Återigen ett mejl från en god man:

Som god man blir jag mer och mer konfunderad över vad jag ska ge för besked i väntan på beslut, till min huvudman.

Gäller utlänningslagen fortfarande?

Eller är det regeringen, inte Migrationsverket, som nu avgör och tar beslut i asylärenden? Om det är så att regeringen övertagit Migrationsverkets roll, borde det finnas mycket som kunde rationaliseras och skyndas på.

Hittills är det här ett förslag från regeringen som ska genom flera remissinstanser. Centern vill vänta med att ge besked. Ja, säkert blir alla “barnen som väntat så länge” lugnade av Centerns tvekan…

Under den långa tiden jag varit god man för så kallade ensamkommande flyktingbarn har jag sett på nära håll hur bedragna vi gode män, boendepersonal och andra hjälpare, blir av vuxna människor som utger sig för att vara barn. Lurade av påhittade historier för att få stanna i Sverige.

Jag skäms över att jag låtit lura mig så grundligt.

Kommentar: Fler borde skämmas. Inte minst regeringen vars vansinniga påhitt – om det får igenom – kommer att kosta oss skattebetalare ytterligare 2000 miljoner kronor (2 miljarder) förutom de tiotals och åter tiotals miljarder kronor dessa mäns hittillsvarande vistelser i Sverige kostat oss.

Här finns ett antal texter som innehåller ordet “ensamkommande”.

© denna sajt och den gode mannen.