Klicka på text- och bildrutan för att läsa hela artikeln i Svenska Dagbladet.

Det är fullständigt ofattbart att den här typen av aktivism – en helt absurd och galen aktivitet som inte hör hemma i en öppen och fri universitetsmiljö – för ett endaste ögonblick tillåts/accepteras på viktiga lärosäten. Varför ger man efter för dessa, som Peter Wennblad så träffande kallar “studenttalibaner”? Hur är det möjligt att de tillåts härja som de gör? Varför slår de ansvariga för utbildningen inte nävarna i borden och säger att “passar inte den utbildning och det fria meningsutbytet och att det är högt i tak på svenska universitet så går det bra att söka sig till någon annan, mer inskränkt utbildning någon annanstans”?

Två hårresande exempel ur texten, läsning som gör en mörkrädd:

I tidningen Universitetsläraren beskriver en professor vid Malmö universitet hur aktivistiska studenter bedriver ”språkpolisiär verksamhet”. Mitt under pågående föreläsningar eller diskussioner kan såväl lärare som andra studenter anklagas för att använda otillåtna eller kränkande ord. De anklagade studenterna tystnar av rädsla för att säga fel, och själv ”går hon ofta på äggskal.

Och:

I anmälan återges ett inlägg lärarlaget skriver på den digitala studentportalen om att det är viktigt ”att studenter känner sig fria att yttra sig högt – och till och med göra lite ogenomtänkta yttranden – utan att de tillrättavisas av andra”. Det tolkar anmälarna som ”ett ställningstagande om att generaliseringar, vi och dem-tänk och kränkande uttalanden får förekomma i klassrummet och att det inte är tillåtet att problematisera eller ifrågasätta detta även om man som elev känner sig kränkt och utsatt för rasism.

Det är helt förkastligt att det går att hålla på så här på svenska lärosäten. Inte nog med att det svenska skolsystemet (de svenska grundskolorna och gymnasierna) inte håller måttet i några som helst jämförelser och lärare och att lärare och rektorer är djupt oroade över den före detta kunskapsnationen Sveriges grava förfall; nu låter sig också universiteten intas av personer som förstör resterna av det som finns kvar av fri, “högt-i-tak”-utbildning och tillåts kväva de fria tankarna och även åsikts- och yttrandefriheten. Finns det verkligen inga “vuxna i rummet” som kan se till att det här beteendet stoppas? Som kan göra det som uppmanas till i rubriken till Peter Wennblads ledartext:

Universitet och högskolor måste bryta åsiktspolisernas makt.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.