En genomfrustrerad migga skriver:

Många av de afghanska medborgare  som kommer till vår enhet just nu befinner sig uppenbart i landet för att de vill bo och bli försörjda här.

Vi har just nu fem afghaner i 30-årsåldern hos oss som vill bli barn. Personerna ifråga är ännu under utredning men hos som mottagning. Samtliga har grått hår och när jag frågade varför de vill bli sända till Rättsmedicinalverket för åldersbedömning svarade de utan att blinka: ”För att vi är barn”.

Så nu har vi bokat resor till två orter för att man där ska kolla knäleder och visdomständer.

Vi har alltså gråhåriga BUV-gamlingar (BUV = barn utan vårdnadshavare) som vi lägger en massa pengar på helt i onödan. Resorna går på ca 2.000 – 3.000 kronor per person och undersökning. Ingen har hittills fått sin ålder bedömd som under 18 år, samtliga har konstaterats vara ”18 eller äldre”, som det står i utlåtandena.

Dessa fem afghaner har befunnit sig i våra boenden i minst två år redan som ”barn”. De ser chansen och utnyttjar den tack vare Sveriges dumma jävla agerande.

Kommentar: Dessa afghaner hånar det svenska systemet och miggorna tvingas spela med i ett förnedrande, sinnessjukt spel. De utsätts för en psykisk press utan like – att ständigt tvingas spela teater och hålla tand för tunga och agera mot allt vad ansvar och förnuft säger, gör människor sjuka till slut. Dessa fem män har nu levt här, fått bostad, skolgång, sjukvård, tandvård, gymkort, busskort, gode män, juridiska ombud med mera betalt i två år à i genomsnitt cirka 1,5 miljoner kronor/person/år (också polis- och rättegångskostnader för den här gruppen måste räknas med). Fem afghanska ålders- och med viss sannolikhet även asylbedragare har således hittills kostat svenska skattebetalare ca 15 miljoner kronor! Läs meningen en gång till och ta in vidden av detta:

Fem afghanska ålders- och med viss sannolikhet även asylbedragare har hittills kostat svenska skattebetalare ca 15 miljoner kronor!

Den summan är vad cirka 455 svenska fattigpensionärer får brutto (räknat på 11.000 kr/mån), det vill säga innan skatten ens är dragen.

Här står sannerligen grupp mot grupp:

Fem afghanska män som ljuger om sin ålder och med stor sannolikhet inte har några som helst skäl/rättigheter att vara i Sverige men kostar oss 15 miljoner kronor mot 455 svenska pensionärer som arbetat och via skatten betalat för att få en dräglig ålderdom och för det inte ens kommer upp över existensminimum att leva av.

Miggan igen:

Jag som handläggare ska alltså först delge beslut åt riktiga asylsökande och i nästa stund så ska jag hjälpa 30-åriga afghaner att skicka in en blankett för att begära att bli undersökta i ca 15 min.

Vi har inte råd att torka våra äldre i ändan, men vi har råd att hysa afghanska 30-åringar och till och med betala för att de ska genomgå onödiga åldersbedömningar som de tror ska få dem att verka yngre än de är.

Undring: Hur länge orkar miggorna?
Gissning: Inte hur länge som helst.
Undring: Hur länge accepterar folket farsen?
Gissning: Så länge som det blåögda godhetssyndromet som en anarkistisk, aktivistisk och mycket högljudd del av folket verkar lida av överskuggar sanning, verklighet och fakta,

 

© denna sajt. Vid ev citat ur texten, vänligen länka till originalinlägget.