Sveriges Television publicerade den 20 oktober ett inlägg under den dramatiska rubriken Micaela är beredd att riskera livet för pojke som ska utvisas. Där berättas att:

I våras flyttade en 13-årig pojke från Afghanistan hem till Micaela Ramqvist och hennes familj i Åsbro. För en månad sedan fick han avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Nu vill Micaela Ramqvist resa till Afghanistan för att ”se hur situationen är där”, berättar Sveriges Television:

 På plats vill hon samla på sig videomaterial och bevis för att det inte är tryggt i området. Sedan vill hon lämna över sitt material till Migrationsverket för att pojken ska få stanna i Sverige.

Men…

1.  Inga 13-åriga barn skickas ensamma tillbaka Afghanistan utan ordnat mottagande på plats. Om 13-åringen har fått beslut om utvisning så är han antingen en del av en familj som sökt asyl i Sverige och fått avslag eller också har han vad som krävs för att barn ska utvisas: ett ordnat mottagande i Afghanistan. Vilket som gäller i detta fall redovisar SVT inte.

2.  Sveriges Television tar upp att:

Utrikesdepartementet avråder just nu svenskar från att åka till Afghanistan. Svenska ambassaden i Afghanistan informerar att svenska medborgare löper stor risk för kidnappningar och terrordåd.

Men pojken (och hans familj som befinner sig här eller i Afghanistan) är inte svenskar, de behärskar språket, de kommer från kulturen, från landet. Det är två helt olika saker.

Det står givetvis Micaela Ramqvist fritt att resa till Afghanistan, det kan ingen hindra henne från. Hon är fullt medveten om att Utrikesdepartementet avråder svenskar från att resa dit och hon reser trots denna avrådan, helt på egen risk.

Det finns några aspekter i den här historien som Sveriges Television inte tar upp – medvetet eller på grund av okunskap, svårt att veta vilket.

I texten Finland. Asylsökande kan återsändas till osäkra länder, finländare rekommenderas inte att resa dit. (21 maj 2016) kan man läsa mer om detta, som inte bara gäller för Finland utan i lika hög grad för Sverige. Ur texten:

I Utrikesministeriets reseråd uppmanas finländska resenärer att undvika att resa till Afghanistan, Irak och Somalia på grund av det svåra säkerhetsläget.

Flora Kuparinen, som leder kris- och biståndsteamet säger, att Migrationsverket och Utrikesministeriet gör bedömningar om två helt olika saker.

– Migrationsverkets bedömningar rör personer som bor eller har bott i länderna, för vilka kulturen är bekant. De talar landets språk och avviker inte från majoritetsbefolkningen.

Utrikesministeriets reseråd riktar sig till vanliga finländska resenärer som inte känner till lokala förhållanden. Det är mot dem vi försöker uppskatta säkerhetsrisker, säger Kuparinen.

Detta säger Sveriges Television av någon anledning inget om i sitt inlägg.

Till slut. Micaela Ramqvist säger:

Om det nu är så tryggt som de påstår så behöver ju inte jag vara orolig. Då kan jag åka dit och skaffa fram den här bevisningen som vår pojke inte har.

Det är ytterst svårt, för att inte säga omöjligt, att tro att Migrationsverket och migrationsdomstolen skulle ha uttryckt att ”det är tryggt i Afghanistan”. Migrationsverket och migrationsdomstolen har inte att pröva om det ”tryggt” eller inte i ett land utan om det finns tillräckliga skäl för att någon ska ges skydd i Sverige gentemot landet. Det bor ca 35 miljoner människor i Afghanistan, samtliga har inte asyl- eller skyddsskäl enbart för att de bor just i Afghanistan.

Sveriges Television bör ge fullständig information när de rapporterar om fall som detta.

 

© denna sajt. Vid ev citat ur texten, vänligen länka till originalinlägget för undvikande av missförstånd gällande kontexten.