Klicka på textrutan för att läsa rapporten.

6 februari 2018 publicerades landrapporten från Migris fact finding-resa till Irak. Den är endast tillgänglig på finska. Korta stycken ur rapporten har jag översatt nedan (att översätta är krävande och tar tid).

Introduktionen till finska Migris rapport från sin fact finding-resa till Irak finns dock på engelska:

This report has been drawn up as part of the FAKTA project funded by the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF). Two researchers of the Finnish Immigration Service visited Baghdad, Iraq, in the turn of October-November 2017. The aim of the journey was gather general information concerning the situation of Iraq and its various population groups and to build a network of contacts with international and national actors, including international organisations, authorities, NGOs and researchers.

The actors that were met during the journey included UNHCR, UNDP, IOM, The Ministry of Migration and Displacement (MoMD) and The Ministry of Labour and Social Affairs (MoLSA). Many of the interviewed sources preferred to be interviewed anonymously or did not wish to be cited directly. The network of contacts can be used in the future for gathering information about Iraq for the benefit of decision making in the Finnish Immigration Service. The information is summarized in this report.

The situation in Iraq develops swiftly, and the situation of the country may again look different after the upcoming parliamentary and local elections in May 2018. In this report current news and reports are made use of so as to give an updated insight into the situation of Iraq. The previous fact-finding mission by the researchers of the Finnish Immigration Service to Iraq took place in 2011. The destination of the journey at that time was Iraqi Kurdistan.

Ur rapporten:

Flyktingskap och återflyttning

Under fact finding-resan diskuterade vi irakiers flyktingskap och återflyttning med olika aktörer såsom internationella organisationer, medborgarrörelser och med Ministry of Migration and Displacement (MoMD). När vi intervjuade en internationell organisation fick vi veta att man i Irak är intresserade av att landets medborgare ska återvända och försöker organisera återvändandet bättre. Enligt de personer vi intervjuade är de huvudsakliga anledningarna till att irakier flyttar för tillfället ekonomin, ungas avsaknad av framtidsvisioner, den politiska krisen och terrorism. Många irakier vill fortfarande lämna landet. Å andra sidan har många också återvänt till exempel för att förhållandena i länderna de tagit sig till inte motsvarat förväntningarna.

Det finns en hel del information och fakta kring situationen i olika delar av landet och om att det enligt det irakiska migrationsministeriet inte finns några problem vad gäller sunnimuslimska återvändande. Enligt personer på en internationell organisation som intervjuats är det just nu inte läge att påtervända för dem som kommer från Anbars län och så kallade omtvistade områden. Återvändande personer kan drabbas av misstänksamhet bland folk i lokalsamhället.

Som sagt: rapporten är betydligt mer ingående än jag här har kunnat förmedla och intressant att ta del av för den som behärskar finska. Förhoppningsvis kommer den att översättas till svenska eller engelska. Sker det kommer det att läggas ut länkar till texterna.

OBS! I originalrapporten finns fotnötter och uppgifter om vilka organisationer och ministerier etc Migris representanter talat med. I slutet av rapporten, som i övrigt är på finska, finns dels alla muntliga källor angivna; dels mängder av referenser och länkar och dessa länkar är på engelska.
© Översättning från finska Merit Wager.