Klicka på textrutan
för att läsa hela debattartikeln.

Ur texten, skriven av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och migrationspolitiska talesperson Hans Eklind:

Migrationen till Sverige har varit omfattande i decennier, vilket har lett till en grundläggande befolkningsförändring och en integrationsskuld som vårt samhälle inte kunnat hantera.

Sedan 2002 har befolkningen ökat med ungefär 1,4 miljoner personer, varav 92 procent utrikes födda eller med två utrikesfödda föräldrar. Denna grupp uppgick förra året till 25 procent av befolkningen. Det är en stor förändring på kort tid. Särskilt tydlig i storstadsregionerna.

Dessutom:

Att vara född utomlands är så klart i sig inte något negativt. Men välfärdssamhället bygger på att invånarna i hög grad arbetar, betalar skatt och visar allmän lojalitet till våra skrivna och oskrivna regler.

En tydlig bild av hur illa det är ställt just vad gäller egenförsörjning lyfts på detta tydliga, klara och ovedersägliga sätt fram i debattartikeln:

Bilden nyanseras och ger fler minst lika skrämmande och nedslående statistik ur Entreprenörskapsforums granskning av självförsörjningsgraden i Sverige:

Bland personer från Mellanöstern mellan 20 och 64 år var självförsörjningsgraden, mitt i högkonjunkturen 2016, bara 36 procent. För personer födda i Afrika 38 procent. För födda i Norden var den 73 procent.

Det tar en invandrad från Afrika eller Mellanöstern i genomsnitt 15 respektive 20 år att bli självförsörjande i Sverige. Enklare uttryckt: Av 100 vuxna som kom från Mellanöstern år 2000 har endast 50 egen försörjning i dag.

Kommentar: Det handlar ju inte heller enbart – även om det är en ytterst samhällsviktig fråga – om hur många som försörjer sig själva. Det handlar också om den enorma våldsbrottslighet som knappt har sin like i något annat västland, som asylinvandringen från länder med de allra mest främmande samhällssystemen och kulturerna fört med sig. Att mäta lidandet hos människor som brutalt våldtagits, rånats, hotats och lever i skräck i ett land som förut ansågs som en “fredens stamort på jorden”, är svårt såväl i psykiskt som ekonomiskt hänseende. Vet folket till exempel

–  vad en plats i fängelse kostar dem per dygn?
–  vad den fysiska och psykiska vården av alla våldsoffer kostar?
–  hur mycket av deras skattepengar som läggs på tolkar eftersom de kriminella och våldsamma sällan betalar något själva?
–  hur mycket av deras skattepengar som läggs på juridiska ombud som de kriminella och våldsamma inte heller betalar själva, utan som offren, som blivit utsatta för deras våld och brott tvingas betala via skatterna?

Den kravlöshet, det totala kaos och de orättvisor som den till stor del “lealösa” asylinvandringen präglas av i Sverige, torde sakna motstycke i världen. Inga krav på styrkt identitet. Inga krav på styrkt asylhistoria. Inga krav på att lära sig svenska eller känna till något alls om det svenska samhället för att snabbt, efter bara fyra år, få svenskt medborgarskap. Inga hårda krav på deltagande i samhället, bidragen kommer ändå och kan, som en del asylinvandrade uttryckt det: hämtas ut i ett hål i väggen (bankomat).

Sverige måste vara det enda land i världen där man inte sätter sitt eget lands och folks liv, hälsa, välfärd och trygghet främst. Ändå betalar folket bland världens högsta skatter här…

Sverige är också ett land där man i. verkligheten accepterar – inte i ord, ministrar uttalar sig förtrytsamt och mycket bestämt om att det är “oacceptabelt” etc – grymt, brutalt och hänsynslöst våld eskalera. Det är skjutningar som drabbar oskyldiga; bombningar av bostadshus, polisstationer, socialkontor. Det är nedbränning av hundratals skolor och andra byggnader varje år. Bilbränningar. Brutalast tänkbara våldtäkter. Förnedringsrån och fullkomligt hänsynslösa brott mot barn. Och det är hedersvåld och upprätthållande av fruktansvärda traditioner som tvångsäktenskap och total kontroll av flickor och kvinnor i ett av de länder som berömmer sig om att vara mest jämlikt och bäst för kvinnor att leva i. Landet som dessutom är det enda i världen som har en “feministisk regering”… Om en svensk skulle leva på det sättet skulle han definitivt stoppas och bestraffas hårt. Men här gäller olika krav, olika måttstockar för svenskar och för asylinvandrade från utomeuropeiska länder. Dessutom är det givetvis inte på något sätt rätt mot folket, som vill vara trygga i sitt eget land när grova våldsbrottslingar knappt bestraffas alls, så som de bestraffas i fungerande rättsstater där de ses som fullt ansvariga för sina handlingar, oftast från 16 års ålder.

I Sverige accepterar man i praktiken det man i ord påstår är oacceptabelt.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln på DN Debatt.

I sammanhanget kan det också vara på sin plats att ta upp påståendet som framförs i den här artikeln på DN Debatt, undertecknad av tolv svenska kyrkoledare, nämligen:

Det som läckt ut från den migrationspolitiska kommittén tyder på att de kommande förslagen kommer att gå emot grundläggande humanistiska värderingar. Värderingar som delas av en majoritet av svenska folket.

Kommentar: Försåtligt talas det om “värderingar som delas av en majoritet av svenska folket”. “Humanistiska värderingar”. För at ingen ska kunna/våga säga emot. För vem vill väl ha “ohumanistiska värderingar”? Dock kan ju “grundläggande humanistiska värderingar” tolkas på annat sätt än att ett litet land som redan går på knäna ekonomiskt och på andra sätt, ska ta emot miljoner människor från främmande kulturer och låta sitt trygga och fredliga samhällssystem som byggts upp under lång tid, på kort tid oåterkalleligt förändras drastiskt till det sämre.

Försåtligt för att det faktiskt inte bara handlar om “värderingar” utan också i hög grad om överlevnad i ett sansat, västerländskt, fredligt och tryggt land som det med stor säkerhet kan antas att “en majoritet av svenska folket” vill ha. Ett land och ett samhälle där man lever på ett sätt som motsvarar just svenska folkets värderingar och som är dess önskan att också kommande generationer ska få uppleva. Fred. Trygghet. Rätt till det som föräldrar, far- och morföräldrar och i sin tur deras föräldrar och anfäder byggt upp med hårt arbete.

Frågar man svenskarna, folket, som de tolv kyrkoledarna hänvisar till, så är det en mycket relevant gissning att de inte vill att deras land ska se ut som det gör idag. Att folket inte vill att det ska bli ännu mer otryggt och överbelastat. Att det ska vara som de övriga nordiska länderna, som Sverige idag skiljer sig starkt ifrån. Det väcker givetvis stor osäkerhet när hundratusentals och åter hundratusentals människor från främmande länder och kulturer på kort tid kommer hit med behov av bostäder, skolor, utbildning, vård etc som helt enkelt inte finns. Särskilt som en stor andel av de som tagit sig hit inte ens har skäl att vara här, men vägrar lämna landet och stannar kvar och destabiliserar hela systemet eftersom ingen vet vilka de är, var de befinner sig och vad de är här efter att de flera processer fått avslag på sina asylansökningar.

Lästips
•  Finland. Att ta reda på brottslingars nationalitet tar i Finland fem minuter. – 25 augusti 2018. Ur texten:

 Ur artikeln i Hufvudstadsbladet:

SVT:s Uppdrag granskning (UG) avslöjade i onsdags att 58 procent av dem som blivit dömda för våldtäkt eller försök till våldtäkt i Sverige är födda utomlands.

För att få reda på detta har UG:s redaktion begärt ut alla våldtäktsdomar från alla tingsrätter under de senaste fem åren. Därefter har de samkört gärningsmännens personnummer med andra registerdata för att få reda på deras nationalitet. Det är ett jobb som kräver ett enormt arbete.

I Finland tar motsvarande granskning fem minuter att genomföra. De relevanta uppgifterna finns i Statistikcentralens databas som finns tillgänglig på webben för vem som helst.

•  Finland. Afghanska och irakiska män överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken. – 7 maj 2019. Ur texten:

Den största finska kvällstidningen Ilta-Sanomat publicerade i december 2018 en omfattande kartläggning som visar att utländska män dominerar i sexualbrottsstatistiken i Finland och att afghanska och irakiska män är kraftigt överrepresenterade.

•  En bråkdel av vad som skett i det allt mer okontrollerat våldsamma Sverige under bara ett enda dygn – 10 november 2019. Ur texten:

Vad händer när svenskarna i betydligt större antal än idag börjar fly från sitt eget land? Vad kommer att hända när de inte längre är kvar och jobbar och betalar skatt som försörjer hundratusentals hitkomna människor med eller utan asylskäl?

Det är inte roligt för Norge, Danmark och Finland att ha en sådan krutdurk som Sverige mitt emellan sig. Men lika lite som svenska politiker och andra har brytt sig om sitt eget folk och sitt eget land, lika lite – eller snarare ännu mindre – bryr de sig om vilken osäkerhet och verkligt farlig situation de skapar också för sina grannländer. Men kräva att alla andra, inte minst hela EU, ska “ta sitt ansvar” enligt svensk oansvarig norm, det är de bra på, alla de kortnästa som tagit sig till positioner som i andra länder medför faktiskt ansvar, inte bara tomma ord.

•  Samtliga partier som haft både ansvar och makt de senaste decennierna har slagit knut på sig själva för att utarbeta kreativa sätt att försöka dölja verkligheten för folket – 21 april 2020. Ur texten, där det också finns en länk till Entreprenörskapsforums rapport “När blir utrikes födda självförsörjande?” :

 Jag minns när jag någon gång för 10, 12 år sedan försökt få reda på hur många asylinvandrade som arbetade – inte hur många som var “sysselsatta” och bidragsavlönade – att det var stört omöjligt. Ingen visst, förvirringen var stor och det fanns helt enkelt inga siffror. Det gick inte att få reda på hur många som arbetade och försörjde sig själva. Jag minns att jag var chockad över att få reda på att “sysselsättning” någon timme i månaden räknades in i statistiken för just “sysselsatta” och att “sysselsättning” kom arr bli ett flufford som man i den svenska politiken och debatten ficks att tro var lika med “arbete”.

Men, som många av oss då förstod, var självförsörjningsgraden hos både första och andra generationen asylinvandrade låg. Mycket låg. Och alla påhitt som “sysselsättning” och “instegsjobb” etc var i själva verket förtäckta ord för att de levde på bidrag som de, som faktiskt arbetade på riktiga jobb och inte bara var “sysselsatta”, genom sina höga skatter stod för.

•  Inget daltande med unga mördare och andra grova våldsbrottslingar i andra länder än i Sverige – 12 augusti 2020. Ur texten:

I Sverige är daltandet med unga grova brottslingar som begått brutala våldtäkter, förnedringsrån med rasistiska inslag (mot svenskar), bombdåd, dödsskjutningar, mord etc i världsklass. Sverige torde ligga i världstoppen just när det gäller att se mellan fingrarna hur grova brotten än är om förövarna är unga. I andra länder gäller:

If you’re old enough to do the crime
you’re old enough to do the time.

Kommentar: Ett regerings första och främsta förpliktelse är mot sitt folk och sitt land. Sverige måste inse att man. har massor att lära av andra länder som fungerar som just västerländska rättsstater och med sitt folks bästa som främsta uppgift. Det är inte alla andra som har fel och Sverige som har rätt!

Se till att utlänningslagen efterlevs. Ställ krav på styrkt identitet så att det inte ser ut som det nu gör:

•  Så stor andel asylsökande i Sverige har inte uppvisat pass eller annat godtagbart identitetsbevis vid asylansökan 20152019 – 16 juni 2020. Ur texten

Andel asylsökande i % som saknade pass 2019

100 % Australien, Benin, Bulgarien, Dominikanska Republiken, Finland, Frankrike, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Indien, Indonesien, Jamaica, Mauritius, Myanmar, Niger, Norge, Okänt, Panama, Saint Kitts och Nevis, Spanien, Sydafrika, Sydsudan, Tchad, Thailand, Tjeckien, Togo, Tyskland
99 % Somalia
98 % Angola 
97 %
 —
96 % Afghanistan, Pakistan, Vietnam
95 % Etiopien, Kosovo, under utredning
94 % —
93 % Ghana, Sierra Leone
92 % Bangladesh, Irak, Marocko
91 % Nigeria
90 % Libyen, Malaysia, Nepal

Antal (av 21.958 asylsökande) som inte uppvisade pass: 15.484.

Slutkommentar: Hade Sverige levt upp till sina egna lagar och agerat som de övriga nordiska länderna som har snarlika utlänningslagar, så hade man också här kunnat leva som i dem.

–  Inga särlagar för vuxna afghaner (eller andra).
–  Krav på styrkt identitet.
–  Krav på goda kunskaper muntligt och skriftligt i landets språk för dem som vill bli medborgare.
–  Betydligt strängare straff för våldsbrottslingar från 16 års ålder.
–  Inga “rabatter” för mord, rån, bombningar, våldtäkter etc för personer upp till 21 år.
–  Slut med att kunna lämna in nya asylansökningar efter att ha hållit sig gömd här – asylskäl har ju knappast tillkommit sedan man vistats fyra år illegalt i Sverige.
–  Upphörande av alla bidrag för dem som i två processer (Migrationsverket och migrationsdomstol) fått avslag på sin asylansökan.
–  Seriös hjälp med att på egen hand återvända till sitt medborgarskaps- eller hemland eller, vid behov, utvisning med eskort.

Här kan man läsa texter om vad miggor skrivit genom åren om “asylskäl”. Eller snarare om avsaknaden av sådana…

 

© denna sajt.