I åratal har det varnats för vad den slapphänta kontrollen över vilka människor som vistas i Sverige och vilka som lämnat landet utan att meddela det och därmed ”stör” folkbokföringen. Svenska myndigheter har förstås inte heller vetat – och vet inte heller i detta nu – vilka som felaktigt får bidrag utbetalda. Och ingen vet vilka de uppåt 100.000 personerna är, som inte alls är folkbokförda i Sverige, det vill säga som enligt lag inte finns här men ändå gör det, eller vad de gör här.

Korta utdrag ur Skatteverkets lägesrapport daterad den 28 juni 2024:

Om folkbokföringen:
Lägesbilden beskriver att cirka 10,5 miljoner är folkbokförda i Sverige. Mellan 107.000 och 185.000 finns och verkar i Sverige, men står utanför registren, och ska heller inte vara folkbokförda. Här ingår både personer som inte har rätt att vara i Sverige och sådana som har rätt att vara här.

Om samordningsnummer:
”Cirka 480.000 personer har aktiva samordningsnummer. Den som har ett sådant behöver inte befinna sig i Sverige, många gör inte heller det. Numret medför inte i sig några sociala förmåner, men felaktiga samordningsnummer kan användas för att exempelvis rapportera falska inkomstuppgifter, som i sin tur kan ligga till grund för bidragsbrott och bedrägerier. Det innebär därför en samhällsrisk.

– Fler samordningsnummer skulle kunna förklaras vilande snabbare, många används bara en kort tid. Vi efterlyser också att myndigheter och andra anpassar sina IT-system för att kunna se hur personens identitet är säkrad. Numera krävs identifiering med biometri för att få ett styrkt samordningsnummer, säger Anders Klaar, ansvarig samordnare för lägesbilden.”

Samma dag som Skatteverkets lägesrapport publicerades, alltså den 28 juni 2024, skrev migrationsminister Maria Malmer Stenergard på X om den svenska oförmågan att ha kontroll över vilka som befinner sig i landet olagligt och varför:

Klicka på bilden för att läsa HELA Skatteverkets rapport, 121 sidor.

Sammanfattningen ser ut så här:

Klicka på bilden för att läsa sammanfattningen i större storlek.

Ur några av mina tidigare texter i ämnena ”folkbokföring” och ”samordningsnummer”:

•  Finland. Sverige. Något om folkbokföring och utlänningskontroll i respektive land. – 22 maj 2021. Utdrag ur en lång text:

Det är viktigt för landet att veta vilka som bor där och som tillfälligt vistas där. Man ska inte kunna leva illegalt i landet och inte heller ska en individ kunna ha flera olika identiteter.

Folkbokföringen i Finland håller hög internationell standard.

Folkbokföringen i Finland har en lång historia. Befolkningsdata har registrerats sedan 1530-talet.

Befolkningsdatasystemet är ett rikstäckande elektroniskt register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet omfattar även uppgifter om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om fastigheter.

Uppgifterna används för hela samhällets informationsförsörjning, till exempel av den offentliga förvaltningen, för att ordna val, för beskattning och juridisk förvaltning samt för forskning och statistikföring. Även företag och sammanslutningar kan få tillgång till befolkningsdatasystemet. I befolkningsdatasystemet lagras grundläggande identifierande uppgifter om personer och byggnader.

Följande uppgifter finns registrerade hos myndigheten:

Personuppgifter som registreras är bland annat

•  namn
•  personbeteckning
•  adress
•  medborgarskap
•  modersmål
•  familjeförhållanden
•  uppgifter om födelse och dödsfall

Uppgifter som registreras om byggnader är bland annat

•  byggnadsbeteckning
•  läge
•  ägare
•  våningsyta
•  utrustningsnivå
•  anslutningar till nät
•  användningssyfte
•  byggdatum

Förutom ovanstående omfattande uppgifter i folkbokföringen, finns även en Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (fram till 31 augusti kallad ”Lag om utlänningsregistret”).

I Sverige:

I Sverige har cirka 870.000 samordningsnummer utfärdats. Man har inte säker kunskap om vilka som innehar dem; om en del personer har samordningsnummer i flera identiteter; om de som har samordningsnummer ens finns i Sverige; om en del av samordningsnumren ”lånats ut” till personer utan rätt att vistas i landet. Etcetera. Folkbokföringen fungerar inte alls, det uppskattas från olika håll att minst omkring 200.000 människor inte bor där de är skrivna eller säger sig bo. Sverige har alltså inte klarat av att ha ordning på sin folkbokföring och har därmed ingen kontroll över vilka som vistas i landet, vare sig hur många de är, varför de är här, deras identiteter eller var de bor.

•  Skatteverket svarar på frågor kring folkbokföring av personer som saknar uppehållstillstånd. – 6 november 2023. Ur texten:

Mina frågor till Skatteverket:

  1. Hur kan man vara folkbokförd i Sverige om man inte har uppehållstillstånd, UT?
  2. Vad är det för kontroller som ska göras? Saknar man UT så saknar man UT.
  3.  Varför meddelar inte Migrationsverket Skatteverket i samma stund som UT nekas att personen ska avregistreras i folkbokföringen?
    Min anm.: Skatteverkets svar finns i den länkade texten.

Ytterligare texter i dessa ämnen hittar man genom att söka på ord som till exempel folkbokföring och samordningsnummer.

© Merit Wager, meritwager.nu. Vid citat ur texter på min sajt, vänligen länka till dem.