Finland. Migri.

•  Antalet asylsökande var 1037.
•  Antalet asylsökande som beviljades asyl var 1476, “alternativt skydd” 214 och “annat” 247. Totalt beviljades alltså 1937 asylsökande uppehållstillstånd på någon av dessa grunder.
  910 personer fick avslag.
  1120 prövades inte (förnyad ansökan utan nya skäl, Dublin, fått skydd i annat EU-land).
  112 ansökningar bedömdes vara uppenbart ogrundade.
•  Antalet förfallna ärenden var 154.

Sverige. Migrationsverket.

•  Antalet asylsökande var 12.629.
•  Antalet asylsökande som beviljades asyl var 5175.
  12.812 personer fick avslag.
  1743 ansökningar prövades inte (Dublin).
•  Antalet förfallna och återtagna ärenden var 2080.

Källor: Migri, Finland  och Migrationsverket, Sverige. Var och en kan själv ta del av all deras statistik direkt på sajterna.
© denna sajt.