Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln.

Ur texten:

Den 24-årige mannen fastnade på film när han sparkade en 16-åring i huvudet på Centralen. När mannen greps visade det sig att han hade ett utvisningsbeslut, precis blivit åldersuppskriven med sju år – och använt åtta olika identiteter i sina kontakter med myndigheter.

Som så mycket annat på asylområdet så har man i Sverige inte gjort särskilt mycket för att stoppa asylbedrägerier överhuvudtaget och då givetvis inte orkat ta några krafttag mot identitetsbedrägerierna bland asylsökande och asylinvandrade heller.

Åtminstone sedan 2009, i över nio år, har jag skrivit mängder av texter om asylsökande i Sverige som har dubbla, tripla och ännu fler identiteter. Det har varit som att skrika in i ett svart hål i alla dessa år. Inte förrän 2017 hörde jag talas om att frågan ens börjat diskuteras och ska ”utredas”. Notera ”ens börjat diskuteras”… “ska utredas… Man undrar och väntar – som genom hela Tove Janssons fina bilderbok Hur gick det sen? – på just hur gick det sen?

Här ett urval av vad jag skrivit om just identitetsbedrägerier genom åren – för oengagerade politiker och myndigheter med ansvar för säkerhet och med uppdrag att lagföra dem som begår brott. Slapphänthet och attityden “titta bort, låtsas som om det inte finns” har varit sätten att icke-hantera dessa fullständigt groteska bedrägerier som på så många sätt skadat landet och kostat skattebetalarna enorma summor.

•  Skatteverket har rätt om id-korten – 26 oktober 2009. Ur min artikel i Svenska Dagbladet:

Migrationsverket. Skatteverket. Två statliga verk. Det ena beviljar uppehållstillstånd åt personer som ”gör sin identitet sannolik” medan det andra utfärdar id-kort åt dem som ”styrker sin identitet”. Det är skillnad på ”sannolik” och ”styrkt” identitet och det skapar stora problem för staten och enskilda individer.

•  En migga: ”Att ha två identiteter är ju fantastiskt, man får dubbelt upp av alla bidrag och kan dessutom ta hit två ”familjer” på anknytning.” – 19 april 2010. Ur texten:

Att ha två identiteter är ju fantastiskt, man får dubbelt upp av alla bidrag och kan dessutom ta hit två ”familjer” på anknytning! Jag talar givetvis om somalierna. Med risk för att ”rasistkortet” kommer upp fortare än en katt nyser, säger jag ändå detta, av det enkla skälet att det är sant. Jag har träffat så många somalier som utan att tveka har ljugit mig rakt upp i ansiktet, även efter att jag slagit hål på deras historia. Men alla i Sverige är tysta, för de vet att det måste sättas stopp för denna åderlåtning av det svenska välfärdssystemet.

•  En migga skriver: ”Jag har fått flera samtal från förvirrade socialsekreterare som är ledsna för att deras klienter från Somalia avslöjats med att de tar bidrag både från socialen och Migrationsverket eftersom de har två olika identiteter.” – 26 augusti 2010. Ur texten:

Jag har fått flera samtal från förvirrade socialsekreterare som är ledsna för att deras klienter från Somalia avslöjats med att de tar bidrag både från socialen och Migrationsverket eftersom de har två olika identiteter. I den ena identiteten är de anhöriginvandrare, gifta med någon som har uppehållstillstånd i Sverige eller som barn till en sådan person.  I den andra identiteten är de asylsökande, påstått nyss hitkomna från krigets Somalia. Familjen är kvar där etc.

•  En migga om somalier som inte kommer till sina egna asylutredningar och en eritrean med tre identiteter – 28 juni 2011. Ur texten:

Vi har också somalier som har ansökt om asyl och som inte alls kommer till sina egna asylutredningar. Man kan undra varför. De förklaringar som ligger närmast till hands är att de har åkt tillbaka till sina hemländer i Europa, USA, Australien etc, eftersom de förstått att man här inte heller kan tälja guld med en smörkniv.

En annan förklaring till att dessa asylsökande inte kommer till sina egna asylutredningar är att de gått tillbaka till sin hustru som de fått PUT på, på anknytning, eftersom det numera är så  svårt att få hit egna barn med en bihustru eller fejkade hushållsbarn med någon annan etc till Sverige. Då har personen gett upp och nöjt sig med att bo här i Sverige med sin familj och sitt PUT. Svenska myndigheter har ingen aning om vem han faktiskt är, men vi har gett honom och hans familj PUT.

•  En migga: ”Om en och samma person lämnat in flera ansökningar i olika identiteter både i Sverige och i andra EU-länder och om han kommer från ett land som vi inte utvisar någon till, exempelvis Syrien eller Eritrea, måste jag då anse att personens senaste identitet är mer sannolik än de andra identiteter som han hävdat?” – 21 april 2014. Ur texten:

När alla från Somalia fick PUT så hade jag en sökande som hade sex olika identiteter, två i Sverige och fyra i de andra EU-länderna. Då behövde jag inte skriva något krystat resonemang om att han hade gjort sin identitet sannolik, det räckte att han kom från Somalia vilket språkanalysen visade. Men vad kan jag hitta på nu, i liknande fall? Jag har frågat dem som gett oss handläggningsstödet men inte fått något svar ännu…

•  ”Den person som A uppgav vara hans hustru är hans syster. A och B är inte föräldrar till barnen. Två av barnen är barn till A:s bror. Ytterligare två barn är bröder till A och har dessutom uppnått myndig ålder. Det är fortfarande oklart vilka föräldrarna till de övriga fyra barnen är.” – 16 juli 2015. Ur texten:

Migrationsverkets utredning visade att

den person som A uppgav vara hans hustru är hans syster. A och B är inte föräldrar till barnen. Två av barnen är barn till A:s bror. Ytterligare två barn är bröder till A och har dessutom uppnått myndig ålder. Det är fortfarande oklart vilka föräldrarna till de övriga fyra barnen är. Utredningen visar även att barnen idag mår mycket dåligt av situationen.

Vidare visar det sig av utredningen, att den numera svenska medborgaren A varit bosatt i Göteborg. A har aldrig haft någon inkomst utan fått ekonomiskt bistånd från stat och kommun. I sin andra identitet, som asylsökande, har A även fått bidrag av Migrationsverket. När den asylsökande A fick beslut om permanent uppehållstillstånd fick han även ett nytt personnummer. han kommunplacerades i Stockholm där han bor idag. Ärendet har polisanmälts.

•  Att personer söker asyl i flera identiteter har varit känt för Migrationsverket och regeringarna i minst 16 år – 28 april 2016. Ur texten:

I Svenska Dagbladet den 28 april skriver Nuri Kino bland annat:

En beslutsfattare på Migrationsverket som gärna vill berätta om problematiken vill vara anonym, och hävdar att den som pratar med medier riskerar att bli utfryst på jobbet: ”I vissa fall vet vi att de har tagit hit folk som de inte är släkt med och tagit betalt för det. De kan dessutom ha en eller flera identiteter här i Sverige och ytterligare en annan i ett grannland för att utnyttja bidragssystemen.”

Hen avslutar med något om möjligt ännu mer häpnadsväckande: ”Jag har mött ett tiotal personer som är födda i Sverige men som har ansökt om asyl här. När de väl har fått PUT och kommer för att få ut id-handlingar pratar de flytande svenska. Det har hänt att de har skrattat åt mig när jag har ifrågasatt dem.”

•  En migga: ”Andra länder gör på detta vis, men inte Sverige.” – 6 juli 2016. Ur texten:

En migga: På svenska ambassader lämnar man biometri innan man får UT-kort. Men fingeravtryck som lämnats där får vi på Migrationsverket inte kontrollera mot en asylansökan. Det här innebär bland annat att etiopier som fått UAT i Sverige genom skenäktenskap eller som anhöriga till en gäststudent har närmast garanterat sig PUT som ”eritreaner”. Oftast försvinner gäststudenten i samma veva och uppstår i en ny, eritreansk identitet. Och söker asyl.

•  Vidare om asylbedrägerier; multipla identiteter; 13-åring som var 25 med mera – 7 juli 2016. Ur texten:

Mannen, somaliern, berättar att han nu har asyl/PUT i tre identiteter, han har tre lägenheter och bidrag i tre identiteter. Han bor i en av lägenheterna och hyr ut de två andra. Somalierna berättar att ”det finns andra som också gör så här”.

 Sverige har under otaliga år inte klarat av att hantera förödande och farlig ”asylinvandring” i falska identiteter – 14 november 2016. Ur texten:

Nuri Kino skrev i Svenska Dagbladet den 7 april 2016 om ett fall med en man som har åtta identiteter:

Åtta stycken. Åtta id-kort, åtta identiteter, åtta namn, åtta uppdiktade historier om ursprungsland och resa till Sverige.

 En migga: ”Vips så har man styrkt sin identitet! Vips så har man två identiteter!” – 27 mars 2017. Ur texten:

Miggorna har slagit larm om problemet med att anhöriginvandrares fingeravtryck inte kan kontrolleras och att de med lätthet kan söka asyl i en annan identitet, bland annat förra året. Om någon ansvarig har brytt sig om det vet jag inte…

Detta är en bråkdel av mina rapporter om asylsökande med flera identiteter och falska identiteter. Genom sökning kan ytterligare ett texter hittas om detta ämne samt om förfalskade och “borttappade” pass med mera.

Glöm inte heller:

Länk till artikeln i Süddeutsche Zeitung.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.