De oerhört aktiva och välregisserade nätverken som med näbbar och klor och med alla medel jobbar för att afghanska män utan skäl att vara här ändå ska få stanna och försörjas av svenska folket, förnekar sig inte. Nu ska det hållas ”Don’t send the Afghans back”-protester på minst sex platser i Sverige den 18 februari! Det verkar finnas många olika nätverk nu, #vistårinteut har varit mycket högljudda under drygt ett år liksom också pensionerade läkaren Ingrid Eckerman som verkar hantera något som kallas Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Dessutom finns en grupp som kallar sig #ungisverige, en annan som heter Låt oss leva och nu alltså också Don’t send the Afghans back.

Det är således många grupper med, som det verkar, mycket starka och omfattande resurser bakom sig, som kämpar allt vad de orkar för att sätta det svenska asylsystemet ur spel. Och de når resultat med sitt lobbyarbete: de svaga svenska politikerna låter sig påverkas och struntar i den utlänningslag de själva stiftat som ju ska gälla alla och inte ge gruppen afghanska män som utgett sig för att vara “ensamkommande barn” särskilda privilegier. På skattebetalarnas bekostnad, dessutom.

De agerar energiskt för att utlänningslagen inte ska gälla för tiotusentals, huvudsakligen afghanska män som inte har rätt att vara här, vilket är tämligen absurt. Män som, till stor del, inte ens ”flytt” från landet Afghanistan och därmed givetvis inte heller har några som helst individuella skäl att ges uppehållstillstånd i Sverige! Män som har ljugit om ålder och bakgrund och vilkas asylhistorier sällan kunnat styrkas. Det finns inga lagliga grunder alls att bevilja personer som bott hela sina liv, eller större delen av sina liv, i Iran, ”skydd” gentemot Afghanistan!

Dessa män kan göra som så många av deras landsmän som felaktigt tillskansat sig/beviljats uppehållstillstånd i Sverige och som snart efter att de fått sina tillstånd rest tillbaka och hälsa på sina familjer i Iran (som mannen i den här glada tweeten, alltså resa hem direkt när de fått avslag på sina ogrundade asylansökningar. Det bör Sverige kräva att de gör. När man har fått avslag säger lagen att man ska lämna landet. Det måste givetvis krävas i Sverige, liksom i andra EU-länder.

Det enda som behövs för personer som tagit sig hit från Iran är ju en enkel biljett till Teheran och de är hemma igen!

För afghaner som faktiskt kommer från Afghanistan gäller, som för alla andra som söker asyl, individuell prövning av deras eventuella, individuella skäl. Ingenstans i världen anses Afghanistan vara ett land i regelrätt krig och därmed föreligger inte någon allmän rätt för alla som kommer därifrån att ges skydd. Ytterst få har heller sådana individuella skäl att de skulle behöva beviljas “skydd” i Sverige, de kan utan vidare återvända till sitt hemland. Att åberopa allehanda bråk mellan klaner om mark och andra stridigheter mellan deras olika klaner, är inte något som utgör rätt till skydd i Sverige. Ändå är det vad många gör. Här gäller det för Migrationsverket och migrationsdomstolarna att strikt hålla sig till utlänningslagen och inte svaja när det gäller vad som utgör skäl för behov av tillfälligt eller permanent skydd.

Det finns ingen allmän rätt för vem som helst att försörjnings- och bättreliv-invandra i Sverige för att man lever i ett primitivt land där man sysslar med blodshämnd och klanbråk. Det är inte Sveriges sak att ta in människor från Afghanistan eller andra liknande länder och ge dem bostäder, bidrag, utbildning, sjukvård, tandvård etc för att de lever i en medeltida kultur. Inte ens om det är “synd om dem”. Utlänningslagen ger inga sådana invandringsmöjligheter.

Hoppet om att Sveriges regering och folkvalda i riksdagen ska ta sitt ansvar, i vilket ingår att sätta sitt land och folks liv och säkerhet i första rummet och se till att landets lagar efterlevs, är dessvärre minimalt. Det är en tragedi att Sverige har så okunniga och inkompetenta politiska företrädare och att folket tvingas se på hur de i sin ignorans för alltid förändrar det goda och trygga samhälle som deras far- och morföräldrar och deras föräldrar före dem, byggde upp. Precis tvärtemot vad man gjort i de övriga nordiska länderna.

Några lästips:
•  Frans Timmermans: ”Över hälften av alla asylsökande inom EU har ekonomiska motiv och därmed ingen rätt till asyl.” – 8 augusti 2016. Ur texten:

Enligt den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans flyr en majoritet av de som har tagit sig till Europa det senaste året av ekonomiska skäl och inte från förföljelse

– Det handlar om 60 procent av alla flyktingar. Det är människor som man kan anta inte har en enda anledning att ansöka om flyktingstatus, sade Frans Timmermans, till nederländska public service NOS, tidigare i veckan.

•  Finland. President Sauli Niinistö: ”Den här situationen börjar påminna om en folkvandring.” – 19 januari 2016. Ur texten:

 Vi har noterat att det har anlänt människor från nästan 30 länder till Finland. Då är det helt klart att vi inte talar om en flyttrörelse som orsakats av krigssituationen i Syrien eller Irak.

•  Finland. President Sauli Niinistö: ”Strömmen av immigranter till Europa, och även till Finland, är i hög grad en folkvandring; det handlar alltså inte om flykt undan omedelbar nöd.” – 4 februari 2016. Ur texten:

I praktiken går det till så att var och en som kan uttala ordet ”asylum”, asyl, har tillträde till Europa och Finland. Detta lilla ord ger på sätt och vis en subjektiv rätt att ta sig över gränsen. Även den som saknar en riktig grund för sin asylansökan får genomgå en fullständig utredning, som rentav kan ta flera år i anspråk, och kan därefter undgå tvångsåtgärder om förutsättningarna för asyl inte uppfylls. Man kan alltså stanna kvar dit man kommit på felaktiga grunder.

Och nu till själva dilemmat, som är djupt förankrat i våra värderingar.

Europa klarar inte av den okontrollerade folkvandringen länge till. Om denna toleransgräns överskrids kommer vårt värdesystem att falla samman. Då leder strävan att göra gott till att alla får lida.

•  Hazaren och presidenten. – 13 juli 2017. Ur texten:

I Sverige kanske man ska tänka till lite mer och inte, som representanter för rörelsen #vistårinteut, gråta i TV över nästan vuxna och vuxna hazarer från olika länder som inte har asyl- eller skyddsskäl och därmed inte rätt att leva, bo, studera och bli försörjda i Sverige. Enligt gällande lagar, alltså. Det är inte rätt att aktivister – vare sig hazariska eller svenska sådana – ställer orimliga krav på grunder som inte erkänns i den utlänningslag som, på demokratisk väg, stiftats i Sverige och som gäller och är giltig idag.

Vi är alla väl medvetna om att situationen i Afghanistan är komplicerad och att livet där är ett helt annat än här. Men det är ändå inte Sveriges sak att ge uppehållstillstånd med allt vad det innebär till personer som söker ett bättre liv. I Afghanistan lever och bor ca 33 miljoner människor som inte alla kan ta sig därifrån till Europa, helst till Sverige. Att unga män i hundratusental lämnar landet är knappast något som bör uppmuntras genom att de ges rätt att stanna i Sverige utan individuella asyl- eller skyddsskäl.

•  Utlänningslagen har ingen paragraf för jagvillhellrevaraiSverige-invandring – 2 februari 2018. Ur texten:

Under tio års tid har jag i hundratals texter skrivit om det här bedrägeriet (för det har pågått länge) som svenskarna låtit sig manipuleras in i. Jag har fått – och publicerat – berättelser från förskräckta och förtvivlade familjehem som trott att de skulle ta emot ett flyende barn, en ung pojke 15, 16 kanske 17 år gammal och ge honom stadga och stabilitet. Men mycket snart efter inflyttningen har de insett att de haft med en vuxen, mycket bestämd och krävande man att göra. När männen inte längre orkar spela”barn”, vilket sker ganska snabbt, så blir det konflikter. Inte sällan har familjehemsföräldrarna varit rädda för dessa män och inte vågat anmäla dem. De har inte heller vetat till vem de ska anmäla att de ”vårdar” och ”tar hand om” en vuxen afghan som de vill ska flytta ut.

•  God man åt ensamkommande asylsökande som påstått sig vara minderåriga: ”Jag skäms över att jag låtit lura mig så grundligt.” – 2 februari 2018. Ur texten:

Under den långa tiden jag varit god man för så kallade ensamkommande flyktingbarn har jag sett på nära håll hur bedragna vi gode män, boendepersonal och andra hjälpare, blir av vuxna människor som utger sig för att vara barn. Lurade av påhittade historier för att få stanna i Sverige.

Jag skäms över att jag låtit lura mig så grundligt.

•  Finland. Migri om läget i Kabul: ”Våldsnivån är, trots den senaste tidens händelser, inte så hög att alla människor i området skulle vara i fara på grund av attackerna. ” – 4 februari 2018. Ur texten:

Det pågår inga omfattande markstrider och det sker inga luftangrepp, artillerield eller exploderar landminor som skulle kunna göra en särskild fara för civilbefolkningen. Varje händelse undersöks individuellt.

© denna sajt.
Sajten har inga sponsorer. Tack för bidrag, litet som stort!
Swish