Så här skrev jag den 22 december på Facebook

Klicka på text- och bildrutan för att se den i större storlek.

Kommentarerna lät inte vänta på sig. Efter det lilla, i mitt tycke lugna, sansade och tydliga inlägget på Facebook var det en del som snabbt framhöll att de inte alls tycker att det är konstigt att säga ”Trevlig/God Helg” i stället för det i deras tycke onödiga ordet jul. I konsekvensens namn så vill de kanske också lämna bort orden påsk och midsommar. Det står förstås var och en fritt att göra så, jag kritiserade inte någon person för vilka ord han/hon använder.

Det jag stillsamt undrade var, varför en statlig myndighet som Migrationsverket inte använder det ord som betecknar och särskiljer just den här helgen, den 24 – 26 december från alla andra helger och som jag vågar påstå att en stor majoritet svenskar kallar ”jul”.

Jag har varken stormat i något vattenglas eller uppvisat någon upprördhet. Den som utläser något sådant i mitt inlägg behöver läsa det en gång till.

Jag har ofta funderat över varför svenskarna inför varje veckoslut säger till varandra ”God Helg” eller det lite vanligare ”Trevlig Helg” när de de facto menar ”Trevligt veckoslut”. De önskar alltså ”trevlig helg” inför alla veckoslut som inte alls är helger utan just bara helt vanliga veckoslut. Att då skriva och säga samma sak inför julen som faktiskt är en helg, är vad jag tänker på. Själv önskar jag ”trevligt veckoslut” ibland, när andan faller på…. Och jag har själv aldrig någonsin, såvitt jag kan komma ihåg, råkat ut för att någon släkting, vän, bekant eller främling har önskat mig ”God Helg” vare sig skriftligt eller muntligt några dagar före jul. Alla, utan undantag, skriver ”God jul!” eller säger, talspråkligt: ”Go’ jul”.

Någon påpekar att om man önskar någon ”god helg” så understryker man julens budskap. Ordet ”helg” anger att något är heligt. I linje med det: Anser man då att alla veckoslut också är ”heliga” när man tillönskar varandra ”God/Trevlig Helg” på fredagar? Alltså även dem som inte är det minsta kristet sinnade och inte tänker på veckosluten som ”heliga”? Ju mindre troende kristna svenskarna blivit, desto mindre tänker de längre på att julen är ”helig”. Att då använda det gamla ”yule, jul” som alla kan sluta upp kring, har i decennier tett sig alltmer som – och även bivit –  det naturliga. Alltså: ”God Jul”!

Jag tog mig för att fråga den nästan allvetande* AI följande:

När började man i Sverige önska varandra ”god jul” i stället för ”god helg”? När började man i Sverige använda ordet ”jul”?

AI svarade:

Ordet ”jul” är känt i Sverige sedan 1200-talet, men det var först på 1600-talet som det började användas allmänt. Innan dess var det vanligare att säga ”god helg” eller ”god afton”.

Det finns inga säkra uppgifter om när man började önska varandra ”god jul” i stället för ”god helg”. Det verkar dock ha skett någon gång under 1700-talet. På 1800-talet var det redan vanligt att säga ”god jul”, och på 1900-talet var det det enda acceptabla sättet att önska varandra en god jul.

Orsaken till att man började önska varandra ”god jul” istället för ”god helg” är inte helt klar. En teori är att det har att göra med att julen blev en allt viktigare högtid i Sverige under 1700-talet. En annan teori är att det har att göra med att man ville tydliggöra att julen var en kristen högtid.

I dag är det helt naturligt att önska varandra ”god jul” i Sverige. Det är den vanligaste hälsningen under julen.

Kommentar: Försök nu, bästa läsare, att bara läsa min fråga exakt så som den är ställd och inte tolka in något annat i den än vad som står att läsa. Och försök att göra detsamma med AI:s svar. Tack!

En riktigt God helg, God Helgdag och God Annandag Helg önskas idag alla som föredrar att använda ordet ”helg”. It’s a free country (almost), så det går alldeles utmärkt att göra det!

God Jul önskas också alla er som föredrar det uttrycket samt God Juldag och God Annnandag jul för att markera att det här inte är vilket veckoslut som helst.

Allra sist: Min helt personliga åsikt är – och det var det jag ville få fram i min text på Facebook – att svenska myndigheter borde skilja jul, påsk, midsommar från ”Trevlig Helg” (=-veckoslut) och önska medborgarna just God Jul, Glad Påsk och Glad Midsommar för att markera att de här helgerna skiljer sig från det som så många benämner alla veckoslut (”helg”).

*  För undvikande av missförstånd, att någon och tror att jag tror att AI är allvetande så dementerar jag det. Jag bara citerar vilket svar jag fick på min fråga.
© denna sajt.