Klicka på textrutan för att läsa mer om Svenska dagen.

Svenska dagen instiftades av Svenska folkpartiet och firades första gången år 1908. Dagen var avsedd att verka för den finlandssvenska befolkningens sammanhållning och har sedan dess fungerat som ett slags nationaldag för den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Svenska dagen till ära, alltså den 6 november, delades en del pris ut i Mariehamn till personer som utmärkt sig under året och Hufvudstadsbladet rapporterar att Folktingets samvetspris tilldelats säkerhetschefen vid Institutet för välfärd och hälsa, THL (lite att likna vid Folkhälsomyndigheten i Sverige), Mika Salminen. Utmärkelsen tillfaller någon som genom ord eller handling visat prov på civilkurage under det gångna året.

Om Folktingets samvetspris sägs följande:

Utmärkelsen tillfaller någon eller något som genom ord eller handling visat prov på civilkurage under det gångna året.

Juryn, som bestod av Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin, Amnesty Internationals verksamhetsledare Frank Johansson och Hufvudstadsbladets chefredaktör Erja Yläjärvi, motiverade sitt val av pristagare så här:

I en epidemiologiskt osäker tid har det varit viktigt att regelbundet, samtidigt och jämlikt få information på sitt modersmål. Salminen har under coronapandemin varit en lugn och sansad röst, som också har lyft fram medmänsklighet och samhälleligt viktiga värderingar.

Mika Salminen har, till skillnad från bland annat personer i Sverige som varit ansvariga för hanteringen av coronapandemin, inga problem med att erkänna sådant som han kunde ha gjort bättre. På frågan: “Är det något du gjort under året som du har dåligt samvete för?”, svarar han klart och tydligt bland annat:

I början av pandemin var en del utlåtanden aningen förhastade. Jag ångrar att vi inte var tydligare med vilka risker en nedstängning av skolorna innebar för barnen jämfört med nyttan när det gäller smittspridningen. Jag har också dåligt samvete för att de äldre helt tvingades isolera sig i början. Det var inte meningen. Jag använde kanske för kraftiga ordalag. Jag får erkänna att jag tappade fingertoppskänslan i det fallet.

Han säger också, med tanke på att det just är årets samvetspris han tilldelas:

Samvetet är något jag funderat på många gånger under pandemin. Alla bedömningar, vad jag säger utåt och vilka råd jag ger, måste ha en bra grund.

De som aldrig har dåligt samvete över något har nog lite för hög tro på sig själva. De tar också fler ogenomtänkta beslut.

Och om svenska språket i Finland och sin egen språkbakgrund och syn på tvåspråkighet, berättar Mika Salminen att hälften av hans släkt är svensktalande och han har gått i skola och studerat på svenska.