Klicka på bilden för att ta del av hela talet.

Ur president Sauli Niinistös sista nyårstal som Finlands president. Talet, som riktar sig till Finlands folk, börjar som alltid och traditionsenligt med hälsningsordet ”Medborgare!”.

Ur talet den 1 januari 2024:

Tiderna förändras. När världen blir annorlunda, måste också vi agera annorlunda. Det var så det gick när Finland blev medlem i Nato.

Vår ställning i den västliga gemenskapen har varit tydlig i årtionden. Rysslands krav på att blockera Finlands och Sveriges medlemskap i Nato var ett försök att förändra det rådande läget och att skapa en grå intressesfär i Europa. Enbart kravet förändrade vår ställning. Om vi inte hade agerat skulle vår Nato-option ha förlorat hela sin trovärdighet.

Finland definierade själv sin ställning och kommer att göra det också i framtiden.

Finlands säkerhet vilar nu på en stabilare grund än tidigare. Grunden var i gott skick redan före vårt Natomedlemskap. Den finska modellen får nu stor uppmärksamhet: Finlands exempel kan vara en förebild för den övergripande säkerheten.
———-
Vi måste ta sikte på framtiden. Förändringarna inom geopolitiken, disruptiv teknik, klimatförändringar – det finns många faktorer som förändrar världen på helt nya sätt.

Men det är ändå värt att hålla vissa saker i minnet.

Finlands viktigaste kapital är kunskap. Kunskap har vi haft för att vi har värdesatt lärande, undervisning och lärare.

Läsning, räkning och gymnastik – kanske är de föråldrade uttryck från folkskolan. Men utan dessa färdigheter och god fysisk hälsa klarar sig våra unga inte i livet, trots moderna undervisningsmetoder och inlärningsmiljöer.

Presidentens tal till folket på nyårsdagen under några tidigare år:

•  Finland. Presidenten i sitt nyårstal: “Invandring kan aldrig betyda att våra centrala värderingar, demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter, ifrågasätts.”  Ur talet den 1 januari 2016:

I Finland har vi mött sådant som vi aldrig upplevt förr.  Under ett halvt år har över 30 000 flyktingar kommit hit och flyktingströmmen bara fortsätter. En del flyr undan nöd, andra söker något bättre; båda motiven är naturliga och mänskliga. Bakom migrationen finns också utnyttjande, till och med som maktpolitiskt redskap.

En oändlig mängd människor vill komma från olika håll i världen, men vår förmåga att ta hand om dem är begränsad. Jag tror att Sveriges statsminister Löfven sade det väsentliga när han beskrev det som att ”vi har varit naiva”. Sverige har också, på samma sätt som många andra länder, stramat åt sin invandringspolitik. Jag har uppfattat Finlands regerings lösningar så, att vi vill trygga resurserna för att kunna hjälpa dem som lider den största nöden. Då räcker hjälpen endast för dem som kommer för att de är jagade.
———-
Inte heller har alla som kommer goda avsikter. Vissa har terroristbakgrund och andra gör annat illa. Ett fåtal personers bakgrund och gärningar skapar ogrundad misstro mot alla invandrare.

Oberoende av om en förbrytare är infödd finländare eller invandrare så måste myndigheterna öppet berätta om vad som har hänt och om följderna. Det dämpar känslosvallet och klipper vingarna av de värsta ryktena.

•  Finland. Republikens president i sitt nyårstal: “Vi har sett hur vissa av dem som sökt skydd hos oss, och även fått det, själva har skapat otrygghet genom omänskliga gärningar.” Ur talet den 1 januari 2019:

Nu har vi emellertid hamnat i en destruktiv strid om våra egna värderingar. I stället för att exportera våra europeiska värderingar får vi nu försvara dem på hemmaplan. Och finns det kanske försök att importera värderingar som verkar främmande för oss? Vi vet vilka motsatserna till demokrati, jämlikhet och frihet är.

Vi kan med gott samvete säga att Finland är det mest demokratiska, mest jämlika och friaste landet i världen*. Vår styrka har alltid varit förtroende, också för myndigheter: från undervisning till socialväsendet, från polisen till hälso- och sjukvården.

* Finland. Skyddet för äganderätten är bäst, luften är renast och landet har flest läskunniga i världen.

•  Finland. President Sauli Niinistös nyårstal till medborgarna. Ur talet den 1 januari 2021:

Finskt medborgarskap är ett värdefullt kapital för dess innehavare. Också de som får en fristad i Finland har det bättre ställt än de flesta människor i världen. Det förs med rätta en diskussion, även en polemik, om omfattningen av de friheter och rättigheter som alla som bor här har. Det ansvar och de skyldigheter som ligger i den andra vågskålen har däremot fått mindre uppmärksamhet. Avvägningen bör vara ”proportionerlig”, eftersom rättigheter inte kan upprätthållas utan ansvar. Det finländska samhället är sannerligen värt att bära ansvar för.
———-
Från historien minns vi tider då målet för den gemensamma ansträngningen var klart. Vi bar upp den unga demokratin och placerade Finland på världskartan. Vi försvarade landet och betalade krigsskadeståndet. Vi återuppbyggde ekonomin och moderniserade samhället. Vi skapade välfärd genom utbildning och bildning. Vi gjorde det klart att vi är en del av väst.

Inte heller i de tidigare vändpunkterna gick hela grunden förlorad. Genom att bygga på styrkorna har vi gett utvecklingen en ny riktning. Vi befinner oss åter i en ny vändpunkt. Var och en måste fråga sig: vad är det som definierar den gemensamma viljan när vi nu går mot något nytt?

I samband med självständighetsdagen hade jag tillfälle att diskutera med general Jaakko Valtanen. Generalen talade klokt om betydelsen av ”samhörighet”. ”Är inte just ett sådant samhälle värt att försvara, där den enskilde medborgarens ställning och rättigheter är tryggade?” frågade han.

•  Finland. President Sauli Niinistös nyårstal till folket den 1 januari 2022. Ur talet:

Konflikten vid Ukrainas gränser håller på att fördjupas. Med tanke på säkerheten i Europa har stämningarna skärpts. Förändringen har varit snabb.
———-
Europas säkerhet är också en fråga om Finlands säkerhet. Vi kan vara eniga om att situationen är allvarlig. Det vore beklagligt om den faktor som förenar, Finlands säkerhet, blir källan till en uppslitande tvist. Det gäller fortfarande att försöka förstå att någon annan kan ha en annan syn på saken.

För Finlands del anser jag att situationen är klar. Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linje är stabil. Den är byggd för att klara även svåra tider. I en värld med snabbt tempo är det allt viktigare att veta när man ska skynda, och när man ska ge sig till tåls.

Nationell säkerhet, självbestämmanderätt och rörelsefrihet är lika värdefulla för små som för stora. Genom att sörja för dem försvarar vi samtidigt Finlands internationella ställning.
———-
Jag önskar er alla ett gott nytt år och Guds välsignelse.

•  Finland. President Sauli Niinistös nyårstal till medborgarna den 1 januari 2023. Ur talet och texten:

Vi lever nu i en tid av oro. Vi hade redan i decennier vant oss vid att allt blir bara bättre och bättre. Eller att det i alla fall alltid finns mer av allt. Vi finländare blev rankade som det lyckligaste folket i världen. Nästan obemärkt för oss själva.

Det gångna året innebar en plötslig återgång till det förflutna. Till något som generation efter generation hade börjat kännas allt mer avlägset, nästan omöjligt i sin vanvettighet. Europa drabbades åter av ett storkrigs fasor.
———-
Det som president Niinistö här visar är viktigt och bekräftar det som de flesta av oss människor vet och känner också får och ska uttryckas:

Men vi måste förstå att det också finns ondska i världen. Ondska låter sig inte tystas av enbart godhet.

Klarspråk är alltid bäst och det är finländarna bra på. Man kallar en spade för en spade. Man kallar ondska för ondska. Därmed kan man också bemöta ondskan på ett sätt som man inte kan om man inte erkänner att den finns eller att den kan bemötas/tystas med godhet.

Nästa nyårstal hålls av en ny president. Vem det blir vet vi inom cirka två månader.