Klicka på textrutorna för att läsa hela respektive artikel.

 

I Finland inleds den största revideringen av medborgarskapslagen på 20 år. Målet att strama till kraven för medborgarskap finns inskrivet i regeringsprogrammet.

Inrikesminister Mari Rantanen (Sannf):

När villkoren skärps kommer det inte att vara lika lätt att få finskt medborgarskap som förut. Det är också målet.

De nya kraven och villkoren för att erhålla medborgarskap i Finland ska vara införda 2025.

Inrikesministern igen:

Vi skärper villkoren på boendetid, oförvitlighet och försörjningsförutsättning. Målet är en lyckad integration. Finländskt medborgarskap ska vara en belöning för lyckad integration.

Redan våren 2024 ska kravet på boendetid i Finland förlängas från nuvarande fem år till åtta år och som boendetid räknas enbart den tid som en person bott i Finland med giltigt uppehållstillstånd. Inga undantag från det kravet kommer att finnas, det ska också omfatta personer som har fått internationellt skydd i Finland.

Kravet på vad som i Finland kallas ”försörjningsförutsättning” ska också skärpas. Något exakt belopp för hur mycket en utlänning måste tjäna för att kunna bli medborgare har regeringen ännu inte beslutat om.

Vidare sägs att:

Det ska inte heller gå att få medborgarskap om man inte aktivt bidrar till att klarlägga sin identitet. I gengäld ska man kunna förlora medborgarskapet om man lämnar falska uppgifter om sin identitet eller döljer omständigheter för myndigheterna.

För att få finskt medborgarskap ska även kraven på oförvitlighet skärpas. Det ska bli lättare att bli av med medborgarskapet om en person till exempel har begått ett allvarligt brott. Dessutom kommer det att ställas högre krav på språkkunskaper och kravet på oklanderlighet höjs. Dessutom ska utkomstkraven skärpas.

I den sista revideringen av medborgarskapslagen ska ett medborgarskapsprov införas, som bland annat ska innehålla allmänbildande frågor om finländskt beslutsfattande, kultur och historia. Inrikesminister Mari Rantanen:

Vi vill säkerställa att den sökande förstår på vilket sätt det finländska samhället fungerar, våra värderingar, demokratin, jämlikheten och så vidare och kanske också lite historia. Det ska visa att personen de facto har orienterat sig i det finländska samhället.

Alla tre stegen i revideringen av medborgarskapslagen ska alltså vara genomförda 2025.

Till sist: Finland kommer också omgående att börja utreda frågan om dubbelt medborgarskap.