Klicka på textrutan för att läsa texten I Helsingin Sanomat (på finska).

Uppgifter till Helsingin Sanomat: Rinnes regering ämnar införa möjligheten att använda fotbojor för asylsökande som fått avslag på sina ansökningar

Antti Rinnes, Socialdemokraterna (SDP), kommande regering kommer att göra det möjligt att använda elektroniska fotbojor för asylsökande som fått negativt beslut. Användningen av fotbojor ska övervägas från fall till fall enligt kriterier som fastställts i lagen.

Enligt flera av Helsingin Sanomats källor har en överenskommelse om detta nåtts mellan de partiordförande som förhandlar om regeringsprogrammet.

I utlänningslagen anges kriterier enligt vilka en utlänning kan tas i förvar. Avsikten med elektroniska fotbojor är att man ska kunna övervaka asylsökande som fått avslag elektroniskt i stället för att ta honom i förvar.

Den kommande regeringens planerade lagförändring gäller utlänningar i allmänhet, men är i praktiken avsedd för asylsökande som fått negativa beslut.

Än så länge är det en öppen fråga huruvida systemet med fotbojor också ska gälla minderåriga. Det är också än så länge en öppen fråga om man ska besluta om övervakning via fotboja enligt samma, eller svagare kriterier än utlänningslagen idag anger för förvarstagande.

I utlänningslagen anges sex möjliga förutsättningar för att ta en person i förvar, bland annat risk för att personen gömmer sig eller det finns risk för flykt, misstanke om brott och om de finns risk att personen kan utgöra en fara för rikets säkerhet.

Enligt uppgifter till Helsingin Sanomat har partierna fört en hård kamp om frågan. De gröna, Vänsterförbundet och SFP har fått ge efter för de största partierna SDP och Centern som drivit frågan om fotbojor.

En person som mycket starkt drev frågan om fotbojor vid förhandlingarna var riksdagsledamoten Mikko Kärnä, Centern, som föreslog elektroniska fotbojor redan 2017. Han påpekade att Miljöpartiet i Sverige hade föreslagit samma sak efter terrorattacken i Stockholm. De partier som drivit den här frågan har särskilt framhållit frågan om rikets säkerhet.

Diskussionerna har gått ungefär så här: det är mycket strikta krav för förvarstagande i lagen som också är dyrt. Bland annat med tanke på kostnaderna och på att det är smidigare, ska fotboja tas i bruk bara man inte anger svagare förutsättningar för det än för förvarstagande.

De gröna, Vänsterförbundet och SFP ser som enda möjligen positiva skäl till fotboja att det minskar behovet av att ta personer som ska utvisas i förvar och att det är ett humanare alternativ.

© översättning Merit Wager.
© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.

 

 

Denna sajt har inga sponsorer. Bidrag, små som stora, enstaka eller månatligt, tas därför tacksamt emot.
Att skriva, researcha, sätta samman texter, tala med människor, kontrollera fakta etc kräver tid
och tid är pengar, sägs det.
Tack på förhand!