Information: Statsrådet i Finland är detsamma som regeringen i Sverige. Och statsrådet meddelar alltså följande:

I regeringsförhandlingarna, som förs under ledning av ordförande Antti Rinne, har partierna nått enighet om regeringsprogrammets innehåll. På söndagen den 2 juni förhandlar partierna om ministerposterna, men enligt Rinne är förhandlingarna i övrigt slutförda.

Den nya regeringens program offentliggörs i centrumbiblioteket Ode på måndag den 3 juni. Biblioteksväsendet utgör en hörnsten i den finländska bildningen och erbjuder oss många gemensamma mötesplatser. Bibliotek är till för oss alla. Dessutom är bibliotek förknippade med en bra finländsk princip: det vi har till låns ska lämnas tillbaka i gott skick.

Biblioteket som en gemensam mötesplats för medborgarna erbjuder en möjlighet till genuin interaktion. Därför är det naturligt att offentliggöra den nya regeringens program just på Ode: direkt till finländarna, där människorna finns och i bildningens hemvist.

Klicka på bilden av logon för att läsa mer om Ode.

Några bilder från det nya, påkostade och mycket populära centrumbiblioteket Ode: