Klicka på textrutan för att läsa och se inslaget på SVTs sajt.

Det enda som förvånar (fast inget borde förvåna mig längre…) är att detta, som varit känt hur länge som helst, har fått fortgå och kriminaliteten fått fortsätta att växa och frodas. Så ska det INTE fungera i en rättsstat! men Sverige är inte längre en rättsstat, bevisen på det är så många att det inte går att räkna upp dem här. Och vad skulle det hjälpa att göra det? Ur texten:

Det handlar om utländska medborgare som på felaktiga grunder kan använda samordningsnummer för att komma över exempelvis utbetalningar av moms eller skatteavdrag vid rut- och rotarbeten. Samordningsnummer skapar också en väg in i socialförsäkringssystemet. Myndigheterna har svårt att komma åt personerna bakom samordningsnumren eftersom de bara är registrerade på en adress utan att bo där. Många befinner sig inte ens i Sverige.

Förstår folk hur vansinnigt det är? Förstår folk hur vansinnigt det är att deras ”förtroendevalda” och andra aktörer i samhällsviktiga statliga myndigheter och verk har låtit – och låter – detta pågå?

Här är några tidigare texter på den här sajten som berör samordningsnumren, det första från 6 februari 2008, alltså för snart 12 år sedan (länk finns i texten nedan med rubriken ”Samordningsnumren har missbrukats under lång tid”):

•  En migga: ”Riktlinjen är att cirka 85 % av ärendena – arbetstillstånd – ska handläggas utan att ingående kontrolleras.” – 1 november 2011. Ur texten:

En migga: Också i förra veckan kunde följande läsas på verksnätet om prognosen för antalet framtida arbetstillståndsärenden:

”Prognosen för övriga ärendeslag ändras på ett antal punkter. Bland annat väntas antalet som vill arbeta i Sverige öka något nästa och följande år. Prognosen höjs från 34.000 till 35.000 (förstagångsansökningar) per år. Antalet ansökningar om förlängning väntas också öka.”

Nu hinner arbetstillståndsenheterna inte med att handlägga, eller rättare sagt blunda-och-bevilja de inkomna ansökningarna i den takt ärendena strömmar in. Tusentals ärenden ligger i balans. Ändå är riktlinjen att cirka85 % av ärendena ska handläggas utan att ingående kontrolleras. Därför beviljas cirka 90 % av ansökningarna. Arbetssättet blunda-och-bevilja öppnar upp för allsköns fiffel och båg.

•  En migga: ”Man fixar bara ett anställningsavtal och går till Skatteverket och ber om ett samordningsnummer.” – 4 november 2011. Ur texten:

Den här miggans information kommer de s.k. ansvariga (ansvariga?) förmodligen att fullständigt strunta i. Men nu är det sagt, i alla fall.

•  En migga och jag: Nog vore det väl rimligare och mer rättssäkert att de som får UT skulle ges tillfälliga samordningsnummer, inte personnummer med obegränsad giltighetstid? – 25 augusti 2016. Ur texten:

Borde inte samordning göras så att id-kort och körkort får samma slutdatum som det tillfälliga uppehållstillståndet? Och borde inte samordningsnummer (som genast upphör att gälla om personen får avslag på sin asylansökan), inte personnummer, ges till dem som inte beviljats permanenta utan tillfälliga uppehållstillstånd? I rimlighetens och kontrollmöjlighetens namn. Eller?

•  Samordningsnumren har missbrukats under lång tid – 5 november 2019. Ur texten:

Det som sägs i artikeln har varit känt för de så kallade ansvariga hur länge som helst… Här är ett antal texter – den äldsta 11,5 år gammal – som innehåller ordet ”samordningsnummer”.

I  inlägget ovan finns också ett antal länkar till tidigare, i sammanhanget relevanta texter.

•  Varför har svenska journalister inte tagit journalistiskt ansvar och för länge sedan uppmärksammat det som miggor och andra larmat om i åratal? – 28 november 2019. Ur texten:

Medierna, de som tidigare kallades ”gammelmedier” och som också kallas msm, det vill säga main stream media, har aktivt och hårdnackat vägrat rapportera om samhällsfenomen och därmed gjort sig medskyldiga till det krackelerade och porösa Sverige vi nu lever i. Inte med ett ord anger Dagens Nyheter att det har rapporterats om missbruket av samordningsnummer och identitets- och asylbedrägerier på många sajter, stora och små, i många år! Miggor och andra har här på denna sajt slagit larm; många andra seriösa sajter har också larmat. Men msm har i alla år låtsats att de inte sett det.

I  inlägget ovan finns också ett antal länkar till tidigare, i sammanhanget relevanta texter.

 

© denna sajt. Var vänlig länka till originalinläggen vid citat eller användande av uppgifter i texterna.