Klicka på text- och bildrutan för att läsa hela texten på Yles sajt.

Rubrik/text i bilden:
En del utlänningar utnyttjar det finska utbildningssystemet – myndigheten genomförde en oväntad kontroll av uppehållstillstånden.

I Finland beviljas uppehållstillstånd för studier för hela studietiden, till skillnad från i andra EU-länder.

Utdrag ur texten på YLEs sajt:

Migri meddelade torsdagen den 28 september att de inleder en uppföljning av uppehållstillstånd för studier.

Detta görs för att ta reda på om de som har fått uppehållstillstånd för studier fortfarande uppfyller villkoren för det.

Uppföljningen görs för de studenter som har fått uppehållstillstånd efter juni 2022. Då ändrades reglerna så att uppehållstillstånd för studier kan ges för hela studietiden, vilket avviker från praxis i andra europeiska länder.

YLE rapporterade förra veckan om hur vissa av dem som har fått uppehållstillstånd för studier har utnyttjat systemet för att få uppehållstillstånd i Schengenområdet.

I en enkät som gjordes bland yrkeshögskolor under våren svarade cirka hälften av skolorna att de har personer inskrivna som har skrivit in sig och betalat studieavgiften, men som sedan aldrig har dykt upp. Enligt enkäten är det cirka fem procent av studenterna.

Ur Migris text:

Vi börjar utföra efterhandskontroll av uppehållstillstånd för studier 28 september 2023. Efterhandskontrollen innebär att vi utreder om du fortfarande uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du har beviljats.

Vi utför automatiserad efterhandskontroll i fråga om studerande som avlägger en examen. Efterhandskontrollen gäller endast uppehållstillstånd som har beviljats 1 juni 2022 eller senare. Vi kan automatiskt kontrollera olika nationella register, till exempel FPA:s register, informationsresursen Koski och befolkningsdatasystemet.

Med hjälp av registerkontrollerna kan vi bedöma om du fortfarande uppfyller villkoren för tillståndet.

Vi kontrollerar till exempel

  • att du har inlett dina studier
  • att dina studier framskrider och
  • att din rätt att studera fortfarande gäller.

Kommentar: Skulle den här typen av noggranna kontroller av uppehållstillstånd för studier möjligen kunna vara något som även borde genomföras i Sverige?