Migrationsverket – Migri – meddelar:
Så här ser asylbeslutsläget i Finland ut för tiden 1 januari – 28 februari 2017.

Totalt har 2067 beslut fattats: 35 procent av dem positiva, 49 procent negativa. Resten, 16 procent av asylansökningarna, är avskrivna eller avvisade utan prövning.