Klicka på textrutan för att läsa artikeln på Svenska Dagbladets sajt (bakom betalvägg).

Det som sägs i artikeln har varit känt för de så kallade ansvariga hur länge som helst…

Här är ett antal texter – den äldsta 11,5 år gammal – som innehåller ordet “samordningsnummer”:

•  Men varför i hela fridens dar skulle Nordkoreas ambassad yttra sig? – 6 februari 2008. Ur texten:

“Jag vet att många personer, inte minst nordbor som tillfälligt vistas och arbetar i Sverige, har haft stora problem i sin vardag med samordningsnummer. Det här är ett ytterligare steg i regeringens arbete att underlätta för personer som rör sig över gränserna”, säger nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson.

•  Vidare om lagrådsremissen som skickades till Nordkoreas ambassad – 9 februari 2008. Ur texten:

Jag blev så förvånad när jag såg vart den här lagrådsremissen hade skickats för yttrande att jag beslöt mig för att ta reda på hur man hade tänkt.
———-
Jag har talat med sammanlagt fyra personer på finansdepartementet och UD och kan säga att klar över bevekelsegrunderna blev jag inte.
———-
Jag vet fortfarande inte hur finansministern tänkte när han valde att be just dessa ambassader ha synpunkter på hur vi i Sverige ska organisera våra personuppgifter…

•  Och hur var det med arbetslinjen? – 27 juli 2009. Ur texten:

Ahmed, har alltså – förutom tillfälligt uppehållstillstånd – också fått arbetstillstånd under samma tid, fram till den 1 november 2009. Han har varit hos Skatteverket och skaffat det samordningsnummer – som i sig är en något märklig företeelse – som en person utan personnummer men med rätt att arbeta behöver för att arbetsgivaren ska kunna betala in skatt och sociala avgifter till Skatteverket när han arbetar.

•  En migga: ”Man fixar bara ett anställningsavtal och går till Skatteverket och ber om ett samordningsnummer.” – 4 november 2011. Ur texten:

En migga: “Apropå arbetstillstånd så kan jag meddela att man inte behöver vare sig arbetstillstånd eller uppehållstillstånd i Sverige. Man fixar bara ett anställningsavtal och går till Skatteverket och ber om ett samordningsnummer. Med ett sådant kan man sedan arbeta och betala skatt utan att ha tillstånd att vistas i landet. Ingen frågar efter något arbetstillstånd. Och: ja, det är sant.”

•  Utredningsförslag om vård för papperslösa presenterades den 31 maj – 31 maj 2011. Ur texten:

Ska det nu inte längre krävas uppehållstillstånd för att vistas i Sverige? Ska det räcka med att man tar sig hit och stannar här för att man själv väljer det? Är det meningen att vi ska ha fri invandring utan försörjningskrav och med fri hälso- och sjukvård för vem som vill i Sverige? Om man kan komma hit och själv helt enkelt välja att stanna här och få hälso- och sjukvård, bli registrerad och få ”samordningsnummer” och man då, som utredaren säger: ”ska in i det svenska samhället”, då är det ju lika med fri invandring, som jag bedömer det. Jag kan ha fel, jag kan ha missat något här – i så fall är det för att allt detta är så totalt förvirrande att det är svårt att hänga med i tankesvängarna. Dessutom blandar utredaren även in patientrörligheten inom EU – hittills trodde jag att den gällde EU-medborgare och personer med tillstånd att vistas i ett EU-land, men så verkar det inte längre vara när man hör utredaren Erna Zelmin.

•  Anonym tjänsteperson pekar på inte så kända konsekvenser av dubbelt medborgarskap – 25 februari 2016. Ur texten:

När jag arbetade inom Sveriges utrikesrepresentation i USA var det mycket vanligt förekommande att till USA utvandrade ”nysvenskar” hörde av sig för att ansöka om så kallat samordningsnummer åt sin i USA födda barnkull. Med detta samordningsnummer kunde barnen sedan få svenska pass. Vi talar alltså om barn vars föräldrar invandrat till Sverige från Afrika och Mellanöstern någon gång på 80- eller 90-talet, förvärvat svenskt medborgarskap och sedan omgående flyttat vidare till USA där de i sin tur rotat sig och förvärvat amerikanskt medborgarskap. En sorts ”transit-svenskar”, om man så vill.

•  En migga och jag: Nog vore det väl rimligare och mer rättssäkert att de som får UT skulle ges tillfälliga samordningsnummer, inte personnummer med obegränsad giltighetstid? – 25 augusti 2016. Ur texten:

•  En migga: ”Jag tror att de allra flesta människor anser att det är stötande mot rättskänslan att det är så lätt att lura svenska staten.” – 26 augusti 2016. Ur texten:

Jag tror att de allra flesta människor anser att det är stötande mot rättskänslan att det är så lätt att lura svenska staten. Jag har även stött på många fall där personer med tidsbegränsat UT fortsatt att arbeta, betala skatt osv utan problem. Diskussionen på Twitter med anledning av texten här på bloggen i går kokar ner till en fråga om samordningsnummer eller inte samordningsnummer. Man baxnar.

•  Lätt i Sverige för ”nyanlända” att begå identitetsbedrägerier – myndigheter och politiker tycks handfallna – 17 november 2017. Ur texten:

Jag skrev om bedrägerierna i Svenska Dagbladet den 26 oktober 2009 (alltså för sju år sedan…), under rubriken Skatteverket har rätt om id-korten:

Migrationsverket. Skatteverket. Två statliga verk. Det ena beviljar uppehållstillstånd åt personer som ”gör sin identitet sannolik” medan det andra utfärdar id-kort åt dem som ”styrker sin identitet”. Det är skillnad på ”sannolik” och ”styrkt” identitet och det skapar stora problem för staten och enskilda individer.
—————–
Det ska inte råda något tvivel om vilka som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och med styrkt identitet från början går det också bra för de nykomna att få id-kort, öppna bankkonto, handla på kredit och hyra lägenhet.

•  Att bedrägerier polisanmäls och får konsekvenser måste vara en självklarhet i en rättsstat – 27 juni 2017. Ur texten:

– Det här handlar om att vi behandlar alla lika. Vi anmäler per automatik personer som försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder, felaktiga ersättningar från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson och fortsätter:

– Asylsökande som har ljugit om sin ålder kostar skattebetalarna stora pengar. Om du till exempel har tre elever som är över 20 år i en gymnasieklass stjäl de resurser från någon annan. Vi hoppas att frågan lyfts nationellt och att fler kommuner följer vårt exempel.

Bidragsfusket måste stävjas, det är inga småpengar vi pratar om. Ensamkommande kostar samhället stora belopp.

•  Sverige lider av en allvarlig form av självskadebeteende. Eller ofattbar inkompetens. Någotdera. Eller båda. – 2 november 2017. Ur texten:

Identitetsbedrägerierna, myndigheternas oförmåga att hålla koll på vilka som finns i landet och varför har dock varit känd längre så. Ett självskadebeteende hos de styrande genom åren, som lett till randen av kollaps av den välfärdsstat som deras föräldrar och mor- och farföräldrar hade byggt upp. Och folket, de människor som endast ses som valboskap och mjölkkor för att ett fåtal oförmögna att styra landet ska kunna sitta kvar på för dem privatekonomiskt lukrativa poster, är gisslan: ”Betala skatt eller hamna i fängelse!”

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.