En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Miggorna är trötta. En del av de rapporter jag får andas en mycket djup trötthet och hopplöshet. En del andas förtvivlan, sorg. En migga skriver så här, kort och koncist:

Sverige är fantastiskt på många sätt men nog finns det en hel del märkliga lösningar på migrationsområdet. Som att:

När handläggningstiderna på Migrationsverket blir långa för ”ensamkommande” så säger man upp Migrationsverkets personal och anslår 120 miljoner kronor extra till kommunerna så att de kan behålla ungdomarna i kommunen efter att de fyllt 18 år, trots att de då enligt reglerna ska behandlas som alla andra vuxna asylsökande.

Sedan kommer man med ett lagförslag där de som redan fått avslag på sina asylansökningar – de har alltså av Migrationsverket och migrationsdomstol inte ansetts ha skäl att beviljas uppehållstillstånd i Sverige – ska kunna få genomgå ännu en process, en ny prövning om de går på gymnasiet eller “har för avsikt att studera”.

Borde inte pengarna satsas på att korta handläggningstiderna? Nuvarande lösning måste ju med absolut självklarhet leda till att långa handläggningstider permanentas.

Kommentar: Vad svarar Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Centerpartiet denna migga som framför det som många andra också undrar över i den här ”ensamkommandecirkusen”?

© Denna sajt.Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.