Klicka på textrutan för att läsa artikeln.

Jag hoppas att min före detta kollega (på Bulletin), Henrik Sjögrens texter får större gehör och genomslag än mina och miggornas hundratals rapporter de senaste 13, 14 åren har fått. Ur hans text – för övrigt om sådant som miggorna larmade om redan för mer än ett decennium sedan:

– Resultatet har blivit att anställda på vissa avdelningar hetsades till att bevilja så många uppehållstillstånd som möjligt, säger Anna Högberg, teamledare och beslutsfattare på Migrationsverket som nyligen har gått i pension.

Bulletin har tagit del av det dokument som ligger till grund för lönesamtal på Migrationsverket. Där framgår att kvantitet är ett viktigt lönekriterium. Under rubriken ”Bedömning av prestation” står ”Vid lönerevision har chefens bedömning om hur du fullgör dina arbetsuppgifter störst betydelse.”

Därefter följer en trepunktslista för hur måluppfyllelsen ska bedömas. De första två punkterna är svepande och generella och svåra att mäta: Att man ska känna till och arbeta för verksamhetens mål, samt vara delaktig i verksamhetsplaneringen samt kunna omvandla målen i det dagliga arbetet.

Och:

Den pensionerade beslutsfattaren Anna Högberg berättar vidare hur jakten på avslutade ärenden ledde till en kultur där antal beviljade uppehållstillstånd blev hårdvaluta.

– Det ledde till en vansinnig pinnjakt på avslutade ärenden, inte bara för de anställda individerna, utan för hela avdelningar. Chefer och teamledare behövde visa upp för ledningen hur många ärenden de hade klarat av, säger hon.

Det allvarligaste i detta, menar hon, är att det ledde till ofullkomliga utredningar av de asylsökande. Man beviljade permanenta uppehållstillstånd på löpande band, eftersom ett avslag innebär merarbete.

Kommentar: Miggorna har, som nämnts ovan, rapporterat om mängder av hårresande situationer och dito hantering av ärenden inom verket i över ett decennium. Alla deras berättelser och andra texter om området asyl och migration finns här på denna sajt. Via sökfunktionen hittar man tusentals* texter om bland annat:

asyl
migration
Migrationsverket
Migrationsöverdomstolen

migrationsdomstol
migga
Afghanistan
afghaner
gymnasielagen
Irak
Syrien
ensamkommande
flykting
asylsökande
utvisning
uppehållstillstånd

etcetera.

*  Det finns totalt 9.939 texter på denna sajt. Långt ifrån alla handlar om ämnena ovan, men väldigt många.