Finland. Migrationsverkets avgifter ändras 2021 meddelar Inrikesministeriet:

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021. En del av avgifterna kommer att höjas för att bättre täcka verkets kostnader för handläggningen av ansökningar.

Behandlingsavgiften för ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare som görs i pappersform är under det kommande året 690 euro (ca 7500 kronor) eller 610 euro (ca 6600 kronor) beroende på om prövning av tillgången på arbetskraft tillämpas. Avgifterna för elektroniska ansökningar om uppehållstillstånd ändras inte.

Behandlingsavgifterna för ansökningar om medborgarskap stiger. Behandlingsavgiften för en ansökan om medborgarskap i pappersform är i fortsättningen 590 euro (ca 6400 kronor) och behandlingsavgiften för en elektronisk ansökan om medborgarskap 460 euro (ca 5000 kronor).

Behandlingsavgifterna för ansökan om första uppehållstillstånd och första uppehållstillstånd för studerande ändras inte. Nästa år är avgiften för första uppehållstillståndet är 520 euro (ca 5600 kronor) och vid elektronisk ansökan 470 euro (ca 5100 kronor). Avgiften för första uppehållstillståndet för studerande är i fortsättningen 450 euro (ca  4900 kronor) och vid elektronisk ansökan 350 euro (ca 3800 kronor) nästa år.

Utgångspunkten för avgifterna är att de motsvarar de kostnader som behandlingen av ansökningarna orsakar Migrationsverket. Behandlingsavgiften för ansökningarna om första uppehållstillstånd (med undantag av uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare) samt för ansökningarna om uppehållstillstånd för studerande eller minderåriga understiger fortsättningsvis kostnaderna som orsakas verket. Ansökan om internationellt skydd är avgiftsfri.
——–
Behandlingsavgifterna säkerställer för sin del Migrationsverkets tillräckliga resurser, vilket också stöder uppnåendet av målen för behandlingstiderna. Utvecklingen av ämbetsverkets elektroniska ärendehanteringssystem för tillståndsprocesser och utlänningsärenden pågår.

Behandlingsavgifterna för alla ansökningar som lämnas in till Migrationsverket fastställs årligen genom inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

Sverige. Migrationsverkets avgifter

Här är de avgifter jag kunnat hitta på Migrationsverkets sida

Ansökan om svenskt medborgarskap
Vuxen 1500 kronor
Adoptivbarn under 15 år 175 kronor
Anmälan
Barn under 18 år 175 kronor
Person mellan 18 och 21 år 175 kronor
Återfå svenskt medborgarskap 175 kronor
Återfå svenskt medborgarskap som förlorats före 2001 475 kronor
Undantag
Statslös som fått flykting förklaring ingen avgift
Statslös som fått resedokument av Migrationsverket på grund av att han/hon är flykting ingen avgift

Avgifter för varaktigt bosatta
Uppehållstillstånd för vuxen med ställning som varaktigt bosatt i annat EU-land 1500 kronor
Uppehållstillstånd för barn under 18 år med ställning som varaktigt bosatt i annat EU-land 750 kronor
Ansökan om uppehållstillstånd för familj till den som är varaktigt bosatt i annat EU-land, vuxna 1500 kronor
Ansökan om uppehållstillstånd för familj till den som är varaktigt bosatt i annat EU-land, barn under 18 år 750 kronor

Avgifter för främ­lings­pass och rese­do­ku­ment
Främlingspass 750 kronor
Provisoriskt främlingspass 500 kronor
Resedokument 350 kronor

Avgifter för ansökan om arbets­till­stånd för arbets­ta­gare, egna före­ta­gare och deras famil­je­med­lemmar
Arbetstillstånd, EU-blåkort, ICT-tillstånd, säsongsarbetare 2000 kronor
Förlängning av arbetstillstånd 2000 kronor
Egna företagare 2000 kronor
Artist 1500 kronor
Au pair 1500 kronor
Idrottare och tränare 1500 kronor
Feriearbete för unga personer 1500 kronor
Forskare 1500 kronor
Praktikant (genom internationellt utbyte eller avtal) 1500 kronor
Volontär 1500 kronor
Söka arbete efter slutförd forskning 1500 kronor

Ansökan för familj till den som ansöker om eller redan har tillstånd för abete
Vuxen 1500 kronor
Barn under 18 år 750 kronor

Avgifter för ansökan om uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige
Vuxen 2000 kronor
Barn under 18 år 1000 kronor

Avgifter för ansökan om uppehållstillstånd för studerande och deras familjemedlemmar
Vuxen 1500 kronor
Barn under 18 år 750 kronor

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlem till den som ansöker om eller redan har uppehållstillstånd för studier
Vuxen 1500 kronor
Barn under 18 år 750 kronor

Ansökan om uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier
Vuxen 1500 kronor
Barn under 18 år 750 kronor

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlem till den som ansöker om eller redan har uppehållstillstånd för studier
Vuxen 1500 kronor
Barn under 18 år 750 kronor

Ansökan om permanent uppehållstillstånd för doktorander
Vuxen 1500 kronor
Barn under 18 år 750 kronor

Reflektion: Avgifterna varierar kraftigt mellan de två länderna, på många områden är de betydligt högre i Finland. Men det verkar finnas betydligt fler avgiftskategorier i Sverige.

OBS! Det är möjligt att en del avgifter inte finns med här. Jag har försökt hitta alla men garanterar inte att jag gjort det. Var och en kan själv gå in och läsa mer på Migrationsverket (Sverige) och Maahanmuuttovirasto/Migri (Finland).