Klicka på bilden för att se den i större storlek.

2011, för mer än 12 år sedan, gav Migrationsverket ut en Bamsetidning på svenska som riktade sig till barn som söker asyl. Då publicerade jag en text med rubriken: En migga om Migrationsverkets Bamsetidning. Utdrag ur texten:

Va?! Nej!!! Har Migrationsverket verkligen gett ut en “Bamsetidning”? Jag som jobbar på verket visste ingenting om detta! Riktar sig denna tidning till de ensamkommande asylsökande barnen, eller till barn i en asylsökande familj? Jag antar det senare. De ensamkommande pojkarna är nästan alla så stora att de inte skulle läsa någon Bamsetidning även om de kunde läsa. De flesta av dem påstår dessutom att de inte kan läsa. Jag hoppas verkligen att vi slipper att dela ut denna tidning till barn som kommer hit med sina föräldrar och ansöker om asyl!

Några veckor senare, den 26 maj 2011, skrev jag bland annat så här under rubriken Jag har läst hela Migrationsverkets Bamsetidning. Detta är bara ett kort utdrag ur en ganska lång text:

Mycket har sagts och skrivits om Migrationsverkets Bamsetidning. Nu har jag läst den, från pärm till pärm. Den är rörig, oinspirerande och helt utan koppling till barn till asylsökande från länder som Somalia, Irak, Afghanistan etc.

När man öppnar tidningen möts man till vänster av en sida med olika stilar, färger, logotyper, rutor och en konstig figur med blå kläder. Och tilltalas glatt:

Hej! den här tidningen är till för dig som är barn och är asylsökande i Sverige.

Och:

Som en del av miggorna berättat så vet barnen ofta inte ens varför de är här överhuvudtaget, eller är indoktrinerade att säga vissa saker som föräldrarna lärt dem och som föräldrarna tror gynnar deras sak. Sådana barn är inte mottagliga för en serietidning med en massa bjärta färger och serierutor som inte har något alls med deras situation att göra. Som en migga säger:

I andra fall rabblar barnet upp en berättelse som föräldrarna tutat i det, och det är ofta så hjärtskärande att se och höra att man som utredare inte vill ställa några följdfrågor överhuvudtaget.

Vidare skrev jag jag också så här:

Jag förstår inte hur man på BRIS, Rädda Barnen, Röda Korset, IM och Malmö Högskola har kunnat sanktionera det här projektet. Eller det kanske de inte har, det står ju faktiskt bara att de “varit med och tyckt till när denna tidning har skapats.” Om de ändå har tyckt att tidningen är bra för barn till asylsökande så gissar jag att de personer som representerat de här organisationerna har varit etniska svenskar utan större förmåga att sätta sig in i målgruppens värld, tankar och känslor. Varför har inte barn till asylsökande varit med i referensgruppen? De är de allra första jag hade kallat in om jag hade hittat på ett sådant här – för Egmont säkert mycket lönsamt – projekt!

Den här helt meningslösa Bamse-tidningen gavs alltså ut av Migrationsverket i början av år 2011. Men de som skapade den fick säkert hyfsat betalt.

Ovch 12 år senare görs en minst lika obegåvad satsning riktad till asylsökande barn!

Klicka på textbilden för att se textbilden i större format.

Nu har Migrationsverket, i september 2023 (det framgår inte exakt när detta publicerats, men det finns en sida som heter ”Till dig som är viktig vuxen för ett barn som har sökt asyl” som är uppdaterad 23 september 2023, och jag gissar att de här två sidorna har publicerats ungefär samtidigt.

Det är helt obegripligt att Migrationsverket producerar detta!
•  Långtifrån alla asylsökande barn som kommer till Sverige kan ofta inte läsa.
•  De asylsökande barn som kommer till Sverige som kan läsa behärskar inte svenska.har inte en susning av något alls som nämns på den här sidan!
•  De asylsökande barn som kommer till Sverige har inte en aning om något alls som nämns på den här sidan!
•  Varför vill man vräka all sådan här information över barn som kommer till Sverige, hur kan någon tro att det här är relevant för barnen från asylländerna utanför Europa?

Den information som här presenteras är sådan som barn och unga kan ges dels om de får stanna i Sverige; dels när de redan acklimatiserat sig här och börjat inse att skillnaderna mellan deras hemländer och Sverige är avgrundsdjupa. Inte när de/deras familjer söker asyl. Man behöver knappast vara särskilt intelligent för att förstå det.

 Klicka på textrutan för att läsa artikeln (den kan eventuellt vara låst för icke prenumeranter).

Om ytterligare ett exempel på Migrationsverkets svårbegripliga agerande. I detta fall att medvetet underlåta att nämna det absolut största hotet mot Sveriges och dess myndigheters säkerhet i en instruktionsvideo till de anställda. Journalisten Henrik Sjögren uppmärksammar detta i magasinet Fokus den 5 oktober 2023. Utdrag ur artikeln:

I tisdags (den 3 oktober) släppte Migrationsverket en påkostad instruktionsvideo som riktar sig till myndighetens anställda. Den handlar om hur personalen ska tänka avseende informationssäkerhet mot bakgrund av förhöjd terrorhotnivå, risken för spionage och infiltrering från främmande makt samt ekonomisk brottslighet.
———-
Flera gånger upprepas att man ska vara vaksam på tecken på våldsbejakande extremism. Inte mindre än tre gånger upprepas att terrorn kommer från ”högerextremt och vänsterextremt håll”.

Inte en enda gång i videon påpekas att terrorhot även kommer från våldsbejakande islamism och att man därför bör vara vaksam på signaler som kan tyda på det. Detta trots att det just är denna typ av terrorhot som Säpo lyfter fram som det allra allvarligaste hotet – och skälet till att de valde att höja terrorhotnivån till en fyra på en femgradig skala för drygt en månad sedan.

I texten kan man också läsa att:

Även regeringen har varit tydlig med att det just är våldsbejakande islamism som står för det överväldigande terrorhotet. I somras gav den Säkerhetspolisen i uppdrag att samordna ett långsiktigt uppdrag i arbetet mot terrorism. Som skäl anger regeringen i första hand ”att Sverige är mer utpekat av våldsbejakande islamistiska aktörer till följd av aktionerna med eldning av kopior av koranen 2023”.

Migrationsverket tycks göra en annan bedömning – då de inte nämner den typen av extremism. Men även i internationellt avseende överskuggas dessa hotbilder av de islamistiska terrorhoten.

Ingen ansvarig på Migrationsverket svarar på Henrik Sjögrens frågor kring detta (borde inte just de ansvariga göra det?), de skickar fram presschefen Jesper Tengroth, som säger:

Det här var bara exempel. Det islamistiska hotet finns ju också. Vi har inte någon annan uppfattning än Säkerhetspolisen i frågan. Men nu blev det inte så att vi sa det, eftersom vi fokuserade på hur vi skyddar informationen i våra system.

Men i texten motsägs det som presschefen ombetts säga:

Källor på Migrationsverket, varav ett par högt uppsatta, säger till Fokus att en förklaring till att islamistisk terrorism inte nämns i videon kan vara att frågan är känslig internt.

– En mycket stor andel av de anställda har bakgrund i muslimska länder. En förklaring till att de inte nämner islamistiskt terrorhot kan vara att de är rädda att anställda med ursprung i de länder varifrån hotbilden har sitt ursprung skulle känna sig anklagade eller kränkta, säger en anonym källa.

Kommentar: Varför har Migrationsverket överhuvudtaget anställt personer från de stora asylländerna att fatta beslut i dessa för Sverige så oerhört viktiga frågor (det handlar ju också om beviljande av svenskt medborgarskap…)? Varför anställs människor som det krävs att man tar särskild hänsyn till så att inte ens fakta kan framföras för att ”de kan känna sig anklagade” och att de kan ”bli kränkta” över det som är en sanning bekräftad av Säpo, regeringen och experter på terrorism? Helt ofattbart att det går till så här på Migrationsverket (kanske också på fler myndigheter?).

Den här regeringen måste ge tydliga och skarpa direktiv för hur en svensk statlig myndighet ska fungera. Det behövs inga långbänksutredningar och lagändringar för det. Och att införa tjänstemannaansvaret.

 

© denna sajt.