Här är ett ypperligt tillfälle för de senfärdiga kappvändarna att vända sina kappor nu, inte när det är för sent. Lyssna på miggorna!

Apropå att anställda på Migrationsverket pytsade ut PUT i parti och minut inför en lagändring och beviljade uppåt dubbelt så många PUT som vanligt under några dagar, skriver en migga följande:

ProfileJa, det blev ju en het nyhet om hur man på Migrationsverket har beviljat PUT i massor! Men med tanke på vad jag har sett med egna ögon och vad jag har läst vad andra berättat på din blogg, är detta inte förvånande. Jag möter dagligen kollegor som inte vill något annat än att ge PUT åt alla.

Vad gäller syrierna och dem som säger sig komma från Syrien, har det satts i system att många av dem får uppehållstillstånd som flyktingar, fastän de inte uppfyller kraven. Detta beror i sin tur på att det är generellt sett är betydligt enklare att skriva beslut som ger flyktingstatus. Vidare får Migrationsverket en vinning till på detta: personer med flyktingstatus behöver endast lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd vart tredje år till skillnad från var trettonde månad, vilket är fallet för de alternativt skyddsbehövande.

Den här aktivistandan som präglar Migrationsverket har i mångt och mycket sin grund i hur myndigheten letts och leds, från aktivisten Anders Danielsson som i all hast lämnade sitt uppdrag, och vidare ner i organisationen.

Nu har exempelvis Migrationsverkets rättschef bedömt att säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats, så att det i nästan hela landet ska råda inre väpnad konflikt. I kontrast till detta har många afghaner i år valt att självmant återvända hem. Man kan ställa sig frågande till hur rättschefen resonerar.

Vad gäller Syrien har rättschefen en längre tid bedömt att det råder inre väpnad konflikt i hela landet. Men detta är inte sant. De västra delarna av landet är mycket lugna och det finns inga som helst tecken på att säkerhetsläget där, varken i en nära eller avlägsen framtid, skulle förändras till det sämre. Har man som asylsökande inga personliga problem med Assadregimen borde man utan problem kunna återvända till dessa delar av landet, vilket så också en del syrier gör.

Ledningens skötsel av myndigheten är minst sagt förkastlig och man får därför hoppas på att regeringen tillsätter en ny generaldirektör som har en helt annan syn på verksamheten.

Kommentar: Kappvändare, vänd kapporna nu och inte om fyra år!

Läs även:
Går det till så här på andra myndigheter i Sverige också? – 9 december 2016. Ur texten:

Jag tror att handläggare, medvetna om konsekvenserna av de kommande regeländringarna, försökte utfärda så många permanenta uppehållstillstånd som möjligt, säger Velibor Ljepoja, verksamhetsexpert i asylfrågor på Migrationsverket.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.