Svenska dagen firas bland finlandssvenskarna den 6 november samtidigt som man i Sverige firar Gustav Adolfsdagen. Dagen instiftades av Svenska folkpartiet och firades första gången år 1908. Dagen var avsedd att verka för den finlandssvenska befolkningens sammanhållning och har sedan dess fungerat som ett slags nationaldag för den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Svenska dagen är således äldre än både Svenska flaggans dag (sedermera Sveriges nationaldag), som instiftades 6 juni 1916, och Finlands nationaldag Självständighetsdagen instiftad 6 december 1917.

På Svenska dagen sjungs Modersmålets sång, med text och musik av Johan Fridolf Hagfors. Dagen är också en stor festdag med middagsbjudningar och underhållning i de större städerna och aktiviteter i föreningar, på daghem och skolor i hela Svenskfinland.

Akademiska Sångföreningen framför Modersmålets sång
Musikhuset i Helsingfors 14 april 2018

Klicka på text- och bildrutan för att läsa hela artikeln i Hbl den 6november 2018.

Här kan man läsa om våra kära finlandismer, en bråkdel av dem. Bland annat om hur en finlandism beskrivs:

En finlandism är ett ord, en fras eller en struktur som bara används i finlandssvenskan samt i finlandssvenska regionalspråk eller som används i en annan betydelse än i svenskan i Sverige.

Så här säger Charlotta af Hällström-Reijonen som är språkvårdare, filosofie doktor och avdelningsföreståndare på svenska avdelningen på Institutet för de inhemska språken:

– De flesta finlandismerna har ett samband med finskan. Direkta lånord som kiva är ju ganska tydligt finlandismer, men det finns också sådana som kan vara svåra att upptäcka.

Ett sådant är hur ordet ännu används i finlandssvenskan. Ordet finns också i Sverige, men användningen i Finland kan skapa huvudbry för en svensk.

– Det är kanske den svåraste finlandismen av dem alla. Vi säger: Jag ska ännu ta en kopp kaffe, och det förstår svensken inte alls. Ännu betyder ju fortfarande.

Den finlandssvenska användningen av ordet kommer från hur det finska ordet vielä används.

– Användningen är mycket frekvent och jag använder själv ännu på det här sättet, och reagerar på det varje gång jag gör det.

Och om en grupp finlandismer som är lite annorlunda är ord för företeelser som inte finns i Sverige:

– Frontmannapension är ett sådant ord, och frontmannahus. De kan man använda även om man i Sverige inte vet vad det är frågan om.

Klicka på textbilden för att se hur Svenska veckan, 2-8 november 2020, firas i Finland.

 

 

© denna sajt.