En migga skriver följande, bland annat med anledning av det som en annan migga skriver i texten Att få svenskt medborgarskap är inte en mänsklig rättighet:

Det som ”miggan” skriver i det inlägget stämmer. Oerfaren personal var satt att snabbutreda syrier och eritreaner och de beviljades PUT. Inledningsvis skulle deras ID-handlingar granskas noga av ID-enheten, men med tiden fick de så mycket att göra att det blev lite si och så med kontrollerna. Det var egentligen inget nytt 2015. Ett tag hade man ett snabbspår för eritreaner som beviljades PUT utan närmare utredning än de frågor de fick vid ansökningssamtalet, om de kunde visa upp ID- handlingar. Kan inte riktigt säga vilket år det var, men det var före 2015.

Klicka på textrutan för att komma till Europaparlamentets Nyheter och läsa texten.

Vi hade även en överföring av eritreaner och syrier från Italien och Grekland när EU beslutat att dessa länder måste få hjälp 2017.

Det var sagt att det handlade om personer som väntat i flera år på att få sitt ärende prövat i Grekland eller Italien, men det stämde inte. De hade inte väntat mer än någon eller ett par månader innan de anlände till Sverige och fick förtur.

De snabbutreddes också av i många fall oerfaren personal. Då fick de tack och lov tidsbegränsade uppehållstillstånd MEN när dessa sen skulle förlängas så var det även här lite si och så med djupet på utredningarna. Hur väl man utreder förlängningsärenden idag vet jag dock inte men jag blir inte förvånad om det ser likadant ut.

Sen måste man ju säga att det är helt otroligt att en svensk myndighet år efter år misslyckas med att korta handläggningstiderna. Det är ju inte heller något som hände efter 2015.

Klicka på textrutan för att läsa en skriftlig fråga om långa handläggningstider hos Migrationsverket redan för 18 år sedan…

 

Klicka på textrutan för att läsa JO:s beslut för 17 år sedan.

 

 

Klicka på textrutan för att läsa JK:s beslut för fyra år sedan.

 

 

En annan migga berättar:

På medborgarskapsenheten görs numera mycket noggranna kontroller gällande syriska medborgare.

SÄPO yttrar sig i alla ärenden, men dessutom granskas varje syrisk ansökan om medborgarskap noga, och det kan räcka med att någon gjort sin obligatoriska värnplikt för att ansökan kan komma att bli ett ärende där den sökande kan få vänta i 25 år på att bli svensk medborgare.

Dessa numera rigorösa kontroller som gjorts de senaste åren, har ganska väsentligt gjort ärendena mer tungarbetade och tidskrävande.

Jag kan också konstatera, också att om inte ändringen skett i Förvaltningslagen 2018 så skulle inte väntetiden i normalärenden vara över tre år! Lagändringen har kostat väldigt mycket i resurser. I princip 100 procent av alla ansökningar om snabbt avgörande avslås och de kommer ofta från syriska medborgare exakt på dagen sex månader efter ansökan blivit gjord. Men domstolen bifaller dessa överklaganden och Migrationsverket måste då hantera domarna med prioritet.

Lästips:
•  Ribbenvik: ”Vi tvingades höja vår förmåga något enormt” – Bulletin 7 juli 2021. Ur texten:

Den praxis som gällde under den stora invandringsvågen var att alla som kom från Syrien fick permanent uppehållstillstånd i Sverige. Mikael Ribbenvik menar att han blev nödgad att frångå den tidigare principen om att de äldsta ärendena skulle behandlas först. Nu behövdes ett snabbspår för att överhuvudtaget hinna hantera ärendena.

– Det första jag gjorde vara att införa en hård prioritering. De människor som kom från Syrien och kunde visa upp godkända id-handlingar var vad vi betraktade som enkla ärenden. Dessa kunde vi klara av på löpande band, säger han.

”En tsunami av ärenden till Migrationsdomstolarna” – Bulletin 13 juli 2021. Ur texten:

Den åtgärd som enligt källan på Migrationsdomstolen skulle vara den enklaste att åtgärda för att minska bördan på den offentliga förvaltningen vore att förlänga preskriptionstiden på fyra år för att åter söka asyl. Det skulle innebära att människor som har fått avslag på sin överklagan snabbare skulle lämna landet vid ett avslag, samt minska andelen asylsökande.

– Systemet är riggat för att du i princip aldrig ska behöva lämna landet. Jag har sett många personer vänta ut preskriptionstiden för att söka dagen efter att preskriptionstiden går ut trots ett nej i alla tidigare instanser. Vissa partier, som Miljöpartiet, vill hålla kvar i den ordningen med kort preskriptionstid, väl medvetna om konsekvenserna. Moderaterna vill höja preskriptionstiden till tio år, medan Sverigedemokraterna vill helt ta bort den, säger källan.

© denna sajt.