Så här ser asylbeslutsläget i Finland ut för tiden 1 – 22 januari 2017.

Totalt har 559 beslut fattats: 37 procent av dem positiva, 49 procent negativa. Resten, 14 procent av asylansökningarna, är avskrivna eller avvisade utan prövning.

Antal asylansökningar som ännu inte behandlats (i första instans) är 5.222.