En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.
Klicka på bild- och textrutan för att komma till sajten.

Socialdemokraten Johan Westerholm, ansvarig utgivare av  Ledarsidorna.se, har funderat kring regeringens proposition om inskränkningar i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)  och Tryckfrihetsförordningen (TF) och konstaterar att sju av riksdagens åtta partier står bakom dessa inskränkningar. Han skriver:

Att dessa sju alla säger sig stå för ädlare frihetliga värderingar och politik än det åttonde, Sverigedemokraterna, känns allt annat än sunt.

Enligt SOU 2017:70 så räcker det med att staten kommer att misstänka att jag skriver en granskande artikel om svenskt bistånd som kan komma att påverka relationen med biståndsmottagarlandet för att staten skall

1) Kunna avlyssna min telefon
2) Kunna avlyssna min datatrafik
3) Kunna placera en trojan i mina arbetsredskap
4) Kunna sätta upp dolda kameror i bostad och kontor
5) Kunna sätta upp dolda mikrofoner i bostad och kontor

Lagförslagen, för det finns två till som kommer att läggas nästa mandatperiod, kommer att förpassa Sverige till samma medborgerliga friheter som i Palestina. Palestina har fått kritik av Amnesty International men Utrikesdepartementet ser ut att låta det passera obemärkt. 

Vad vill Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna att jag ska göra? Detta är de tre partier som jag kan tänka mig att rösta på i olika sakfrågor. Mitt parti, S, ligger dock för närvarande sämst till av andra skäl men ändå – de finns med på listan. Men vill dessa tre partier att jag ska rösta på Sverigedemokraterna? SD visar sig försvara YGL och TF avsevärt mycket mer än dessa tre andra.

Socialdemokraterna tycks dessutom ha glömt bort hur pass väl YGL och TF har tjänat arbetarrörelsen. Utan de två hade Sveriges utveckling varit en annan. När kung Gustav V försvarade arbetarnas rätt att tala fritt, i vaket efter den ryska revolutionen och i strid med sin hustrus vilja, den tyskfödda drottning Victoria, säger det något om hur viktiga dessa två lagar är. Något som arbetarrörelsen tycks ha glömt bort.

Men visst, vill ni – Stefan Löfven, Ulf Kristersson och Jan Björklund – fösa in mig i Sverigedemokraterna så är ni på god väg nu. Går er vilja igenom lägger ni dessutom ett yrkesförbud på mig. Att jag kommer tvingas lägga ner Ledarsidorna.se i sin nuvarande form.

Inte heller vill ni gå in i debatt eller replik i detta. Det är som om ni till slut helt tappat det. Förståelsen om vad ni håller på med. Och därmed mitt förtroende för er, på ett personligt plan, som folkvalda.

Så långt Ledarsidorna.se.

Klicka på textrutan för att läsa texten.

Läs notisen Regeringens inskränkningar i yttrandefriheten liknar Palestinas motsvarande (Ledarsidorna.se 13 februari 2018) som slutar:

De föreslagna förändringarna i den svenska Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen visar alla kliniska tecken att ha hämtat inspiration från Mahmoud Abbas motsvarande presidentdekret. En rörelseriktning som fått kraftig kritik från Amnesty International.

Och ta del av statlig utredning SOU 2017:70 i vilken det föreslås att

nyhetsrapportering, som allvarligt skadar Sveriges relationer med andra länder, ska kunna straffas enligt det nya  brottet utlandsspioneri.

Klicka på första sidan av den kungliga förordningen för att ta del av texten i sin helhet.

Man blir mörkräddare än mörkrädd. Enligt Ledarsidorna är Sverigedemokraterna det enda partiet i Sveriges riksdag, alltså det enda av åtta partier, som är emot att grundläggande, demokratiska (i flera hundra år hittills) fri- och rättigheter tas ifrån oss och det ska bli straffbart att rapportera negativt (vem avgör vad som är det?) om Sverige ens om det är sant. Det är fullkomligt ofattbart att detta sker år 2018, efter att Sverige har haft åsikts-, yttrande- och tryckfrihet sedan 1766.

Denna text kommer från pamfletten Femtio patriotiske satser, om skrif- och tryckfrihetens förädlade bruk, öden och omskiften (1771) och det är intressant att se att samma tankegångar som man hade 1771, för 247 år sedan passar in på dagens situation även om de som idag sitter i regeringen idag sannerligen inte är några aristokrater, enbart självsvåldiga.

Ni som ska rösta: Håll er informerade om vilka det är som vill förändra – inskränka – vår hävdvunna åsikts-, yttrande- och tryckfrihet!

 

OBS! Bidra gärna med valfri liten eller stor slant till arbetet
med att samla och sammanställa fakta och information.
Alla bidrag tas mycket tacksamt emot!

© denna sajt. Citat från Ledarsidorna.se är återgivna med Johan Westerholms tillstånd.