Klicka på textrutan för att se programmet. På finska.

I programmet A-Studio den 18 oktober, intervjuades president Sauli Niinistö och intervjun kom delvis att handla om invandring. Om detta berättades på svenska (med vissa korta inslag på finska som förklarades på svenska) i Yle Nyheter den 19 oktober på morgonen.

I A-Studio fick presidenten frågan av programledaren Marja Sannikka:

Forskaren i islamistisk terror, Juha Saarinen, uppskattade här i studion i går att det i Sverige lär finnas 2000 personer med kopplingar till IS i Sverige, medan det i början, efter att IS grundats, bedömdes finnas 200. Har Sverige gjort fel när det tagit emot väldigt många flyktingar och asylsökande från muslimska länder?

President Niinistö svarade:

Felet ligger kanske inte i de muslimska länderna, (ett ohörbart ord, min anm.), men självklart måste man fråga sig hur noggrant de kommandes motiv och omständigheter utreds innan man beviljar dem asyl. Här stöter vi nu på det som jag också försökt betona även i Finland, att om man vill vara mjuk och god så måste man samtidigt vara hård och sträng. Annars går det illa.

Här är min transkribering av inslaget i Yle Nyheter:

Foto Jan-Norppa/ Republikens presidents kansli.

President Sauli Niinistö tar ställning i debatten om invandringslagar. De är för slappa, anser han.

President Sauli Niinistö tar ställning i debatten om lagarna kring invandringen och signalerar att han anser att lagstiftningen är för mjuk i fråga om migration och säkerhet. President Ninistö intervjuades om världens många krishärdar i Yles A-Studio i går kväll. Peter Petrelius rapporterar:

När president Sauli Niinistö i tv-intervjun får frågor om terrorhotet mot Sverige och om terrorister som rapporteras finnas i Sverige tar han fasta på kontrollen över människor som kommer till landet.

”Tottakai joutuu kysymään että kuinka tarkoin sitten tulijoitten motiivit ja olosuhteet selvitetään ennenkuin sitten lähdetään sitä turvapaikkaa myöntämään.”

President Niinistö säger alltså att man måste fråga sig hur noga personers motiv och förhållanden utreds innan man beviljar asyl. Och Niinistö fortsätter med ett resonemang för Finlands del, att ”om man vill vara mjuk och god så måste man samtidigt vara hård mot dem som vill illa, annars går det dåligt”.

”Ja jos haluaa olla pehmeä ja hyvä, niin on samalla oltava pahalle kova. Muuten käy huonosti.”

Yles Marja Sannikka ber Niinistö bedöma om vi i Finland är hårda mot dem som vill illa:

”Mitä arvelette, olemmeko Suomessa pahalle kovia?”

”Suomi on tällä hetkellä ehkä edelleen sellaisessa asemassa, jossa me olemme hyvin suvaitsevia, mutta toisaalta meidän lainsäädäntömme on jopa, Pohjoismaihin verrattuna hyvin lepsua.”

Niinistö svarar alltså att läget i Finland är, att vi är mycket liberala. Han använder ordet ’suvaitsevainen’, och det samtidigt som vår lagstiftning, i jämförelse med övriga Norden, kan kallas slapphänt.

”Se yhdistelmä, tässä kovassa maailmassa, ei siinä mielessä toimi että aina on hyväksikäyttäjiä.”

Läget är, enligt Niinistö, illa för det finns alltid sådana som utnyttjar det, där det är lätt att verka eller där man undgår påföljder. Exemplen på lagstiftning som är för slapphänt är, är enligt Niinistö, många. Som underrättelseverksamhet och möjligheten för utländska medborgare att få dubbelt medborgarskap av Finland. Niinistö tangerar också den pågående debatten om kriterierna för att överhuvudtaget bli finsk medborgare.

”Meidän myöskin kansalaisuuden saantiehdot ovat lievimmästä päästä.”

”Hårda kriterier för medborgarskap tycks höra till de lindrigaste”, sa president Sauli Niinistö i Yles A-Studio på onsdagskvällen.

Lyssna på inslaget, som ovan är exakt återgett i skrift,  genom att klicka på bildrutan.

 

 

© denna sajt.