Klicka på text- och bildrutan för att läsa hela artikeln.

I sin artikel i Fokus avslöjar journalisten Henrik Sjögren märkliga fakta inifrån den statliga myndigheten Migrationsverket. Utdrag ur texten:

Den 3 oktober släppte Migrationsverket en påkostad instruktionsvideo som riktar sig till myndighetens anställda. Den handlar om hur personalen ska tänka avseende informationssäkerhet mot bakgrund av förhöjd terrorhotnivå, risken för spionage och infiltrering från främmande makt samt ekonomisk brottslighet.

Flera gånger upprepas att man ska vara vaksam på tecken på våldsbejakande extremism. Inte mindre än tre gånger upprepas att terrorn kommer från ”högerextremt och vänsterextremt håll”. Inte en enda gång i videon påpekas att terrorhot även kommer från våldbejakande islamism och att man därför bör vara vaksam på signaler som kan tyda på det. Detta trots att det just är denna typ av terrorhot som Säpo lyfter fram som det allra allvarligaste hotet – och skälet till att de valde att höja terrorhotnivån till en fyra på en femgradig skala för drygt en månad sedan.

Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats och attentatshotet från aktörer inom våldsbejakande islamism har under året ökat. Sverige har gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat till att betraktas som ett prioriterat mål. Detta hot bedöms nu kvarstå under en längre tid och därför har jag beslutat att ändra terrorhotnivån”, sa säkerhetspolischef Charlotte von Essen i samband med att höjningen gjordes.

Även regeringen har varit tydlig med att det just är våldsbejakande islamism som står för det överväldigande terrorhotet. I somras gav den Säkerhetspolisen i uppdrag att samordna ett långsiktigt uppdrag i arbetet mot terrorism. Som skäl anger regeringen i första hand ”att Sverige är mer utpekat av våldsbejakande islamistiska aktörer till följd av aktionerna med eldning av kopior av koranen 2023”.

Trots detta tycks Migrationsverket göra en helt annan bedömning – då de inte nämner den typen av extremism. Men även i internationellt avseende överskuggas dessa hotbilder av de islamistiska terrorhoten.

Ni läste rätt: Trots att Säpo uttryckligen angett att attentatshotet från aktörer inom våldsbejakande islamism under året har ökat, så nämns det inte med ett ord av den statliga myndigheten Migrationsverket i dess instruktions- och informationsvideo till de anställda. Och varför struntar verket i vad Säpo och regeringen slagit fast? Jo, för att:

Källor på Migrationsverket, varav ett par högt uppsatta, säger till Fokus att en förklaring till att islamistisk terrorism inte nämns i videon kan vara att frågan är känslig internt.

– En mycket stor andel av de anställda har bakgrund i muslimska länder. En förklaring till att de inte nämner islamistiskt terrorhot kan vara att de är rädda att anställda med ursprung i de länder varifrån hotbilden har sitt ursprung skulle känna sig anklagade eller kränkta, säger en anonym källa.

Kommentarer: Det går nästan inte att ta in att den statliga migrationsmyndigheten undanhåller fakta för att ”anställda med ursprung i de länder varifrån hotbilden har sitt ursprung”, det vill säga muslimska anställda, inte ska ”känna sig anklagade eller kränkta”.

Fokus har sökt generaldirektör Maria Mindhammar och säkerhetschef Patrik Salino för att få en förklaring. I stället är det presschefen Jesper Tengroth som slutligen ger några kommentarer.

Fokus: Ni nämner vid tre fällen att terrorhoten kommer från högerextremism och vänsterextremism. Borde ni då inte även ha nämnt den islamistiska terrorn som är anledningen till den höjda terrorhotsnivån?

Presschefen: Jo, det är väl klart att man kunde har gjort. Det här var bara exempel. Det islamistiska hotet finns ju också. Vi har inte alls någon annan uppfattning än Säkerhetspolisen i frågan. Men nu blev det inte så att vi sa det, eftersom vi fokuserade främst på hur vi skyddar informationen i våra system.

Svammel. Och var är de ansvariga, generaldirektören och säkerhetschefen? Har de samma svammelsvar? I så fall är de knappast lämpliga för sina uppdrag och har, förhoppningsvis, förstånd nog att lämna sina poster. Utan fallskärmar. Och videon måste dras in omedelbart och nya, tydliga, korrekta och sanningsenliga uppgifter och fakta bör meddelas personalen. Tillsammans med en ursäkt för att både felaktig och ofullständig information meddelats dem. Oavsett om någon ”känner sig anklagad eller kränkt”. För det är väl inte anställdas känslor som ska styra när fakta ska förmedlas?

 

© denna sajt och utdragen ur Henrik Sjögrens text i Fokus.