Migri informerar:

 

Migrationsverket säger upp kontrakten för sju förläggningar. Dessutom reducerar ämbetsverket platserna på tre förläggningar.

Anledningen är:

I år har det kommit ungefär hälften så många nya asylsökande till Finland jämfört med motsvarande tid förra året. Under coronapandemin har endast enstaka ansökningar om asyl lämnats vid Finlands gränser.

I mottagningssystemet ordnade man beredskap för eventuella behov på grund av coronaviruspandemin genom att arrangera karantän- och isoleringsutrymmen av de överflödiga platserna på förläggningarna.

– Verksamheten på alla de nuvarande förläggningarna har i allmänhet varit bra. Dessutom har förläggningarna i sin verksamhet kunnat hindra spridningen av corona och man har gjort ett bra arbete i krävande situationer, säger Pekka Nuutinen, direktör för enheten för mottagande.

I och med vårens coronavirussituation är förläggningarnas kapacitetsutnyttjande nu klart lägre än målet på 90 procent. Migrationsverket beräknar att det vid slutet av året finns ca 1.400 överflödiga platser.

– Vi måste ha lediga platser å ena sidan för nya asylsökande och å andra sidan för möjligheten att coronasituationen förvärras på nytt. Samhället har dock inte råd med en stor mängd oanvända platser, säger Nuutinen.

Jämförelse. Antal nya asylsökande 2019 och 2020 

januari – maj 2019 = 964
januari – maj 2020 = 550 (+ 1 EU-medborgare)

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.