Finlands president, Saul Niinistö, höll sitt traditionsenliga nyårstal till folket på nyårsdagen. Talet hölls på både finska och svenska. Båda talen började på det för alla finländare så välbekanta sättet med Björneborgarnas marsch och Kansalaiset! Medborgare! och slutade med en tillönskan om ett gott nytt år och Guds välsignelse.

Lyssna på talet på svenska. Det börjar ca 11:10 in i videon.

Ur texten på Svenska Yles sajt:

President Sauli Niinistö tog fasta på medborgarnas oro och uppmanade alla att vaccinera sig för att garantera en annorlunda framtid.

Presidentens slutsats var att vi hittills har klarat coronaviruset rätt bra i jämförelse med många andra länder. I svåra tider har Finland än en gång visat sin styrka och härdighet. Ett tack gavs till alla, särskilt dem som har sörjt för andras hälsa. Men några tröstens ord ingick inte i talet.

Ett annat tema i talet var säkerhet, terrorism och cyberangrepp:

Finskt medborgarskap är ett värdefullt kapital för dess innehavare. De som får en fristad här har det bättre ställt än de flesta människor i världen, sa presidenten.

Presidenten återkom till en bekant fråga; diskussionen – eller polemiken – om de friheter och rättigheter som alla som bor i Finland har. Den andra vågskålen, med ansvar och skyldigheter, har fått mindre uppmärksamhet, enligt presidenten. Rättigheter kan inte upprätthållas utan ansvar.

Presidentens avslutande ord i nyårstalet till medborgarna löd:

Behovet av att beakta andra i sitt eget beteende, viljan att hjälpa andra och förmågan att anpassa sig till det ovanliga leder mänskligheten framåt.

Kommentar: Ett tal av en president till sitt folk.

Tillägg: här är länken till hela talet.