Tisdagen den 23 februari genomfördes en utvisning av afghanska medborgare som saknar uppehållstillstånd i Sverige. Hur många som var med på planet som lyfte från Arlanda på tisdagskvällen är inte känt (för mig). En del personer hade samlats vid förvaret i Märsta, varifrån busstransporten till Arlanda skulle ske, för att demonstrera och – om möjligt – stoppa utvisningen.

En av de många personerna som aktivt och oförtrutet agerar för att alla afghaner, såväl ensamma män som familjer, ska få stanna i Sverige trots beslut om utvisning, som samma dag frågat Afghanistans ambassad om man där utfärdar resehandlingar ”till dem som inte vill åka till Afghanistan”, informerar om vad ambassaden svarat:

Thank you for informing us regarding this situation. 

The Embassy has not been notified about the plane that is leaving to Kabul today, and the embassy has only issued travel documents for those who voluntarily wants to go back to Afghanistan. I there is anyone you know that doesn’t want to go back? If that’s the case kindly send us their name and their current location so that we can reach out to them as soon as possible.     

Best regards,

Embassy of Afghanistan
Chancery:
Skepparbacken 2B
Saltsjö-Duvnäs
13150 Nacka
Sweden
Phone: 08-358422

Lite senare meddelar samma person:

Nu har ambassadören Abbas Noyan personligen ringt upp en kille i Märsta. Vi trodde killen skulle utvisas idag men det ska han inte. Ambassadören ska kolla upp hans situation och de kommer att återkomma till både honom och mig.

Och på fredag den 26 februari har nu, enligt uppgift, många afghaner fått personliga inbjudningar (oklart hur, kanske är svenska myndigheter också inblandade?) till ett Skype-möte med ambassadör Noyan för att prata “privat” om sin situation.

Aktivisterna – svenska såväl som afghanska – har således egen direktkontakt med den afghanska regeringens utsände, presidentens talesperson i Sverige och därmed representanten för det land dit landets medborgare ska återsändas efter avslutad asylprocess. Ambassaden blir på det här sättet, medvetet eller omedvetet, inblandad i vad som ständigt refereras till som ”den reglerade invandringen till Sverige”. Kanske ska ambassadören tala med sina landsmän som fått avslag på sina asylansökningar och meddela att svensk lag ska efterlevas?

Men det är inte första gången som afghanska medborgare, som hävdat skyddsskäl mot sitt hemland, haft kontakt med just det landets officiella representanter.

Ur mitt gästinlägg De ber sin regering att inte ta emot dem på Svenska Dagbladets ledarsida den 5 oktober 2020:

Aktivister knutna till nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! har gått ett steg längre. De har haft egna förhandlingar med ambassadör Abbas Noyan vid ett möte på Afghanistans ambassad den 21 september.

Där har de svenska aktivisterna och de afghanska medborgarna, som alltså söker skydd mot det land vars ambassad de besöker, framfört krav på att förnyandet av återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan, som går ut i dag 5 oktober, ska stoppas så att afghanerna som fått avslag inte ska kunna utvisas.

Och redan i maj 2013 skrev jag (och då också SR P4 Norrbotten) om att afghanska medborgare som fått avslag på sina asylansökningar i Sverige och vände sig till parlamentariker från Afghanistan på besök i Sverige och bad om hjälp: Afghanska parlamentariker och regeringsföreträdare ska “ta upp de hungerstrejkande flyktingarnas situation med den svenska riksdagen”.

“Traditionen” bland afghaner att söka stöd hos landet de flytt ifrån när de får avslag på sina asylansökningar i Sverige är alltså minst åtta år gammal. Man kan undra hur vanligt det är att flyende människor, som uppger att de kommer att torteras, troligen dö så snart de sätter sin fot på hemlandets mark, obehindrat vänder sig till det landets parlaments- och regeringsrepresentanter? Och hur den svenska regeringen ser på aktivisternas agerande när de förhandlar med Afghanistans regeringsrepresentant och när de instruerar dem, som ska lämna landet, att vägra coronatesta sig? Och varför man helt enkelt från svensk sida inte bestämmer att coronatest är obligatoriskt, inte frivilligt, eftersom ett sådant som visar att personen inte bär på smittan, är mottagarlandets krav?

När ska obstruerandet ta slut? När ska “den reglerade invandringen till Sverige” bli verklighet?

 

© denna sajt., Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.