Klicka på textrutan för att komma till hela artikeln i Hufvudstadsbladet.

Ur texten:

Inrikesministeriet förbereder i snabb takt en stor reform som ska göra det möjligt att snabbehandla asylansökningar vid östgränsen. Enligt ministeriet är syftet att snabbt kunna avvisa personer som vid en första bedömning inte ser ut att vara skyddsbehövande. De här asylsökandena kommer inte inte att kunna röra sig fritt i landet under behandlingstiden, och det är en skärpning jämfört med nuvarande lagstiftning.

Placeringen av den nya enheten som ska snabbgranska asylansökningarna blir sannolikt i Joutseno utanför Villmanstrand, 14 km från Nuijamaa gränsövergång mellan Ryssland och Finland, mellan ett icke EU-land och ett EU-land.

Där finns en sluten förvaringsenhet, eftersom Konnonsuo-fängelset har fungerat där, säger Riitta Koponen, lagstiftningsdirektör vid Inrikesministeriet.
———-
Dessutom vill man, enligt Koponen, hindra att asylsökande rör sig fritt omkring i Finland under ansökningstiden. Det här gäller alltså i huvudsak personer som inte vid en första kontroll verkar ha asylskäl, och som ska hållas högst fyra veckor vid en särskild mottagningscentral, där rörelsefriheten är begränsad.

I dag har asylsökande rätt att röra sig fritt från mottagningscentralerna, om de inte är i slutet förvar. I slutet förvar kan personer placeras om de väntar på avvisning, om deras identitet är oklar eller om de har en brottslig bakgrund.

Vidare sägs också att det i det här skedet ännu är oklart om det också ska inrättas en enhet för snabbehandling av asylansökningar vid Helsingfors-Vanda flygplats, enligt en modell från flera EU-länder.

Lagförslaget lämnas till riksdagen under våren 2024.