En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

I samband med den uppmärksammade islamistiskt anstrukna domen i Solna tingsrätt nyligen twittrade terrorismforskaren Magnus Ranstorp till Centerpartiets ledare Annie Lööf:

Ni kunde ha frågat oss då det var länge uppenbart att herr och fru Aldebe hyste dessa islamistiska åsikter.

Hon svarade med orden:

Absolut. Och ni kunde ha berättat.

Vi berättar. Och berättar. Rapporterar. Informerar. Upplyser. Klart. Tydligt. Faktabaserat. Också genom att publicera relevanta personers egenupplevda berättelser som visar hur det ser ut i landet, i samhället. Här är ytterligare två berättelser ur verkliga livet som partiledare och andra härmed bringas kännedom om.

Den ena berättelsen kommer från en lärare för så kallade ensamkommande barn. Hon berättar om en lektion i samhällsorientering som hon hållit för en klass bestående av 29 personer, varav de flesta fått både två och tre avslag på sina asylansökningar. Hennes frustration är inte att ta miste på. Hon förstår inte varför hon ska tvingas hålla skattefinansierade lektioner i samhällsorientering för före detta asylsökande som de inte ens ska ha rätt till: orientering om Sverige, ett land som de enligt lag ska lämna. Via en projektor visar hon en stor bild där det som ska orienteras om står:

Abortlagen ger dig som är gravid rätt att avbryta graviditeten. Aborträtten gäller för alla som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk medborgare eller inte är bosatt i Sverige*. Du behöver inte tala om varför du vill göra en abort och du ska inte bli ifrågasatt i ditt beslut. Fri abort till och med vecka 18.

Klassen består alltså till större delen av personer utan rätt att vistas i Sverige och samtliga är män. För många är en stor synd att göra abort och för andra något de inte ens känner till. De kommer från Afghanistan, Somalia, Eritrea och olika arabiska, muslimska länder.

Så här sanslöst missbrukas skattepengar och upptas lärartid improduktivt och i onödan. Om partiledare och andra politiker i regering och riksdag inte visste det så vet de det nu.

Den andra berättelsen kommer från en person som varit distriktsläkare i ett utanförskapsområde, alltså en förort till en av landets största städer där främst asylinvandrade bor, i 25 år och som nyligen gått i pension.

Jag har alltid förundrats över hur våra “flyktingar” i så stor utsträckning kan resa till hemlandet för långa vistelser.

På vårarna fick jag skriva recept till många patienter som skulle åka hem på “semester”. Alla kallade det för semester trots att de aldrig haft något jobb. Ofta fick jag skriva recept för ett halvårs förbrukning; ibland kom anhöriga efter denna tid och angav att medicinerna tagit slut och de behövde nya recept som skulle skickas till hemlandet.

De åkte till alla länder som människor” flyr” ifrån: Somalia, Eritrea, Irak, Iran, Afghanistan och även Syrien. Ständigt fick man på BVC ägna stor tid åt att justera vaccinationsprogrammet för spädbarnen, då föräldrarna skulle resa hem. Vi hade en önskan om att de skulle vara tillräckligt vaccinerade och fick därför korta intervallerna mellan vaccinationerna. Vi kallade alla barn tre gånger till läkarkontroll under deras första levnadsår, men det hände ofta att de aldrig kom, att föräldrarna inte gick att nå och de var uppenbart att de inte vistades i Sverige.

Jag frågade somaliska tolkar hur de kunde resa till Somalia med sina små barn. De svarade nästan alltid att “åker man inte till Mogadishu så går det bra”. När det var svarta rubriker i tidningarna om Syrien och jag skrev recept inför hemresan dit, frågade jag tolken om samma sak. Jag fick då svaret att “det är farligt i vissa delar”, men att hon hade kontakt med sina kusiner och där de bodde var det inga som helst problem.

Jag har till och med blivit anmodad av “flyktingar” att skriva läkarintyg så att de snabbare kan få uppehållstillstånd, för de vill åka hem! Och även fått begäran om läkarintyg då de vill bo i hemlandet under vinterhalvåret, de tål inte klimatet här men vill ha kvar försörjningsstödet. Det förekommer även att när barnen skall börja skolan så flyttar hustrun till hemlandet, det gäller framför allt norra Afrika och vad jag förstår med bibehållet barnbidrag, medan maken är kvar.

I samband med alla dessa hemresor, också för att gifta bort sina söner och döttrar, borde man ha ställt sig frågan hur man som flykting kan återvända till det land man hävdat flyktingskäl mot, man har till och med i många fall lämnat kvar sina barn där.

Behovet av ”skydd” i Sverige måste anses obefintligt när det går bra att semestra, ibland halvårsvis eller mer, i hemländerna. Det visar ju med stor tydlighet att ”bättreliv”-invandringen kamouflerats till asylinvandring. Det är regeringens, partiledarnas och övriga beslutsfattandes – Migrationsverket har ett mycket stort ansvar – skyldighet att ta itu med detta. Så. Nu har jag återigen lämnat för politiker viktig information, nu är det upp till dem som styr – eller vill styra – landet att ta itu med felaktigheterna och olagligheterna. Bland annat just det som distriktsläkaren berättar om ovan har jag förresten redan rapporterat om i minst ett decennium. Utan märkbart resultat. Det borde inte behöva ta ytterligare 12 år innan åtgärder vidtas för att landets lagar följs och skattebetalarnas pengar inte används oansvarigt och respektlöst.

* Man lär alltså dessutom ut att det går bra att komma och göra abort i Sverige, man behöver inte vara bosatt här för att ha rätt att göra abort…
© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.