Klicka på textrutan för att ta del av inlägget på SVT:s sajt.

Ur inslaget:

– Polisen känner till att det finns ett omfattande missbruk av samordningsnummer och personnummer samt tillhörande falska eller missbrukade handlingar, skriver Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen, i ett mejl till SVT Nyheter.

Ja, det måste ju vara självklart att polisen känner till detta eftersom det pågått – och eskalerat – under långt mer än ett decennium. Det märkliga är att de, som kallar sig ”ansvariga” – regeringar (nuvarande och tidigare) samt riksdagsledamöter (nuvarande och tidigare) inte har täppt igen bedrägerimöjligheterna. Man vet ju nu i hela världen att Sverige inte är som andra länder, att här faktiskt inte finns någon kontroll och inte heller en vilja att veta vilka som finns i landet eller varför. Det är känt att man här kan begå snart sagt vilka brott som helst – till exempel bostadsinbrott mitt på ljusa dagen då de boende själva är hemma och rån och misshandel av barn – utan att man riskerar någonting alls. Man åker ytterst sällan fast. Man döms därför inte heller till fängelse ens för grova brott och därmed utvisas man inte heller ur Sverige. Man kan lugnt fortsätta begå brott, hur grova som helst. Någon känsla för Sverige och svenskarnas så kallade ”vääärdegrund” har dessa individer inte, oftast har de överhuvudtaget inget samvete när det gäller att ge sig på de menlösa svenskarna som inte gör motstånd och som inte klarar av att gripa och lagföra, fängsla och utvisa dem.

Tips om något jag skrivit om första gången 2012:

•  Finland. Utlänningsregister. – 19 januri 2017. Ur texten:

I Finland förs ett omfattande registeröver utlänningar i landet, ett regelrätt utlänningsregister. Ett register där man registrerar utlänningar. Reglerat i lag.

Utlänningsregistret är ett personregister som förs och används som underlag för

•  behandling av, beslut om och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete i Finland,
•  för tryggande av statens säkerhet och för genomförande av sådana normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar som avses i lagen om säkerhetsutredningar och
•  behandling av och beslut i ärenden som gäller förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus.

Nedan finns en del av de otaliga texter på den är sajten som borde ha fått åtminstone några eller ens någon av dem, som kallar sig ”ansvariga”, att reagera. Och folket till att börja fundera över frågor som:
–  Vad har vi 349 riksdagsledamöter till?
–  Vad har vi en regering till?
Om dessa bara kallar sig ansvariga men inte är det? Det är vi skattebetalare som betalar deras arvoden och förmåner och i gengäld är det meningen att de ska se till så att landet styrs på bästa sätt och att svenska lagar, regler, traditioner, kultur etc upprätthålls. Det har dessa ”ansvariga” kapitalt misslyckats med de senaste decennierna, ändå tvingas vi fortsätta betala deras arvoden och dessutom tvingas vi, förutom via skatter, också betala med vår egen säkerhet och trygghet och en del med sina liv för alla de misslyckanden dessa människor begått och begår. Men lika lite som de kriminella, som på grund av deras slapphet tagit sig in i landet för att begå brott ställs till svars för vad de gjort, lika lite ställs dessa ”ansvariga” till svars för sin oförmåga att styra landet och se till sitt folks bästa, vilket är deras främsta uppgift.

En bråkdel av de texter om asylbedrägerier, multipla identiteter och samordningsnummer som publicerats på den här sajten:

•  Vi har larmat om ”förkomna” svenska pass och falska identiteter sedan minst 2007… – 12 februari 2017. Ur texten:

I otaliga larmartiklar har miggor, poliser, Thomas Gür och jag larmat genom åren, både på bloggen och bland annat i Svenska Dagbladet (jag) under perioden 2007 – 2016… För det här är ju inget nytt, precis.

I ovanstående text finns också länkar till åtta andra texter med rubrikerna; notera datumen/årtalen när de skrevs:
–  En migga: ”…en aning märkligt att de skulle behöva resa någonstans igen i synnerhet som de är helt utblottade och till och med ansökan om FP har betalats av socialen!”  – 21 januari 2011
–  Har du varit i det land…  – 11 januari 2012
–  Viss (…) frustration på Rikskrim  – 18 april 2014
–  Be my guest # 107: Thomas Gür  – 28 januari 2015
–  Om de borttappade svenska passen i Svenska Dagbladet. Igen. – 25 februari 2015
–  På tiden – regeringen ska sätta stopp för missbruket av svenska pass!  – 24 juni 2015
–  Varför reagerade Beatrice Ask, M, inte under sina år som justitieminister?  – 29 februari 2016
–  Om svensk slapphänthet vad gäller svenska pass  – 27 november 2017

•  I mer än nio år har jag skrivit om identitetsbedrägerier, bland annat multipla identiteter, bland asylsökande… – 14 november 2018. Ur texten:

Sydsvenskan: Den 24-årige mannen fastnade på film när han sparkade en 16-åring i huvudet på Centralen. När mannen greps visade det sig att han hade ett utvisningsbeslut, precis blivit åldersuppskriven med sju år – och använt åtta olika identiteter i sina kontakter med myndigheter.

Min kommentar: Som så mycket annat på asylområdet så har man i Sverige inte gjort särskilt mycket för att stoppa asylbedrägerier överhuvudtaget och då givetvis inte orkat ta några krafttag mot identitetsbedrägerierna bland asylsökande och asylinvandrade heller.

Åtminstone sedan 2009, i över nio år, har jag skrivit mängder av texter om asylsökande i Sverige som har dubbla, tripla och ännu fler identiteter. Det har varit som att skrika in i ett svart hål i alla dessa år. Inte förrän 2017 hörde jag talas om att frågan ens börjat diskuteras och ska ”utredas”…

I ovanstående text finns också länkar till elva andra texter med rubrikerna; notera datumen/årtalen när de skrevs:
–  Skatteverket har rätt om id-korten – 26 oktober 2009
  En migga: ”Att ha två identiteter är ju fantastiskt, man får dubbelt upp av alla bidrag och kan dessutom ta hit två ”familjer” på anknytning.”  – 19 april 2010
  En migga skriver: ”Jag har fått flera samtal från förvirrade socialsekreterare som är ledsna för att deras klienter från Somalia avslöjats med att de tar bidrag både från socialen och Migrationsverket eftersom de har två olika identiteter.” –  26 augusti 2010
  En migga om somalier som inte kommer till sina egna asylutredningar och en eritrean med tre identiteter – 28 juni 2011
–  En migga: ”Om en och samma person lämnat in flera ansökningar i olika identiteter både i Sverige och i andra EU-länder och om han kommer från ett land som vi inte utvisar någon till, exempelvis Syrien eller Eritrea, måste jag då anse att personens senaste identitet är mer sannolik än de andra identiteter som han hävdat?” – 21 april 2014
  ”Den person som A uppgav vara hans hustru är hans syster. A och B är inte föräldrar till barnen. Två av barnen är barn till A:s bror. Ytterligare två barn är bröder till A och har dessutom uppnått myndig ålder. Det är fortfarande oklart vilka föräldrarna till de övriga fyra barnen är.” – 16 juli 2015
  Att personer söker asyl i flera identiteter har varit känt för Migrationsverket och regeringarna i minst 16 år – 28 april 2016   
  En migga: ”Andra länder gör på detta vis, men inte Sverige.”  – 6 juli 2016
  Vidare om asylbedrägerier; multipla identiteter; 13-åring som var 25 med mera – 7 juli 2016
  Sverige har under otaliga år inte klarat av att hantera förödande och farlig ”asylinvandring” i falska identiteter – 14 november 2016
–  En migga: ”Vips så har man styrkt sin identitet! Vips så har man två identiteter!” – 27 mars 2017 

Genom att använda Sök-funktionen kan man hitta ytterligare texter om falska och multipla identiteter, stulna och falska pass och allehanda asylbedrägerier. Två exempel: samordningsnummer och asylbedrägeri.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka alltid till originalinlägget.