Det är svårt att förhålla sig till de aktivister av olika slag som agerar för att afghaner som sökt asyl i Sverige ska få stanna här trots att de i minst två instanser inte ansetts ha skyddsskäl i lagens mening. De ser sig själva som “goda” (och är det säkert också i många fall) och anser att deras sätt att se på den massiva invandringen är den korrekta, trots att den står i strid med lagen. Deras ömmar starkt för de afghaner, som sade sig vara minderåriga när de kom till Sverige och sökte asyl. Och anser att de lagar som reglerar (asyl)invandringen till Sverige inte ligger i linje med deras åsikter om hur det borde vara. De utgår från sina egna känslor, som de säger sig ha utvecklat för “sina pojkar” (som många kallar dem) och tycker att dessa ska få stanna i Sverige i strid med gällande lagar och regler. Detta trots att de måste ha vetskap om att Sverige inte har fri invandring.

Det är illa att svenska “hjälpare” inte vill respektera – och inte heller vill att de som de “hjälper” ska respektera – utlänningslagen, precis som alla andra lagar i landet måste respekteras. Vare sig man gillar vissa lagar eller inte så är det lagarna som utgör ett fundament i ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Att ständigt obstruera och även uppmana dem det gäller (afghanerna) att obstruera mot lagar och lagligt fattade beslut, är djupt otillständigt och odemokratiskt.

Så här skriver en av aktivisterna i ett öppet brev till statsministern:

Stefan Löfven: Ge de barn som sökte asyl efter 24/11 2015 en ärlig chans!

Kommentarer: Märkligt att den som skriver detta inte känner till att

1)  Statsministern kan inte “ge dem” någonting. I Sverige är det myndigheter och domstolar som agerar efter demokratiskt fastställda lagar. Ministrar kan inte lägga sig i. Inte ens statsministern. Att tro att en minister kan sätta sig över sin myndighet Migrationsverkets beslut, som dessutom fastslagits av domstol, är ju att tro att Sverige infört ministerstyre och att ministrar godtyckligt kan ändra lagligt fattade beslut!

2)  De – alltså afghanerna – har fått “en ärlig chans”. De har fått sina asylansökningar prövade i två instanser, ibland till och med av någon anledning flera gånger, och har fått avslag på sina ansökningar varje gång. Enligt lagar och bestämmelser. Och då ska man lämna landet.

3)  En majoritet av dem som kom 2015 var med största sannolikhet inte minderåriga och definitivt inte vad man menar med “barn” (upp till 13, 14 år). Det har åldersbedömningar i samtliga nordiska länder visat, även i Sverige.

Tilläggas kan följande:

–  Finland. President Sauli Niinistö: “Strömmen av immigranter till Europa, och även till Finland, är i hög grad en folkvandring; det handlar alltså inte om flykt undan omedelbar nöd.” – 4 februari 2016. Ur texten:

Migrationsproblemet är djupgående. Europa, Finland, det västerländska tänkesättet och värdesystemet – allt detta har blivit utmanat.

Förändringen är drastisk – så sent som för något år sedan exporterade vi våra värderingar, som vi ansåg vara helt överlägsna, men nu måste vi begrunda om vi ens själva klarar av att hålla fast vid dem.

Strömmen av immigranter till Europa, och även till Finland, är i hög grad en folkvandring; det handlar alltså inte om flykt undan omedelbar nöd.

–  Frans Timmermans: “Över hälften av alla asylsökande inom EU har ekonomiska motiv och därmed ingen rätt till asyl.” – 8 augusti 2016. Ur texten:

Över hälften av alla flyktingar (här menas “asylsökande”, min anm.) inom EU har ekonomiska motiv och därmed ingen rätt till asyl, enligt EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

Enligt den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans flyr en majoritet av dem som har tagit sig till Europa det senaste året av ekonomiska skäl och inte från förföljelse.

Något om aktivisternas ansvar (som de inte tagit):

–  Aktivister stjälper mer än de hjälper när de agerar mot lagligt fattade beslut. 1 augusti 2019. Ur texten:       

Det är obegripligt att aktivisterna så lite respekterar svensk lag och svenska myndighets- och domstolsbeslut och så ihärdigt och envist agerar för att personer utan lagliga skäl till det ändå ska bli kvar här. De borde i stället stötta dessa människor och hjälpa dem att resa till det land där de är medborgare. Som det är nu bidrar aktivisterna stort till att både barn och vuxna mår allt sämre och till att deras situation blir allt värre när de varken har bostäder eller försörjning för att de vistas här illegalt.

Ansvariga myndigheter (oftast polisen) måste med kraft se till att det som statsministrar, justitieministrar och migrationsministrar genom åren sagt ska gälla, också gäller:

Ett nej är ett nej. Den som har fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet.

–  Riksdagsledamöter, regeringar, medier, aktivister har skadat både Sverige och dem de visat sin snedvridna “humanitet” – afghanerna utan asylskäl – 4 maj 2020. Ur texten:

När granskar Public Service aktivistnätverken? När tar man till exempel och tittar på vart pengarna – flera hundratusen kronor – som swishades in till ett visst mobilnummer under demonstrationen på Medborgarplatsen gick? Och vilka det är som bekostat allehanda resor för afghanska familjer från norra Sverige till Stockholm för demonstrationer på Norra bantorget? Och mycket annat kring dessa nätverk.

© denna sajt.

 

 

 

Vidare skriver