En text i en serie texter som  publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Börja gärna med att läsa:
•  Val 2018. Aktivisterna för drygt 9000 vuxna afghanska män, tillsammans med politiker i fyra partier, måste rannsaka sig själva och ta på sig skulden för den situation som de skapat. – 26 juli 2018
•  Val 2018. Aktivisterna klagar över hur jobbigt det är att hjälpa ”de ensamkommande” som de själva frivilligt tagit strid för trots att dessa inte har några lagliga skäl att befinna sig i Sverige. – 13 augusti 2018

Aktivistnätverkspersonerna, de som vill att 9.000, som de vill utöka till ca 13.000 vuxna, främst afghanska män utan lagliga skäl att vistas i Sverige, ändå ska få stanna här – verkar ibland antingen hitta på, känna, tycka eller ibland tro kring migration. Och så framför de sina tyckanden och troenden som om de vore fakta och påverkar också andra att tro att det de säger är fakta. I ett nytt pressmeddelande skriver de:

Många ungdomar som har rätt att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier har varken någonstans att sova eller mat för dagen. Det är inte ovanligt att kommuner nekar hungriga och desperata ungdomar stöd, trots att dessa enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) har rätt till ett ekonomiskt stöd från hemkommunen.

Kommentarer:
1)  Läs texten ovan, från den 26 juli, om aktivisternas ansvar för den situation dessa män befinner sig i.
2)  Dessa män är inte, som aktivisterna kallar dem, asylsökande. Därmed är de inte berättigade att söka ersättning enligt LMA (Lagen om mottagning av asylsökande). De har således fel när de påstår att dessa män “enligt LMA här rätt till ett ekonomiskt stöd från hemkommunen”.
3)  Någon “hemkommun” har de ju inte heller, de som har fått avslag på sina asylansökningar och därför inte längre är asylsökande. Ingen vet ens än om den så kallade “gymnasielagen” kommer att få tillämpas alls, men om den skulle “få grönt ljus” av Migrationsöverdomstolen, då söker ju dessa män tillstånd för studier och inte asyl. För asyl- eller skyddsskäl har de som fått avslag ju inte ansetts ha, vare sig av Migrationsverket eller en migrationsdomstol.

Aktivisterna skriver i nästa andetag ändå helt korrekt att:

Asylsökande är inte samma sak som tillståndssökande.

Därmed motsäger de sig själva när de först påstår att männen har rätt till ekonomiskt stöd enligt LMA och sedan att de ju inte är asylsökande… Sedan skriver de också:

Många sökande är fortfarande i asylprocess och den nya ansökan bifogas då deras befintliga ärende. Dessa benämns asylsökande.

Kommentar: Det är också korrekt. Den som befinner sig i asylprocessen, som inte har fått ett beslut om huruvida han/hon får stanna i Sverige eller inte, är asylsökande. Med det är alltså inte de som redan har fått avslag och inte längre befinner sig i asylprocessen. De är personer som ska lämna landet och som inte vistas lagligt här eftersom de inte har beviljats tillstånd att göra det. Och nu krånglar aktivistnätverket till det igen:

Tillståndssökande ungdomar har istället rätt att få ekonomiskt stöd från socialtjänsten i den kommun där de vistas enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA).

Kommentar: Nej, det finns ingen sådan rätt. Personer utan tillstånd att vistas i Sverige har inte rätt till ekonomiskt stöd och inte heller “tillståndssökande”, det vill säga de som lämnat in ansökan enligt “gymnasielagen”. Och varför aktivisterna envisas med att påstå att de visas i kommuner “enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA”, är svårbegripligt.

Måtte denna cirkus ta slut snart. Måtte utlänningslagen återigen gälla lika för alla, det är det enda rätta. Den som inte har rätt att vistas i Sverige ska lämna landet. Precis som både statsministern och migrationsministern vid flera tillfällen upprepat. Skattebetalarna har naturligtvis inte skyldighet att försörja personer som är här olagligt.

Nedan en del information om vad som gäller för alla som söker uppehållstillstånd för studier i Sverige, utom dem som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet vill ha särlagstiftning, en “inte lika för alla”-lag för. Bland kraven på dem som enligt utlänningslagen söker uppehållstillstånd i Sverige för att studera på gymnasium eller folkhögskola anges att personen ska

–   ha ett giltigt pass
–   vara antagen till heltidsstudier
–   
ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige
–   kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för. Om du ska studera på en gymnasieskola behöver du endast visa att du har fickpengar för den tid du ska vara i Sverige
–   ha ett medgivande från dina vårdnadshavare om du är under 18 år. I så fall ska du även skicka med ett intyg som visar vem eller vilka som är dina vårdnadshavare och hur ni är släkt, samt en kopia av en id-handling för vårdnadshavare.

Och:

Du får inte arbeta utan arbetstillstånd under studietiden.

Dessutom måste den som kommer hit för att studera, enligt utlänningslagen kunna försörja sig (texten kopierad rakt av från Migrationsverkets sajt, med fetstil och allt):

Försörjningskravet för dig som har ansökt under 2017 är minst 8.064 kronor per månad. För ansökningar som kommer in till Migrationsverket den 1 januari 2018 eller senare är försörjningskravet minst 8.190 kr per månad.

Om du ska studera i ett år eller mer, ska du visa att din försörjning är tryggad för tio månader per år. Om du kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom utbildningsanordnaren eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket under år 2017 minskas månadsbeloppet med 1.568 kr per månad för fri mat och 1.568 kr per månad för fri bostad. För ansökningar som kommer in till Migrationsverket den 1 januari 2018 eller senare minskas månadsbeloppet  med 1.592,50 kr per månad för fri mat och 1.592,50 kr per månad för fri bostad.

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för den tid som du söker uppehållstillstånd för. Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom egna banktillgångar, stipendium eller liknande, som exempelvis studiemedel från hemlandet.

Läs mera om vad som enligt gällande lag krävs av den som söker uppehållstillstånd för gymnasie- eller folkhögskolestudier i Sverige på Migrationsverkets sajt, alltså dem som inte omfattas av en eventuell särlagstiftning.

 

Om Migrationsöverdomstolen kommer fram till att den särlagstiftning som aktivisterna och fyra riksdagspartier tvingat fram kan tillämpas, kommer skattebetalarna, som inte tillfrågats, att tvingas bekosta allt för 9.000 eller 13.000 afghanska män. Det . kommer att röra sig om tiotals miljarder kronor de kommande åren, det vill säga tusentals miljoner kronor. Enorma summor. Men så länge lagen inte tillämpas och männen inte är asylsökande så stämmer det alltså inte att de kan omfattas av LMA. Ett stort antal av dessa afghanska män är ju som sagt här utan tillstånd att uppehålla sig i Sverige; att skattebetalarna då skulle ha skyldighet att försörja dem när de egentligen ska lämna landet stämmer förstås inte. Aktivisterna har valt att “kämpa” för dessa personer och bör då också ta konsekvenserna av sitt handlande och inte lägga dem på andra skattebetalare.

Och som en påminnelse publiceras migrationsminister Heléne Fritzons besked i SVT Agenda den 1 oktober 2017 i form av stillbilder med text igen, som ett antal gånger tidigare. Så att den som eventuellt har missat hennes tydliga budskap kan ta del av det:

 

© denna sajt. Korta citat ur texten får göra under förutsättning att länk ges till originalinlägget.