Hur stor omfattningen är har jag inte kännedom om. Det handlar alltså om personer som inte styrkt sin identitet och inte har permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det handlar alltså inte om asylinvandrade persioner med permanenta uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap som bytt namn, utan just personer med tillfälliga uppehållstillstånd som dessutom alltså inte styrkt vilka de är. Alltså om personer som, efter en tid med tillfälliga uppehållstillstånd, får besked om att de inte får stanna i Sverige. Varför man i dessa situationer väljer att ändra namn, kan kanske ha att göra med att man vill försöka förhindra utvisning till Afghanistan genom att ta “kristna” namn och på det sättet försöka skaffa sig “asylskäl”. Notera att det är en hypotes, men den ter sig tämligen trovärdig eftersom det är svårt att finna någon annan rimlig förklaring. Att det ens är möjligt att göra sådana namnbyten när man inte är permanent bosatt i Sverige eller styrkt sin identitet är, som det mesta på asyl- och migrationsområdet numera, ofattbart.

Utan kommentarer, rakt av, återges här frågor till, och svar från Skatteverket gällande dessa namnbyten.

Enligt tillförlitliga uppgifter finns det asylinvandrade afghanska medborgare som inte har permanent uppehållstillstånd i Sverige som har bytt förnamn och även i en del fall även bytt eller lagt till såväl för- som efternamn. Några exempel: Gustav Johansson och Viktor och Martin plus afghanskt efternamn. I vissa fall sägs personer i ansökningar och andra offentliga sammanhang sedan enbart använda de svenska namnen och utelämna de afghanska helt.

Med anledning av det jag fått berättat för mig om namnbyten enligt ovan, önskas svar på några frågor:

Fråga: Kan en afghansk medborgare som inte styrkt sin identitet (vilket afghanska medborgare generellt inte kan göra, enligt Migrationsverket) och som saknar permanent uppehållstillstånd i Sverige, byta eller lägga till förnamn, efternamn eller både och?

Skatteverkets svar: Ja.

Fråga: Hur många sådana namnbyten – afghanska medborgare som saknar permanent uppehållstillstånd i Sverige – har Skatteverket godkänt under åren 2019 och 2020 och fram till idag?

Skatteverkets svar: Det vet vi inte och får heller inte ta reda på.

Fråga: Enligt vilken lag är det tillåtet – eller inte förbjudet – att byta namn på ovannämnda sätt?

Skatteverkets svar: Lagen som styr namn heter Personnamnlagen (2016:1013). I § 32 andra stycket står det: Lagen får tillämpas på andra utländska medborgare som har hemvist i Sverige. I fråga om efternamn som har förvärvats enligt lagen gäller 21-25 §§.

Kommentar: På Skatteverket hanterar man namnbytesfrågorna enligt den lagstiftning som finns, enligt vilken det uppenbarligen är så att personer med enbart tillfälligt uppehållstillstånd anses ha sin “hemvist” här. Och de kan då officiellt byta namn i Sverige.

Svaren från Skatteverket talar för sig själva och bekräftar att det är möjligt för personer utan någon som helst anknytning till Sverige att, lätt och billigt, byta till svenska namn. Det gäller förstås inte enbart afghaner, men det är just afghaner som informationen till mig gällt och som enligt uppgift har använt sig av möjligheten.

Hur stora problem sådana här namnbyten ställer till i den svenska folkbokföringen går inte att säga. Förmodligen inga alls, eftersom det ju inte ens finns en tillförlitlig folkbokföring och man ändå inte har en aning om vilka människor som befinner sig i Sverige.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.