Säkerhetsläget i Afghanistan och utvisningarna till landet har varit på tapeten de senaste dagarna. Migri kommer inte att stoppa utvisningarna till Afghanistan och klargör här situationen:

Vi följer säkerhetsläget i Afghanistan mycket noga. Om en asylsökande inte har laglig grund för att beviljas uppehållstillstånd i Finland måste Migri besluta att han avlägsnas ur landet.

  • Det tar ofta tid innan den asylsökande avlägsnas från Finland. Det är polisen som tar i beaktande läget i Kabul när utvisningar ska genomföras.
  • Migri har inte ändrat sin syn på Kabul. Det har beklagligt nog förekommit civila offer, men de senaste attackerna i Kabul har varit riktade mot så kallade strategiska mål, det vill säga mot de styrande i landet och mot internationella aktörer.
  • Våldsnivån är, trots den senaste tidens händelser, inte så hög att alla människor i området skulle vara i fara på grund av attackerna. Det pågår inga omfattande markstrider och det sker inga luftangrepp, artillerield eller exploderar landminor som skulle kunna göra en särskild fara för civilbefolkningen. Varje händelse undersöks individuellt.
  • Beslutsfattandet kan avbrytas om det råder ett sådant kaos i landet att det inte går att få tillräcklig information och klarhet för att man ska kunna fatta beslut. Skulle så ske bör man vänta med beslutsfattande tills man har kunnat införskaffa och utvärdera  fakta. Nu är situationen inte sådan.

Migri konstaterar också att man inte heller i Sverige har avbrutit utvisningarna på grund av försämrat säkerhetsläget ute, som man skriver:

av andra anledningar.

Vilket ju ter sig en aning märkligt (min kommentar), för vad finns det för anledning att stoppa utvisningar om det inte har med säkerhetsläget att göra.

© Översättning Merit Wager

 

 

Tack på förhand för ditt bidrag!