Klicka på bilden för att lyssna på podden på Spotify.

Poddavsnittet presenteras så här:

Migrationsverket gör ingen säkerhetsprövning av tolkar eller asylutredare. Att det inte förekommer beror på politiska beslut. Risken för infiltration från regimer som vill ha information om flyktingar är stor. Dessutom finns problem på Migrationsverket med anställda som inte talar tillräcklig svenska och det finns brister på förvaren. Har gymnasielagen varit en human lag – eller gör den bara de unga männen från Afghanistan som bott här i flera år men ännu inte fått permanent uppehållstillstånd olyckliga? Vi samtalar om Henrik Sjögrens granskning av Migrationsverket i Fokus magasin.

Gäster: Anna Högberg, jurist på Migrationsverket, Henrik Sjögren, reporter Fokus, Per Brinkemo, författare och föreläsare och som ”bisittare” Johan Hakelius, politisk chefredaktör Fokus. Programledare: Nina Solomin.

De tre kunniga personerna som medverkar i podden är alla mycket väl insatta i de frågor som diskuteras.

Per Brinkemo har lång och ingående erfarenhet av hur klansamhällen fungerar och inblick i hur annorlunda tankesätt – och därmed också världsbild – personer som kommer hit från Somalia har, jämfört med svenskar. Och vad det kan leda till för allvarliga krockar och problem. Han har föreläst i ämnet för de flesta relevanta myndigheter och kommuner etcetera i landet, dock – märkligt nog – aldrig för personal på Migrationsverket. Boken Mellan klan och stat är väl värd att återigen uppmärksammas.Den har också lästs in som ljudbok och kan lyssnas på här.

Anna Högberg är jurist och har arbetat på Migrationsverket i mer än två decennier och har även fortsatt att göra det sedan hon uppnått pensionsålder. En person med mycket gedigen erfarenhet av arbetet på den viktiga myndigheten. Det hon berättar verifierar till stor del det som Henrik Sjögren skrivit i sin artikel En havererad myndighet och lägger även till ytterligare uppgifter som svar på programledaren Nina Solomins frågor; frågor som i det här sammanhanget fungerar som om de ställts av den allmänhet som sällan har en aning om det som skrivs och berättas om migrationen av de tre medverkande.

Klicka på textrutan för att läsa min ”recension” av Henrik Sjögrens artikel. I inlägget finns också en länk till hans artikel.

Henrik Sjögren har kommit att bli en av de relativt få journalister i Sverige som skrivit – och skriver – icke känslostyrt, sakligt, faktabaserat och initierat om Migrationsverket och dess ansvarsområde. Han har skrivit flera artiklar i ämnet tidigare och har ett brett kontaktnät av personer med god kunskap och insyn i Migrationsverkets arbete.

Den här podden borde vara ett måste för ansvariga politiker och regeringsföreträdare att lyssna på. Och egentligen för alla svenskar. Men alldeles särskilt för alla de journalister som under decennier svikit sitt uppdrag att objektivt och korrekt bevaka stora, omvälvande samhällsförändringar. De, liksom politiker som haft med migrationsfrågan att göra de senaste 25 åren, är alla medskyldiga till det samhällskaos som nu råder i Sverige och som bara blir större och värre för varje år som går.

Sedan maj 2005 har jag skrivit här på min sajt, alltså i snart 18 år. Antalet texter är 10.622. Givetvis handlar långt ifrån alla om asyl & migration, men väldigt många gör det. Jag har skrivit om felaktiga beslut där personer som borde ha fått skydd i Sverige nekats detta, och – det som tyvärr blev allt vanligare och vanligare med åren – om hur rättsosäker hela hanteringen blev när godhetssignalerande politiker i vad de kallade ”Den Humanitära Stormakten” allt mer ogenomtänkt tråcklade samman allehanda bitar som inte alls gick ihop i det stora asyl- och migrationslapptäcket som vi nu alla sitter under. Utan gedigna konsekvensanalyser för landet och folket, utan att tänka efter före. Kortnäst och inte sällan rent destruktivt.

Lästips – texter på den här sajten (sedan nästan 18 år…) där till exempel dessa ord ingår:
–  Migrationsverket
–  migga (kort för ”anställd vid Migrationsverket)
–  asyl
–  migration
–  asylsökande
–  ensamkommande
–  uppehållstillstånd
–  medborgarskap
–  identitet
–  Irak
–  irakier
–  Syrien
–  syrier
–  Afghanistan
–  afghaner
–  gymnasielagen
–  Lagrådet
–  migrationsdomstol
–  Migrationsöverdomstolen

Kommentar: Det går inte för någon av de politiker och myndighetschefer som varit verksamma och ansvariga på asyl- och migrationsområdet de senaste 25-30 åren att svära sig fria från det haveri Migrationsverket faktiskt varit och är. Oförmögna eller ovilliga att inse konsekvenserna av sitt handlande bär de alla skuld för hur det ser ut i det svenska samhället idag. Liksom också de alldeles för många journalisterna som inte tagit sitt journalistiska ansvar och rapporterat faktabaserat om det här området som för alltid förändrat Sverige.

Till slut: I ett kommande inlägg har jag för avsikt att ta upp en del av Migrationsverkets egna rapporter genom åren, samt upprepa en del av vad Riksrevisionen haft att säga om hur myndigheten har skött sitt uppdrag. Trist bara att det ska behövas. Det har lagts ner en massa tid och arbete på att sammanställa rapporter som visat på stora brister, men dessa verkar ofta bara ha blivit pappersprodukter eller hamnat som pdf-dokument i olika epostbrevlådor, utan att den kritik som framförts i dem åtgärdats.

© denna sajt.