Läs först inlägget Allvarliga brister i Migrationsverkets viktiga migrationshantering har varit kända i decennier, men de tycks inte åtgärdas. Varför? – 17 augusti 2021.

Klicka på text- och bildrutan för att läsa Henrik Sjögrens artikel del 2 av 2, i Bulletin.

Ur texten:

Anders Berg är revisionsdirektör på Riksrevisionen och var projektledare för den rapport där Riksrevisionen i april 2021 framförde skarp kritik mot Migrationsverket angående rättssäkerheten i anknytningsärenden.

– De uppgifter som framkommer i den interna kvalitetsuppföljning från Migrationsverket bekräftar de risker vi lyfte fram i vår rapport i våras – att det inte sker tillräckliga kvalitetssäkringar internt, säger Anders Berg.

Anders Berg tar också upp bristerna vid kontrollen av asylsökandes identiteter:

Ett problem är att Migrationsverkets beslutsfattare förlitar sig för mycket på den information de får av ambassadpersonalen. Där vet vi att kvaliteten har varierat. Migrationsverket har själva inte gjort tillräckliga utredningar över identiteterna, de har låtit detta ligga på ambassaderna.

Kommentar: Mycket av det som sägs i texten ovan har uppmärksammats på denna sajt under 13, 14 år. Här finns till exempel alla texter där ordet identitet nämns. På samma sätt kan man söka på mängder av ord och begrepp, det finns totalt 9963 texter på sajten, så nästan vilka ord man än söker på så finns det texter där de ingår.

Här några lästips:
•  Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Integrationsverket – 9 februari 2006. Notera: för 15,5 år sedan …
•  Riksrevisionen har granskat “integrationen” i Sverige och Peter Santesson skriver om analfabetismen bland dem som kommer hit som asylsökande och anhöriga – 17 december 2012. Notera: för snart tio år sedan…
•  Alla som suttit och lekt Joakim von Anka – varenda en – borde tvingas avgå utan en enda fallskärm och utan så mycket som skuggan av en förmån. – 14 juni 2017. Notera: för fyra år sedan …
 En migga reflekterar kring SOU 2017:93 om “klarlagd identitet” – 20 november 2020. Notera: för snart ett år sedan …

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinläggen.