Klicka på textrutan för att komma till artikeln av Mathias Bred i GP.

Ur texten:

Den värsta konsekvensen av att Migrationsverket inte fungerar rättssäkert är att människor med skyddsbehov riskerar sändas tillbaka. Ett annat problem är förstås att personer utan skyddsbehov får stanna. Deras relation till sitt nya hemland blir från början baserad på lögner om vilka de är och var de kommer ifrån.

Helt rätt: “Migrationsverket fungerar inte”. Och har inte gjort på mycket länge. De högsta ansvariga (regeringarna Reinfeldt och Löfven) för detta på så många sätt och för så många, livsviktiga verk har inte “tagit sitt ansvar” (jag är trött på de orden eftersom de fått floskelkaraktär). De har inte haft tummen i ögat på verkets mer och mindre flummiga generaldirektörer, de har inte haft tillräckligt strama tyglar och inte heller kunskap om hur kulturen, den som fastnat i väggarna och emanerat från de högsta cheferna, ser ut på Migrationsverket.

Till bilden hör också detta, som så riktigt lyfts fram i artikeln i GP:

Verket har haft generaldirektörer som inte verkat i en ämbetsmannatradition, utan i stället varit öppna med att de drivits av en politisk övertygelse om hur de vill att migrationspolitiken ska se ut. Varken nuvarande rikspolischefen Dan Eliasson eller nuvarande generalsekreteraren för Svenska Röda korset Anders Danielsson gjorde till exempel någon hemlighet av att de ville se en viss typ av migrationspolitik samtidigt som de var GD.

Men tyvärr är också medierna i viss – rätt stor – mån medskyldiga till att Migrationsverket inte fungerar. Genom dem har skeva bilder i åratal förmedlats till allmänheten, bland annat genom hundratals icke-kontrollerade “snyfthistorier” där i princip miggor varit “elaka” mot stackars asylsökande som garanterat “kommer att dö genast” så snart de tvingas sätta sina fötter på sina hemländers mark. Länder som för övrigt väldigt många gladeligen besöker vid första bästa tillfälle, så snart de beviljats uppehållstillstånd i Sverige… Mediernas ensidiga och inte sällan känslostyrda rapportering har påverkat miggorna och med svaga ledningar som inte stått bakom sin personal utan låtit sig påtryckas av medierna, ibland med ändrade beslut som följd, har den bidragit till att Migrationsverket inte fungerar som det borde. Även om huvudansvaret givetvis legat på generaldirektörerna och personerna kring dem i ledningen. Det är de som haft ansvar för att verkets personal ges goda förutsättningar och stöd för att de ska klara sina uppgifter

Medierna – en del men långt ifrån alla – har börjat nyktra till. Det är positivt. Men för sent. Regeringen homsar och har mycket dålig styrsel på asylområdet, många i riksdagen förstår inte allvaret med ett icke-fungerande Migrationsverk. Tyvärr stämmer detta, som min salig morfar brukade säga, bara alltför väl:

Nu är det för sent att stiga tidigt opp.

© denna blogg. Vid ev citat, vänligen länka till detta inlägg.