Klicka på textrutan för att läsa nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomars text.

Nu är aktivisterna i nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!, som med näbbar och klor kämpar för att unga och lite äldre afghaner utan asyl- eller skyddsskäl ska få stanna i Sverige, upprörda. De är upprörda över att en del av dessa blev nerskrivna i ålder, vilket ju annars var deras mål att alla, eller åtminstone så många av de de 35.000 som kom hit hösten 2015 som möjligt, skulle bli. Alltså att de skulle anses vara just ”barn”, även om de passerat barnaåren med ibland med decennier men åtminstone med råge. Nu tänker de också så här om den lag de själva kämpat på med sällan skådad frenesi:

Den andra gymnasielagen var även den Miljöpartiets förtjänst. Den är så oklart formulerad att lagrådet ifrågasatte om den är laglig. Två domstolar av avslag, och det ena ärendet prövades i Migrationsöverdomstolen.

Vad nätverket menar med “Miljöpartiets förtjänst” i det här stycket är oklart. Men nu klagar de alltså över att “gymnasielagen” är oklart formulerad och hänvisar till och med till lagrådets ifrågasättande av att den skulle kunna tillämpas överhuvudtaget. Detta stycke i nätverkets text visar med all tänkbar tydlighet att en “amnesti” (jag tycker inte om att felanvända ordet, därav citattecknen) är vad de velat och fortsatt vill ha, inget annat. Alltså att alla dessa afghaner utan vidare ska få stanna för att… ja varför? Motivet är svårt att förstå. Nätverket skriver:

Minst 4000 ungdomar omfattas inte av någon av gymnasielagarna. De har blivit nerskrivna i ålder, de kom en dag för sent, de väntade en dag för kort tid, de fick inte rätt ord inskrivna i avslaget.

Bild från sittstrejken där “ensamkommande afghanska barn” demonstrerade för vad se ansåg var deras rätt: uppehållstillstånd i Sverige oavsett vad Migrationsverket och migrationsdomstolarna beslutat.

Vad aktivisterna i det ovannämnda nätverket – och andra nätverk för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar – egentligen vill och försöker kräva är att absolut alla ska få stanna, försörjas, utbildas, ges bostäder, vårdas i Sverige – allt bekostat av skattebetalarna. Alla. Oavsett hur gamla de var när de kom och oavsett hur gamla de är nu; oavsett när de kom och varför de kom eller ens varifrån de kom (många kom ju inte ens från Afghanistan utan från Iran och Pakistan). “Amnesti”. Få människor utanför dessa närmast fanatiska sammanslutningar förstår varför medlemmarna i nätverket, företrädesvis kvinnor, så hårt kämpar för att män, som inte har rätt att vara här men däremot behövs i sina hemländer hos sina familjer, ska bli kvar här. Det är för väldigt många obegripligt.

Ett stort antal texter i frågan finns på den här sajten. Några lämpliga ord att skriva in i sökrutan kan vara “Afghanistan”, “afghaner”, “ensamkommande”, “hazarer”, Iran”, “Pakistan”, Annie Lööf”, “Centerpartiet” etc.

Det finns också en hel del texter av och om experter på åldersbedömningar och om hur de går till i andra länder. Sök t.ex. på åldersbedömning Finland”, “Nenad Zeba” (ortopedspecialist), “Barnläkarföreningen”, “tandröntgen”, “handledsröntgen”, “nyckelben”, “Socialstyrelsen” och andra ord som kan vara relevanta.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.