Klicka på bilden för att komma till Aftonbladets artikel.

Om den här mannen är 21 eller 22 år gammal så är jag 13.

Miggor, lärare, socialtjänstemän, gode män, familjehemsföräldrar har i minst tio år rapporterat på min sajt om åldersbedrägerierna. Lärare som påpekat att de inte kan ha män över 30 år gamla som låtsas vara 16 eller 17 i sina klasser, har tystats av rektorerna:

Det är inte vår sak att göra något, Migrationsverket har angett deras ålder och då får vi förhålla oss till det.

En lärare berättade för mig att när hon ändå till slut fått tillåtelse av sin rektor (”tillåtelse”???) att ringa Migrationsverket om en man som angett för Migrationsverket att han var 17 år gammal men hade uppgett för sina landsmän i klassen att han i själva verket var 33 år gammal och även såg ut som 33, så snäste man på Migrationsverket av henne med orden:

Det är inte er sak att lägga er i det, har en person angetts vara 16 år så är han 16 år i systemet.

Så här har det hållit på trots hundratals vittnesmål om lögner och bedrägerier i långt över ett decennium. Och så här håller det på fortfarande. I en klass om ett tjugotal unga och klart äldre män, berättade läraren att en enda av dem i verkligheten var under 18 år gammal. En enda! Lärarna som undervisar dessa personer i deras modersmål hör dem prata och får också förtroenden av eleverna efter ett tag:

Jag är inte 17, jag är 22, men jag säger att jag är 17 för att få stanna i Sverige.

Skattebetalarna betalar för att vuxna män hanteras på ett mycket mer kostsamt sätt än de som faktiskt är minderåriga och för vuxna män som sätts i skolklasser med svenska ungdomar som faktiskt är 15, 16 och 17 år gamla. En skandal och helt oacceptabelt  i vilket land som helst – men inte i Sverige! Men vem lyssnar väl på miggor, lärare, socialtjänstemän, gode män, familjehemsföräldrar? Nej, man lyssnar på den ljugande mannen och går på hans uppgifter. Bekostar dyrt boende och betalar skolavgifter med skattepengar för vuxna män som tar sig in i landet och i de allra flesta fall varken är minderåriga eller ens har asylskäl utan söker ”ett bättre liv”, vilket många av dem också själva vittnat om.

Dessa människor i det svenska samhället som tvingats – och tvingas – spela med i det helt sinnessjuka spelet mår ofta mycket dåligt. Deras eget land genom deras politiska företrädare, chefer etc kräver att de ska spela teater. Spelar de inte med så stämplas de som främlingsfientliga eller något annat liknande och riskerar att förlora sina jobb eller åtminstone att bli helt utfrysta av kolleger som går skygglappsvägen och spelar sina roller så som det förväntas av dem. De, som starkt upplever att Sverige inte längre är en rättsstat, känner sig förnedrade och förödmjukade att inför ljugande, inte sällan aggressiva eller hånfulla utländska män tvingas delta som aktörer i det stora bedrägeriet. Alltmedan riksdag och regering, som ju är de som ska se till att rättsprinciper, lag och ordning – rättsstaten – upprätthålls, i stället sanktionerar lögnerna och bedrägerierna och till och med skapar en fullständigt galen lag som ger lögnarna ytterligare chanser att föraktfullt skratta åt de dumma svenskarna: Nya gymnasielagen.

Undran: Varför skriver Aftonbladet att:

2 000 afghaner har flytt från Sverige till Frankrike på kort tid.

Varför inte:

2 000 afghaner har rest från Sverige till Frankrike på kort tid.

Här är ett fåtal av mängder av texter genom åren i ämnet åldersbedömning och -bedrägerier. Läs dem gärna även om det inte är någon rolig läsning:
• Skakande berättelse från en familjehemsförälder för påstått eller faktiskt minderåriga asylsökande pojkar och män  17 september 2012:

I samtliga fall har en ålder uppgetts och fastställts av Migrationsverket, som inte stämmer med den verkliga åldern. Normalt har skillnaden mellan uppgiven och verklig ålder legat mellan 5 och 8 år. Alla har uppgett sin ålder till 14 år. Verklig ålder har legat mellan 19 och 22. När man bor så tätt inpå en människa en längre tid, så märker man ganska tydligt inom vilket åldersspann hann befinner sig. Det kan göra tillvaron mycket problematisk. Både i hemmet, i skolan och i alla övriga situationer, till exempel i den vardagliga fostran.

•  En person som driver familjehem: ”Ofta är de ”14 år” när de kommer men den verkliga åldern ligger i de allra flesta fall runt 19-25 år.” – 4 oktober 2013. Ur texten:

Vi har alla sett 20-åriga unga muslimska män, med allt vad det innebär, som påstår sig vara ”14 år”, placeras i skolans årskurs 7 med 13-åriga småflickor. När vi lyfter frågan i vår organisation eller med deras gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare, så möts vi av total tystnad. Ingen vill, ingen vågar och ingen kan prata om detta faktum och det är absolut inte en bra ordning. Själva är vi bundna av sekretess.

De mycket stora åldersskillnaderna skapar problem och konflikter i skolan, i boendet och på många andra sätt. Vi ska arbeta med yngre tonåringar, vår verksamhet och kompetens är anpassade efter detta. Men i stället möter vi för det mesta vuxna män! Det är ett stort problem. Men hur ska vi lösa det, när vi inte får diskutera det med varandra?

•  Varför anmäls inte åldersbedrägerier bland påstått minderåriga asylsökande? – 2 december 2013. Ur texten:

Cheferna motiverar sådana order (att inte meddela misstankar eller bevis för att asylsökande ”barn” är långt ifrån barn), med att det ”inte ingår i arbetsbeskrivningen för den anställde eller i verksamhetsbeskrivningen för HVB-hemmen” att göra det.Inte ens när socialtjänsten skickar en begäran om utlåtande i åldersfrågan, svarar HVB-hemmen, trots att de förstås skulle kunna styrka socialsekreterarens misstanke.

•  Migrationsverket, lärare, socialtjänstemän, familjehem, HVB, kommuner, barnläkare, poliser, regering, riksdagsledamöter, medier deltar i kanske det största narrspelet som någonsin spelats i Sverige. – 6 september 2016. Ur texten:

I Aftonbladet (ett av många sengångar- och strutsmedier) kan man den 6 september under rubriken läsa: SKL Vuxna män placeras på högstadiet. Och i den texten står bland annat:

I Skåne har man gått så långt att vissa kommuner skapat särskilda boenden för ensamkommande barn, som egentligen är vuxna.

Bedrägerierna avslöjas – 83 procent av de åldersbedömda asylsökande ”barnen” är äldre än 18 år – 4 september 2017. Ur texten:

Av totalt 4.107 personer som åldersbedömts bedömdes alltså 3.415 personer vara äldre än 18 år. Det är en hisnande siffra. Hisnande! Att dessa bedrägerier är satta i system kan nu inte ens längre de mest motvilliga och faktaresistenta personer förneka.

83 procent av de från mitten av mars till 31 augusti 2017 åldersbedömda asylsökande som påstått sig vara ”ensamkommande barn” är inte alls det. De har ljugit om sin ålder och har därmed på ett bedrägligt sätt skaffat sig förmåner, skolgång, dyra boenden, gymkort, rekreationsresor, kläder, fickpengar etc. Samtidigt som de också på falska grunder försökt skaffa sig uppehållstillstånd i landet.

Hur många miljarder som dessa åldersbedrägerier kostat svenska skattebetalare kan bara anas, men att summorna måste vara astronomiska är nästan en underdrift.

•  En person som jobbar med språkintroduktion för asylinvandrade ”barn”: ”Jag tycker att man sviker eleverna i de svenska grund – och gymnasieskolorna när man accepterar att vuxna män sitter och betygsätter tonåringars utseende med mera.” – 5 oktober 2017. Ur texten:

Hösten 2015 hände något med flyktingströmmen. Vi fick grupper med elever med några veckors intervall – tills både lärare och lokaler tog slut. Alla var de ensamkommande och alla var av manligt kön. Vi reagerade tidigt på att ungdomarna tog slut, nu hade vi nästan uteslutande vuxna män, något som var frustrerande för oss, och som vi tog upp med skolledningen​.

Kaos rådde, ingen visste hur detta skulle hanteras, men vid höstterminens start 2016 fick vi besked om att kommunen beslutat att vi skulle lägga ’locket på’ gällande våra misstankar om elevernas ålder. Män med hy som pergament, män med lite väl kraftig skäggväxt, män med bilder på sina små barn i telefoner och datorer (uppenbart inte småsyskon). Driftiga män som är vana att få sin vilja igenom genom evighetslånga förhandlingar, män som vet bättre än de kvinnliga lärarna vilka kunskaper eleverna besitter – inte minst 16-17-åringar som trots att de borde befinna sig i puberteten inte påvisar några kroppsliga förändringar i varken längd, axelbredd eller röstläge. Plötsligt hade vi nästan 100 elever, av dessa var max 30 ungdomar

•  Nytysken rapporterar om en asylsökande anklagad för sexualmord i Tyskland och om hur en souvenirtand avslöjade hans åldersbedrägeri – 8 november 2017. Ur texten:

Freiburg. Hussein K. sitter på denna den tionde förhandlingsdagen på de anklagades bänk och tiger. Bara några meter bort rapporterar sakkunniga om vad de funnit. I processen i Freiburg mot den unge flyktingen som anklagas för sexualmord på en ung kvinnlig student, är den anklagades ålder viktig för domen.

Enligt analysen av en tand från Hussein K. är han minst 22 år gammal. Därmed är Hussein K. i motsats till sina tidigare påståenden ingen ”ungdom” och inte heller en ”yngling”. Tanden utgjorde därvid bevis med nummer 14.2.2.2.25.48, som inför domstolen i Freiburg i går skapade nya fakta. Det är den anklagades hörntand som av en tandläkare vid ett rutiningrepp drogs ut.

Kommentar: Hur många vuxna asylsökande/asylinvandrade som ljugit om sin ålder har i Sverige dömts som ”minderåriga” vid grova brott? Ingen vet. Ingen har lyssnat. Ingen har brytt sig.

• Att i mer än ett decennium blunda för verkligheten och låta sitt asylsystem utnyttjas och saboteras så till den grad som man gjort i Sverige, är en bedrift. – 17 december 2017. Ur texten:

Här följer ett antal länkar till texter som skrivits efter den 1 september 2016 och fram till idag, 17 december 2017.
———-
Högljudda aktivistgrupper har under mer än ett års tid manifesterat, demonstrerat, agerat för att alla afghanska män (+ ett fåtal kvinnor) som kommit till Sverige för att få ett bättre liv ska få stanna i Sverige. Trots att ”bättre liv” inte någonstans i världen, inte heller i Sverige, är asylgrundande. Många av dessa personer har påstått sig vara minderåriga när de kom när de inte har varit det. En del har varit i 17-årsåldern och hunnit fylla 18 år under asylprocessen och ska då behandlas som icke minderåriga vilket de alltså vid beslutstillfället är. En självklarhet, man kan inte ha en lagstiftning som avviker från vad som gäller på alla områden: 18 år är myndighetsåldern i Sverige. Och man kan inte fatta beslut retroaktivt utan det som ligger till grund för asylprövningen är det som gäller vid tillfället för beslutsfattandet.

Till alla som påstår att de varit naiva eller ”inte sett det komma”:

Kom aldrig och påstå att ni inte visste. Aldrig! Så dumma och blinda och döva (och dumma) kan ni  helt enkelt inte vara att ni kan gömma er bakom sådana påståenden!

Jag har förmedlat rapporter och själv rapporterat om åldersbedrägerierna sedan så många år och i så många texter att det har varit omöjligt för ar att undgå kännedom om åldersbedrägerierna.

Till slut: Här kan man läsa mer under sökordet åldersbedömning.

 

© denna sajt. Vid citat eller användande av fakta och material från sajten, vänligen länka alltid till originalinlägget.
En penningdonation är  självklart helt frivillig. En donation innebär inte att någon tjänst utförs eller att några varor tillhandahålls. En donation uppskattas oerhört mycket, det är tids- och kunskapskrävande att göra research, ha kontakt med många samhällsaktörer och andra och att skriva texter. Men en donation är, som sagt, absolut inget krav för att få läsa och ta del av de drygt 9600 texter i olika ämnen som finns på den här sajten.