Klicka på textrutan för att läsa texten på Svenska Dagbladets sajt.

Ur texten:

De senaste årens turer kring afghanerna torde vara väl kända för de flesta. Aktivistnätverk samt en del politiker har tillsammans med de unga männen agerat oförtröttligt för att främst de, som först kallades ”ensamkommande barn” (varav många bedömdes vara vuxna), ska få stanna i Sverige. Detta trots att de genomgått två asylprocesser och fått avslag både hos Migrationsverket och i migrationsdomstol just för att de saknat asylskäl.

Och:

Aktivister knutna till nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, har gått ett steg längre. De har haft egna förhandlingar med ambassadör Abbas Noyan vid ett möte på Afghanistans ambassad den 21 september. Där har de svenska aktivisterna och de afghanska medborgarna, som alltså söker skydd mot det land vars ambassad de besöker, framfört krav på att förnyandet av återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan, som går ut 5 oktober, ska stoppas så att afghanerna som fått avslag inte ska kunna utvisas. De har gått förbi den svenska regeringen och enligt dem själva fått ett löfte av ambassadör Noyan att president Ashraf Ghani ska få det brev där medborgare i hans land begär att Afghanistan ska meddela att man inte tar emot sina egna medborgare…

Kommentar: Var och en kan själv reflektera över denna osannolika utveckling i Sverige. Man kan ju tycka att de svenskar som aktivistiskt agerar för en specifik grupp, som sökt asyl och fått avslag, borde kunna läsa utlänningslagen och ta del av all tänkbar information om hur invandringen till Sverige är reglerad. Ändå kräver många av dem på fullt allvar att det faktum att unga män (och en mycket liten andel kvinnor) från Afghanistan, i strid med stiftad utlänningslag, ska ges uppehållstillstånd – rentav “amnesti” – av alla möjliga andra skäl än de, som lagen stadgar. Här är några av hundratals uttalanden där man helt bortser från att personerna har fått avslag på sina asylansökningar i två rättsliga instanser i Sverige:

Han är skötsam och snäll och vår son älskar honom. Han är som en familjemedlem.
Kommentar: Inte skäl för asyl i Sverige.

De har lärt sig svenska och de vill inget hellre än att bidra i samhället.
Kommentar: Inte skäl för asyl i Sverige.

Han var 17 år när han kom, han borde ha fått uppehållstillstånd eftersom han var minderårig, men det tog så lång tid att han hann fylla 18 innan Migrationsverket fattade beslut.
Kommentar: Det spelar ingen roll om man är minderårig vid ansökningstillfället, minderårighet ger inte automatiskt uppehållstillstånd, vilket är ett utbrett missförstånd . Att man är under 18 år har alltså inget alls att göra med om man beviljas uppehållstillstånd eller inte. Det enda som gäller är om man har asylskäl.

Kommentar: Det är inte rättsenligt att människor i stort antal ska kunna ta sig in i Sverige och sedan kräva att få stanna trots att de genomgått de asylprocesser som alla asylsökande genomgår och har fått avslag, vilket betyder att de ska lämna landet. Det är inte hållbart och inte rättvist. Inte rätt, helt enkelt.

Några siffror (källa: Migrationsverket):

Under fem år, 2015-2019, kom
•  24.587 afghaner som sade sig vara minderåriga (en ganska stor andel befanns vara äldre). Många kom inte från Afghanistan utan från Iran och Pakistan.
•   4.403 syrier som sade sig vara minderåriga (en del av dem bedömdes vara äldre). Många kom inte heller direkt från Syrien utan hade bott kortare eller längre tid i Turkiet och i vissa fall i något EU-land.
•    1.310 irakier som sade sig vara minderåriga (en del av dem bedömdes vara äldre). En del kom sannolikt också från Turkiet där de redan hade tillstånd.

Det var således 6 gånger fler påstått och faktiskt minderåriga afghaner som sökte asyl i Sverige under de fem åren, som dito syrier och nästan 19 gånger fler påstått och faktiskt minderåriga afghaner som sökte asyl under samma period som dito irakier.

Under dessa fem år, 2015-2019, beviljades minderåriga och påstått minderåriga från de tre länderna Afghanistan, Syrien och Irak uppehållstillstånd enligt följande (källa: Migrationsverket):

•  Afghanistan 7.593
•  Syrien 3.783
•  Irak 329

Det var således två gånger fler påstått och faktiskt minderåriga afghanska medborgare än dito syrier som beviljades uppehållstillstånd i Sverige. På vilka grunder?
Det var således 23 gånger fler påstått och faktiskt minderåriga afghanska medborgare än dito irakier som beviljades uppehållstillstånd i Sverige. På vilka grunder?

Kanske något att reflektera över. Eller om man hellre vill det: fortsätta att stå med huvudet i sanden.

BBC News den 31 mars 2016:

Afghanistan’s President Ashraf Ghani has taken a tough stance on the tens of thousands of his citizens who are fleeing the country to make the dangerous journey to Europe. “I have no sympathy,” he told the BBC’s Yalda Hakim, while calling on his countrymen to remain in the war-ravaged nation and join in the effort to rebuild it.

Kommentar: Det finns en utlänningslag. Den ska följas, liksom alla andra lagar. Lagen ska vara lika för alla. Det finns internationella bestämmelser om att alla länder i världen är förpliktigade att ta emot sina egna medborgare. Också Afghanistan. Med eller utan återtagandeavtal.

Tillägg

Klicka på bildrutan för att se inslaget i TV4 den 21 augusti 2017.

Samtal från Medborgarplatsen till Afghanistans migrationsminister

Klicka för att läsa upprop till Sveriges regering och riksdag på annonsplats i Dagens Nyheter den 22 september 2020.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.