Läs först min text Ur en studie gjord av Acta Publica: ”En gängmedlem i övre 20-åren förordnas som biträdande övervakare till en yngre klient som ingår i samma nätverk och är dömd vid flera tillfällen”. (14 juni 2021).

Kriminalvården svarar på Twitter:

Ur debattartikeln Så ska vi stoppa kriminella övervakare i Expressen den 16 juni, skriven av Martin Holmgren, generaldirektör Kriminalvården, och Lennart Palmgren, anstalts-, häktes- och frivårdsdirektör Kriminalvården

Under senare år har kontrollen av biträdande övervakare skärpts, till exempel tilldelas klienter med kända kopplingar till våldsbejakande extremism eller organiserad brottslighet inte biträdande övervakare. Flera av de exempel som Acta Publica/Expressen lyfter fram ligger relativt långt tillbaka i tiden, men inte alla.
———-
Att en person har uppdrag som biträdande övervakare och samtidigt ägnar sig åt kriminalitet är helt oacceptabelt. Kriminalvården ser allvarligt på de uppgifter som framkommit och vidtar nu flera åtgärder.

Kommentar: Detta, som anges i debattartikeln, är något som är svårt att förstå och behöver förklaras (varför gjordes det inte i debattartikeln?):

Den biträdande övervakaren är inte anställd av Kriminalvården, utan är en privatperson som valt att lägga sin tid och sitt engagemang på att hjälpa en medmänniska. De allra flesta gör ett mycket bra jobb och blir en viktig länk till ett laglydigt liv. Kriminalvården kontrollerar en tilltänkt biträdande övervakare mot misstanke- och brottsregistret, genomför en intervju samt tar referenser.

Undran: Men om den biträdande övervakaren inte är anställd av Kriminalvården, varför kontrollerar då Kriminalvården den personen mot misstanke- och brottsregistret, genomför en intervju samt tar referenser?

Kommentarer: Bra att regler och rutiner skärps och att åtgärder vidtas för att de hårresande exemplen från Acta Publicas studie inte ska upprepas. Men det borde förstås inte ha kunnat hända överhuvudtaget att kriminella övervakar kriminella, till exempel. Rutinerna och åtgärderna borde redan ha varit vidtagna och skärpta.

Dessutom: att här blanda in fördomar om att “den som tidigare levt ett kriminellt liv inte förtjänar en ny chans” är inte relevant. Det är ju något helt annat än det som den aktuella studien tar upp.

Slutkommentar: Absolut inte bara Kriminalvården utan alla, precis alla myndigheter måste skärpa sig! Alla myndigheter måste vara pro-aktiva, inte som idag alltför ofta är fallet: re-aktiva. Ingen myndighet ska kunna sitta och vänta på att Riksrevisionen, Uppdrag granskning, Acta Publica, Doku eller någon annan avslöjar grava missförhållanden och först vakna till liv och lova skärpa sig och vidta åtgärder. Den inställningen har varit helt förödande för Sverige.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.