Gun Holmertz, verksamhetsansvarig vid Caritas Angered frivilligcentral i stadsdelen Hjällbo nordöstra Göteborg och med mycket lång och gedigen erfarenhet och kunskap på asylområdet skriver:

I Göteborgsområdet pågår en febril ”frälsariver” i ett stort antal kyrkor, såväl svenska kyrkan i Angered som pingstkyrkan med säte i centrala Göteborg.

Jag blev glad när jag läste din artikel i Svenska Dagbladet för några dagar sen (den 4 maj: Systematiskt bruk av konverteringar för asyl!

I Göteborgsområdet pågår en febril ”frälsariver” i ett stort antal kyrkor, såväl svenska kyrkan i Angered som pingstkyrkan med säte i centrala Göteborg. Personer som deltar i vår verksamhet där vi sysslar med språkträning och samhällsinformation, namnger personer, speciellt iranier och enstaka unga afghaner som, för att ha större chanser att få uppehållstillstånd, utger sig för att ha blivit frälsta och konverterat till kristendomen.

Hur och vem/vilka som kan stävja detta är är en brännande fråga, tyvärr dock en fråga som inte brinner hos politiker eller Migrationsverket.

Det är hyperviktigt att väcka människor så att de kritiskt börjar granska det som pågår. Det sorgliga är hur de som brinner för att ”frälsa”, ivrigt hävdar att de endast lever upp till missionsbefallningen att sprida det goda budskapet speciellt till asylsökande som har fått avslag på sin ansökan. Det finns alltför många kyrkor och samfund som använder sin egen religiösa övertygelse till att ”hjälpa” andra.”De goda” säger att det inte går att neka någon att frälsas när Gud har kallat dem.

Jag ser inte så många ljuspunkter i den förda eller i den tidigare politiken. Det är det dagliga arbetet i möten med människorna som ger energi men också besvikelse över att det är så segt att få till stånd någon förändring. Alltför länge har många av de boende i Hjällbo tillåtits leva på försörjningsstöd. Vi har ett stort antal kvinnor som vi träffar 1-2 gånger i veckan, tre timmar per gång. De kom till Sverige för 15-25 år sen och begär fortfarande tolk till besök hos socialkontoret och vårdcentralen.

Det pågår också en intressant diskussion i Göteborg angående de ”papperslösa” och om allt gott som kommunen vill ge till dessa. I definitionen av papperslös ingår såväl asylsökande som de med av/utvisningsbeslut samt EU-medborgare. Mer om det snart.

© denna sajt och Gun Holmertz.