Tomterierna i detta land når ständigt högre höjder varje gång som man tror att det inte är möjligt. På alla områden. Också – kanske rentav särskilt – i det viktigaste “organ” som finns i ett land, i dess regering.

Här är några korta glimtar, reaktioner, tweets etcetera från idag, söndagen den 20 juni, i samband med den osannolika pressträffen som statsminister Stefan Löfven, S, och partiledaren Annie Lööf, C, kallat till. Den finns att ta del av i sin erbarmliga helhet för den som vill och orkar lyssna på den.

Här följer några osorterade, blandade reaktioner  kring den här lätt desperata, men ändå kaxiga (eller snarare försök till kaxiga) pressträffen.

                                     

 

 

Fler reaktioner kan tillkomma. 

Kommentar: Jag ser inte fri hyressättning för lägenheter i nyproduktion som en så viktig fråga att den borde fälla en regering. Vad som däremot förhoppningsvis fäller det här regeringssammelsuriumet är att så många tvingas leva med dess misslyckanden på samhällsområde efter samhällsområde. Och som därför hyser genuint och berättigat misstroende mot hela den här politiska sammansättningen, i vad Centerpartiets ledare Annie Lööf valt att, med en papegojas envishet upprepa och kalla “den breda politiska mitten”. En “bred politisk mitt” där alla andra ska befinna sig utom de av folket invalda representanterna för Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Ett så omnipotent och osunt sätt att se på folket och dess vilja, sådan den uttryckts i allmänna val, att man de facto vägrar erkänna dessa partiers legitimitet, det anstår inte någon ledamot av Sveriges riksdag.

Vänsterpartiet kan tyckas halsstarrigt, men partiet står nu upp för något som det tycker är så viktigt att de är beredda att – och faktiskt verkar vilja – fälla regeringen Löfven. Och det är Vänsterpartiets fulla rätt. Eftersom Vänsterpartiet inte har tillräckligt många mandat för att väcka misstroende, har Sverigedemokraterna valt att göra det med stöd av Moderaterna och Kristdemokraterna – och Vänsterpartiet. Misstroendet mot regeringen ser alltså annorlunda ut beroende på vilket parti som framför det, men klart och tydligt är att misstroendet mot nuvarande styre är starkt från alla dessa fyra partier.

Pressträffen med statsminister och Centerledaren – där för övrigt Annie Lööf pinsamt nog stod vid en talarstol med skylten “Regeringen” i stället för “Centerpartiet” – var en sorglig uppvisning i dumhet och desperation. En farlig kombination. De här människorna är inte de rätta att styra Sverige, de har inte de rätta egenskaperna, kunskaperna, förståelsen för vad “demokrati” är och de är alldeles för personligt makthungriga för att bry sig om att tänka på Sverige och dess folk. Det har de visat klart och tydligt under de sju år de slagit sönder och förstört mer och mer.

Hur den här sorgliga historien kommer att sluta står just nu skrivet i stjärnorna. Utgången av misstroendeförklaringen, resultatet av hur djupt misstroendet mot regeringspartierna S och MP, men också “hang-around”-partierna C och även L (som inte riktigt verkar veta vilka ben de ska stå på …) kommer att stå klart den 21 juni efter kl 10:00. Och vad som därefter händer, det får valboskapen leva med. Dess främsta uppgift är ju numera att ge de makthungriga det de mest åstundar: makt. Makt att fortsätta att förstöra ett tidigare välfungerande land, kosta vad det kosta vill. För regeringsmakten och inflytandet på en trög regering, det är det allra viktigaste.

 

© denna sajt. Vänligen respektera det. Vid citat, länka alltså till originalinlägget.